• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Phường Tân Phong

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÓ THÔNG BÁO THUẾ

STT

Chủ hồ sơ

Loại Hs

Số Tờ

Số Thửa

Diện Tích

Phường(xã)

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn  Loan

CM

1

74

 

Tân Phong

5/23/2017

2

Trần Kim  Tính

CM

1

97

 

Tân Phong

7/3/2017

3

Mai Hân hạnh

CM

1

113

192.3

Tân Phong

6/14/2017

4

Trương Mạnh Cường

CM

1

131

 

Tân Phong

5/11/2017

5

Khiếu Hữu Dung

CM

1

189

286.4

Tân Phong

1/3/2017

6

Bùi Công Tân

CM

1

190

 

Tân Phong

5/11/2017

7

Phan Trần  Hữu

CM

4

26

 

Tân Phong

5/11/2017

8

Lê Phi  Lục

CM

4

71

 

Tân Phong

5/11/2017

9

Mai Văn  Chính

CM

4

137

 

Tân Phong

5/11/2017

10

Nguyễn Anh Ngọc

CM

4

620

 

Tân Phong

5/11/2017

11

Nguyễn Cảnh  Lam

CM

4

647

 

Tân Phong

5/11/2017

12

Trịnh Thị Năm

CM

4

674

321

Tân Phong

1/6/2017

13

Phạm Đăng  Hạp

CM

4

676

 

Tân Phong

5/11/2017

14

Phạm Thành Hoan

CM

4

695

 

Tân Phong

5/11/2017

15

Nguyễn Minh  Hiếu

CM

4

710

 

Tân Phong

4/26/2017

16

Trần Văn  Tám

CM

8

85

 

Tân Phong

3/17/2017

17

Trần Văn Phước

CM

8

86

147.1

Tân Phong

2/23/2017

18

Trịnh Thị Tú

CM

8

246

 

Tân Phong

5/11/2017

19

Nguyễn Tuấn Minh

CM

8

497

 

Tân Phong

5/11/2017

20

Trần Đăng  Minh

CM

8

551

 

Tân Phong

6/22/2017

21

Nguyễn Thị Kim  Thủy

CM

8

552

 

Tân Phong

3/3/2017

22

Ngô Đức  Rỵ

CM

8

570

 

Tân Phong

5/11/2017

23

Lê Thị Thoa

CM

12

13

316.5

Tân Phong

6/24/2017

24

Nguyễn Việt Đức

CM

12

83

 

Tân Phong

5/11/2017

25

Trần Huy  Huân

CM

12

86

 

Tân Phong

5/11/2017

26

Nguyễn Trọng Vinh

CM

13

10

209.6

Tân Phong

6/6/2017

27

Vũ Thị Hoa

CM

13

102

723.9

Tân Phong

3/3/2017

28

Nguyễn Thị Hóa

CM

13

160

585.5

Tân Phong

5/5/2017

29

Phạm Thị Thuý

CM

13

263

288.5

Tân Phong

3/1/2017

30

Trần Văn Vinh

CM

14

107

112

Tân Phong

8/16/2017

31

Lê Xuân  Điền

CM

14

166

 

Tân Phong

7/3/2017

32

Vũ Mạnh  Tá

CM

15

11

 

Tân Phong

4/12/2017

33

Nguyễn Quốc Hưng

CM

15

91

126.5

Tân Phong

9/21/2017

34

Nguyễn Quang  Huấn

CM

15

131

 

Tân Phong

9/8/2017

35

Trần Văn Vận

CM

15

190

156.9

Tân Phong

3/24/2017

36

Trần Xuân Đông

CM

15

196

 

Tân Phong

5/11/2017

37

Nguyễn Quốc Cường

CM

16

26

41.8

Tân Phong

5/16/2017

38

Hà Trọng Ân

CM

16

83

99

Tân Phong

1/13/2017

39

Nguyễn Thanh Trà

CM

16

104

196.1

Tân Phong

9/23/2017

40

Nguyễn Thị Hoa

CM

23

39

150.4

Tân Phong

8/2/2017

41

Khuất Thuỵ Ly

GD

24

629

90

Tân Phong

8/21/2017

42

Đoàn Thị Nga

CM

25

112

40.9

Tân Phong

9/12/2017

43

Trần Thị Thơm

CM

25

220

659.8

Tân Phong

8/8/2017

44

Ngô Thị Thu Hiền

CM

28

145

204.4

Tân Phong

4/28/2017

45

Nguyễn Thị Thơm

CM

29

75

144.9

Tân Phong

4/17/2017

46

Phạm Thị Ánh Tuyết

CM

30

20

522.5

Tân Phong

8/28/2017

47

Võ Kim Bông

CM

31

513

97.6

Tân Phong

6/21/2017

48

Trần Thị Thơm

CM

32

49

567

Tân Phong

8/8/2017

49

Trần Văn Quang

CM

32

133

1833.5

Tân Phong

6/14/2017

50

Đàm Văn Định

CM

32

377

993.7

Tân Phong

3/8/2017

51

Đôn Văn Đức

CM

34

73

249

Tân Phong

9/7/2017

52

Nguyễn Thị Thu

CM

34

77

257.8

Tân Phong

4/4/2017

53

Nguyễn Hồng Quang

CM

35

186

69.6

Tân Phong

2/28/2017

54

Đỗ Quang Hoá

CM

40

4

110.7

Tân Phong

4/28/2017

55

Phạm Thị Luyến

CM

52

176

137.9

Tân Phong

3/17/2017

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.