• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Phường Bửu Long

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÓ THÔNG BÁO THUẾ

STT

Chủ hồ sơ

Loại Hs

Số Tờ

Số Thửa

Diện Tích

Phường(xã)

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Đảo

CM

5

19

1838

Bửu Long

1/16/2017

2

Nguyễn Văn Đảo

CM

5

20

537.4

Bửu Long

3/1/2017

3

Nguyễn Văn Đảo

CM

5

38

826.5

Bửu Long

3/1/2017

4

Phạm Văn Xê

CM

5

75

317.7

Bửu Long

5/16/2017

5

Nguyễn Văn Biết

CM

5

81

420.3

Bửu Long

5/16/2017

6

Trần Thị Toàn

CM

5

281

361.8

Bửu Long

9/1/2017

7

Nguyễn Thị Ngọc Dung

CM

5

323

518.6

Bửu Long

8/9/2017

8

Nguyễn Văn Thường

GD

7

340

89.2

Bửu Long

5/27/2017

9

Trần Thị Loan

CM

7

420

183.5

Bửu Long

1/13/2017

10

Mai Hồng Châu

CM

8

213

52.8

Bửu Long

9/12/2017

11

Nguyễn Văn Trung

CM

9

329

2434.7

Bửu Long

8/9/2017

12

Nguyễn Văn Trung

CM

9

330

2915.1

Bửu Long

8/9/2017

13

Nguyễn Văn Trung

CM

9

419

2935.5

Bửu Long

8/16/2017

14

Nguyễn Văn Trung

CM

9

420

3102.5

Bửu Long

8/8/2017

15

Nguyễn Văn Trung

CM

9

422

4023.9

Bửu Long

8/16/2017

16

Nguyễn Thị Xuân

GD

9

1048

81.6

Bửu Long

9/23/2017

17

Nguyễn Hùng Đây

GD

9

1065

79.8

Bửu Long

5/23/2017

18

Kim Thị Ngà

GD

9

1112

79.2

Bửu Long

5/31/2017

19

Nguyễn Văn Chanh

GD

9

1127

72.1

Bửu Long

5/31/2017

20

Huỳnh Văn Bự

GD

9

1153

75.6

Bửu Long

5/27/2017

21

Huỳnh Văn Bự

GD

9

1154

75.6

Bửu Long

5/27/2017

22

Đỗ Văn Linh

GD

9

1177

75.6

Bửu Long

2/21/2017

23

Hứa Minh Chánh

GD

9

1181

75.6

Bửu Long

5/10/2017

24

Nguyễn Thị Minh Hiền

GD

9

1192

78.7

Bửu Long

5/16/2017

25

Trịnh Thị Minh Hương

GD

9

1195

78.7

Bửu Long

3/1/2017

26

Nguyễn Anh Tuấn

GD

9

1198

78.6

Bửu Long

3/3/2017

27

Nguyễn Thị Bảy

GD

9

1265

83.7

Bửu Long

9/28/2017

28

Lương Trung Hải

GD

9

1270

75.6

Bửu Long

6/10/2017

29

Hoàng Thị Tuyết

GD

9

1280

72.2

Bửu Long

1/3/2017

30

Đào Y Biệt

GD

9

1287

72.2

Bửu Long

6/13/2017

31

Cao Xuân Việt

GD

9

1296

84.6

Bửu Long

8/21/2017

32

Phạm Minh Hà

GD

9

1299

75.6

Bửu Long

6/5/2017

33

Trần Đạt Phúc

GD

9

1447

85.5

Bửu Long

9/23/2017

34

Nguyễn Thị Bạch Yến

GD

9

1462

87.4

Bửu Long

4/12/2017

35

Trần Thị Nguyên Hạnh

GD

10

188

1042.9

Bửu Long

1/10/2017

36

Nguyễn Thị Minh

CM

10

439

196.3

Bửu Long

5/5/2017

37

Hồ Văn Lập

GD

10

607

79.7

Bửu Long

5/31/2017

38

Lê Thị Tuyết Hồng

GD

10

613

79.8

Bửu Long

6/21/2017

39

Huỳnh Minh Việt

GD

10

620

81.6

Bửu Long

6/8/2017

40

Bùi Văn Sáu

GD

10

621

80.6

Bửu Long

6/10/2017

41

Bùi Văn Sáu

GD

10

622

80.6

Bửu Long

5/31/2017

42

Nguyễn Văn Nhân

GD

10

625

80.6

Bửu Long

8/12/2017

43

Lê Thị Lan

GD

10

640

79.8

Bửu Long

2/16/2017

44

Đường Anh Sơn

GD

10

642

79.8

Bửu Long

6/21/2017

45

Nguyễn Tấn Nô

GD

10

643

79.8

Bửu Long

5/24/2017

46

Nguyễn Trúc Viên

GD

10

670

79.8

Bửu Long

5/10/2017

47

Phan Thanh Sơn

GD

10

684

80.6

Bửu Long

3/1/2017

48

Triệu Văn Vịnh

GD

10

686

80.6

Bửu Long

2/16/2017

49

Nguyễn Thị Tý

GD

10

694

75.6

Bửu Long

9/28/2017

50

Nguyễn Thị Bạch Yến

GD

10

709

75.6

Bửu Long

4/12/2017

51

Trương Thị Kẹo

GD

10

710

75.6

Bửu Long

8/12/2017

52

Huỳnh Văn Hậu

GD

10

731

75.6

Bửu Long

5/23/2017

53

Trần Thị Ánh Hồng

GD

10

732

75.6

Bửu Long

3/9/2017

54

Vũ Mạnh Hùng

GD

10

749

90

Bửu Long

5/10/2017

55

Nguyễn Anh Dũng

GD

10

757

103.3

Bửu Long

2/28/2017

56

Ngô Thị Hiền

GD

10

766

81.9

Bửu Long

4/12/2017

57

Trịnh Thị Minh Thanh

GD

10

774

81.9

Bửu Long

2/13/2017

58

Nguyễn Thị Quế

GD

10

778

103.3

Bửu Long

1/3/2017

59

Dương Ngọc Hồng

GD

10

784

75.6

Bửu Long

9/23/2017

60

Huỳnh Thị Gái

CM

11

134

948.7

Bửu Long

8/28/2017

61

Võ Hoàng Liệt

CM

12

746

267.6

Bửu Long

6/14/2017

62

Trần Văn Lâm

CM

13

241

572

Bửu Long

2/16/2017

63

Mai Tấn Linh

CM

18

68

93.7

Bửu Long

9/7/2017

64

Trần Văn Bình

GD

21

239

112.5

Bửu Long

8/25/2017

65

Nguyễn Văn Nhựt

GD

21

304

112.5

Bửu Long

5/31/2017

66

Lê Văn Mỹ

GD

21

305

112.5

Bửu Long

5/20/2017

67

Võ Quỳnh Trâm

GD

21

307

112.5

Bửu Long

9/28/2017

68

Võ Cao Trí

GD

22

215

112.5

Bửu Long

6/21/2017

69

Nguyễn Thị Hạnh

GD

22

216

112.5

Bửu Long

9/28/2017

70

Huỳnh Thị Trình

GD

22

250

133.3

Bửu Long

5/27/2017

71

Đồng Thị Nhứ

CM

23

104

98.5

Bửu Long

4/12/2017

72

Bùi Ngọc Thanh Hoàng

GD

23

170

79.8

Bửu Long

5/24/2017

73

Phạm Thành Quan

CM

24

145

169.8

Bửu Long

2/7/2017

74

Nguyễn Kim Thuý

GD

32

27

8132.5

Bửu Long

2/24/2017

75

Đặng Ngọc Dũng

CM

40

299

42

Bửu Long

6/12/2017

76

Phạm văn Hùng

GD

45

38

75.4

Bửu Long

8/8/2017

77

Hứa Văn Vình

GD

45

45

83.6

Bửu Long

8/25/2017

78

Lê Thị Minh Đức

CM

45

216

79.8

Bửu Long

2/7/2017

79

Trần Văn Tho

GD

45

454

83.1

Bửu Long

8/21/2017

80

Lê Thị Ngàn

CM

45

463

75.6

Bửu Long

5/31/2017

81

Phan Huy Tuấn

GD

45

484

75.6

Bửu Long

8/25/2017

82

Nguyễn Minh Trung

CM

45

494

75.9

Bửu Long

3/29/2017

83

Cổ Văn Đặng

GD

50

116

100

Bửu Long

8/25/2017


Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.