• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Phường Tân Hiệp

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÓ THÔNG BÁO THUẾ

STT

Chủ hồ sơ

Loại Hs

Số Tờ

Số Thửa

Diện Tích

Phường(xã)

Ngày cấp

1

Trần Thanh Hà

CM

4

92

113.5

Tân Hiệp

4/22/2017

2

Nguyễn Văn Đản

CM

5

52

77.8

Tân Hiệp

1/3/2017

3

Ngô Văn Quyền

CM

7

8

99.2

Tân Hiệp

8/25/2017

4

Lê Thị Chánh

CM

7

22

105.5

Tân Hiệp

8/8/2017

5

Trần Quang Vinh

CM

7

69

139.9

Tân Hiệp

6/14/2017

6

Đỗ Xuân Hữu

CM

7

121

102.7

Tân Hiệp

5/16/2017

7

Nguyễn Văn Nam

CM

7

127

198

Tân Hiệp

1/16/2017

8

Trần Đức Quan

CM

7

139

115

Tân Hiệp

6/14/2017

9

Trần Ngọc Tuấn

CM

7

147

100

Tân Hiệp

3/8/2017

10

Nguyễn Văn Nhạc

CM

7

154

162.3

Tân Hiệp

1/16/2017

11

Võ Xuân Bắc

CM

7

184

119.7

Tân Hiệp

3/1/2017

12

Cấn Văn Nhàn

CM

7

185

157.5

Tân Hiệp

1/25/2017

13

Hoàng Chí Dũng

CM

7

187

100

Tân Hiệp

6/6/2017

14

Nguyễn Đình Khiêm

CM

7

199

118.1

Tân Hiệp

6/14/2017

15

Trương Công Thoa

CM

7

206

106.3

Tân Hiệp

4/4/2017

16

Trương Công Tuấn

CM

7

207

106.3

Tân Hiệp

1/24/2017

17

Phan Văn Thọ

CM

7

209

106.1

Tân Hiệp

1/25/2017

18

Trần Minh Hùng

CM

7

210

107.3

Tân Hiệp

6/6/2017

19

Vũ Đăng Bốn

CM

7

215

104

Tân Hiệp

8/29/2017

20

Nguyễn Văn Danh

CM

7

226

100

Tân Hiệp

2/20/2017

21

Đinh Thị Huệ

CM

7

228

108.3

Tân Hiệp

3/8/2017

22

Lê Thị Hồng Hạnh

CM

7

266

100

Tân Hiệp

1/25/2017

23

Nguyễn Văn Hải

CM

7

268

102.9

Tân Hiệp

6/14/2017

24

Phạm Thị Liên

CM

8

24

78.6

Tân Hiệp

9/12/2017

25

Đặng Thị Mai

CM

8

178

28.8

Tân Hiệp

4/26/2017

26

Trần mInh Nam

CM

8

262

216

Tân Hiệp

6/22/2017

27

Đặng Thị Mai

CM

8

270

28.2

Tân Hiệp

4/26/2017

28

Trần Quang Phóng

CM

9

226

187.7

Tân Hiệp

4/24/2017

29

Vũ Đức Thuận

CM

10

33

104

Tân Hiệp

8/29/2017

30

Lê Trọng  Quý

CM

11

159

 

Tân Hiệp

4/12/2017

31

Vũ Đình Chung

CM

11

333

121

Tân Hiệp

3/8/2017

32

Lê Thị Bé Tư

CM

12

253

96.5

Tân Hiệp

3/20/2017

33

Bùi Đức Tuấn

CM

12

638

102.6

Tân Hiệp

1/13/2017

34

Nguyễn Thị Nhung

CM

14

71

112.2

Tân Hiệp

6/6/2017

35

Phạm Văn Tư

CM

15

50

133.4

Tân Hiệp

3/8/2017

36

Phạm Văn Công

CM

15

103

130.7

Tân Hiệp

5/26/2017

37

Tống Công Hữu

CM

15

112

129.3

Tân Hiệp

1/16/2017

38

Trần Thị Rậm

CM

17

185

1790

Tân Hiệp

3/17/2017

39

Lê Văn Nguyên

CM

17

192

94.7

Tân Hiệp

6/14/2017

40

Trần Thị Rậm

CM

17

196

12016

Tân Hiệp

3/17/2017

41

Nguyễn Văn Cương

GD

21

181

72.8

Tân Hiệp

3/17/2017

42

Đặng Sử Báo

GD

21

219

73.1

Tân Hiệp

8/2/2017

43

Phan Văn Vượng

GD

21

288

73.1

Tân Hiệp

9/28/2017

44

Lương Hồng Vân

CM

23

201

268.9

Tân Hiệp

1/6/2017

45

Trần Hữu Dũng

CM

27

57

500.6

Tân Hiệp

1/25/2017

46

Lê Thị  Thủy

CM

28

40

 

Tân Hiệp

6/1/2017

47

Nguyễn Thị Kim Loan

CM

28

41

67.7

Tân Hiệp

3/15/2017

48

Nguyễn Đăng Đức

CM

32

41

1029.3

Tân Hiệp

1/17/2017

49

Nguyễn Thị  Thủy

CM

32

122

 

Tân Hiệp

8/8/2017

50

Đoàn Anh  Khải

CM

32

123

 

Tân Hiệp

8/8/2017

51

Hoàng Ngọc Toàn

CM

33

113

74.8

Tân Hiệp

8/2/2017

52

Hoàng Bá Bích

CM

33

134

64

Tân Hiệp

3/24/2017

53

Trần Thanh Lâm

CM

33

136

47.2

Tân Hiệp

4/4/2017

54

Lê Văn Đào

GD

46

92

58.5

Tân Hiệp

8/2/2017

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.