• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Phường Thống Nhất

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÓ THÔNG BÁO THUẾ

STT

Chủ hồ sơ

Loại Hs

Số Tờ

Số Thửa

Diện Tích

Phường(xã)

Ngày cấp

1

Nguyễn Hiếu Thọ

CM

5

175

 

Thống Nhất

1/25/2017

2

Lê Thị Tư

CM

7

132

89.2

Thống Nhất

2/20/2017

3

Đỗ Trung Quân

GD

7

208

81

Thống Nhất

8/16/2017

4

Trương Hoàng Tuấn

CM

8

45

146.4

Thống Nhất

4/4/2017

5

Nguyễn Thúc  Tiến

CM

8

75

 

Thống Nhất

9/8/2017

6

Phạm Văn Long

CM

13

375

50.8

Thống Nhất

5/5/2017

7

Trần Thị Thêm

CM

30

79

144.7

Thống Nhất

4/13/2017

8

Nguyễn Thị Trượng

GD

35

124

72

Thống Nhất

6/26/2017

9

Trần Thị Bạch Tuyết

GD

35

144

72

Thống Nhất

5/27/2017

10

Lý Minh Anh

CM

49

173

1227.5

Thống Nhất

6/12/2017

11

Lý Minh Anh

CM

49

174

943.2

Thống Nhất

6/12/2017

12

Phan Thị Thật

GD

49

254

72

Thống Nhất

6/5/2017

13

Nguyễn Văn Đông

GD

49

319

72

Thống Nhất

3/1/2017

14

Nguyễn Văn Luận

GD

49

333

72

Thống Nhất

8/25/2017

15

Nguyễn Hoàng Thông

GD

49

432

72

Thống Nhất

8/29/2017

16

Phan Thị Hương

GD

49

474

72

Thống Nhất

9/1/2017

17

Lê Văn Phú

GD

51

135

72

Thống Nhất

9/23/2017

18

Trương Văn Huệ

GD

54

69

72

Thống Nhất

8/2/2017

19

Phạm Thanh Bình

GD

54

205

96.8

Thống Nhất

1/6/2017

20

Trần Văn Nhẫn

GD

54

223

82.7

Thống Nhất

6/10/2017

21

Trần Thị Thu Hồng

GD

54

224

82.6

Thống Nhất

5/31/2017

22

Trương Thị Lai

GD

54

245

84

Thống Nhất

9/19/2017

23

Phan Văn Thanh

GD

54

247

84

Thống Nhất

9/21/2017

24

Nguyễn Minh Tâm

GD

54

253

84

Thống Nhất

8/16/2017

25

Nguyễn Hoàng Minh

GD

54

256

84

Thống Nhất

8/2/2017

26

Phan Thị Kim Phượng

GD

54

261

84

Thống Nhất

8/12/2017

27

Nguyễn Văn Tốt

GD

54

293

75.6

Thống Nhất

3/1/2017

28

Trần Thị Thu Hoa

GD

54

303

103.5

Thống Nhất

4/12/2017

29

Hứa Thị Mỹ Hằng

GD

54

319

75.6

Thống Nhất

6/15/2017

30

Võ Thị Lộc

CM

55

61

138.5

Thống Nhất

9/23/2017

31

Lê Anh Đức

CM

56

128

75

Thống Nhất

3/13/2017

32

Lý Minh Anh

CM

57

10

1390.8

Thống Nhất

6/12/2017

33

Võ Quang Đức

GD

57

175

72

Thống Nhất

1/13/2017

34

Lý Minh Anh

CM

59

1

1561.5

Thống Nhất

6/12/2017

35

Lý Minh Anh

CM

59

2

88

Thống Nhất

6/12/2017

36

Lý Minh Anh

CM

59

3

389

Thống Nhất

6/6/2017

37

Nguyễn Văn Thăng

CM

61

122

161.1

Thống Nhất

3/13/2017

38

Nguyễn Văn Thăng

CM

61

123

1695.4

Thống Nhất

1/13/2017

39

Nguyễn Văn Tạc

CM

63

11

1521.5

Thống Nhất

3/1/2017

40

Nguyễn Thị Hoa

CM

63

14

1863.4

Thống Nhất

9/19/2017

41

Tăng Kim Hòa

CM

64

5

72.8

Thống Nhất

3/8/2017

42

Nguyễn Văn Tạc

CM

66

13

2275.3

Thống Nhất

3/1/2017

43

Nguyễn Văn Tạc

CM

66

17

361.9

Thống Nhất

3/1/2017

44

Nguyễn Văn Tạc

CM

66

18

43.5

Thống Nhất

3/1/2017

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.