• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Xã Phước Tân

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÓ THÔNG BÁO THUẾ

STT

Chủ hồ sơ

Loại Hs

Số Tờ

Số Thửa

Diện Tích

Phường(xã)

Ngày cấp

1

Lê Thị Huyền

CM

6

11

2591

Phước Tân

3/6/2017

2

Lê Thị Huyền

CM

6

60

1434

Phước Tân

3/6/2017

3

Lê Thị Huyền

CM

6

61

1586

Phước Tân

3/3/2017

4

Đàm Đức Quý

GD

7

259

73.8

Phước Tân

9/28/2017

5

Nguyễn Bảy

GD

7

353

75.6

Phước Tân

9/1/2017

6

Nguyễn Duy Sơn

CM

10

17

 

Phước Tân

7/3/2017

7

Nguyễn Văn Quyền

CM

10

65

4839

Phước Tân

3/20/2017

8

Tiết Thị Bạch Huệ

CM

10

92

 

Phước Tân

5/11/2017

9

Hồ Bình

CM

11

12

924

Phước Tân

4/4/2017

10

Nguyễn Văn Quyền

CM

11

109

2684

Phước Tân

4/26/2017

11

Nguyễn Văn Quyền

CM

11

110

867

Phước Tân

3/20/2017

12

Nguyễn Văn Quyền

CM

11

155

1923

Phước Tân

3/20/2017

13

Nguyễn Văn Quyền

CM

11

156

548

Phước Tân

3/20/2017

14

Nguyễn Văn Quyền

CM

11

159

1298

Phước Tân

3/20/2017

15

Nguyễn Phước Điền

CM

11

215

303

Phước Tân

1/16/2017

16

Phạm Xuân Hiền

CM

11

225

478

Phước Tân

8/12/2017

17

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

75

1662

Phước Tân

3/20/2017

18

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

76

180

Phước Tân

3/20/2017

19

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

79

436

Phước Tân

3/20/2017

20

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

80

662

Phước Tân

3/20/2017

21

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

81

202

Phước Tân

3/20/2017

22

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

82

857

Phước Tân

3/20/2017

23

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

83

876

Phước Tân

3/17/2017

24

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

84

914

Phước Tân

3/20/2017

25

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

85

1032

Phước Tân

3/20/2017

26

Trần Bá Thảo

CM

12

96

169

Phước Tân

5/10/2017

27

Trần Bá Thảo

CM

12

97

337

Phước Tân

5/10/2017

28

Trần Bá Thảo

CM

12

98

481

Phước Tân

5/10/2017

29

Trần Bá Thảo

CM

12

99

277

Phước Tân

5/10/2017

30

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

130

1111

Phước Tân

3/20/2017

31

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

133

236

Phước Tân

3/20/2017

32

Nguyễn Văn Quyền

CM

12

134

151

Phước Tân

3/20/2017

33

Lê Văn Nghĩa

CM

13

79

1221

Phước Tân

6/24/2017

34

Hồ Văn  Hoàng

CM

18

231

 

Phước Tân

7/4/2017

35

Hà Huệ Liên

CM

19

4

 

Phước Tân

7/3/2017

36

Nguyễn Thị Thâu

CM

19

53

1188

Phước Tân

8/1/2017

37

Lê Văn Thuận

CM

22

94

426

Phước Tân

8/25/2017

38

Mai Hữu  Nghĩa

CM

23

8

 

Phước Tân

7/4/2017

39

Phạm Thị Dung

CM

28

106

828

Phước Tân

3/8/2017

40

Trần Xuân Thủy

CM

29

175

965

Phước Tân

1/3/2017

41

Hoàng Thanh Tân

CM

32

67

1844

Phước Tân

1/25/2017

42

Đặng Thị Lan

CM

35

209

965

Phước Tân

3/13/2017

43

Nguyễn Thị Cẩm Điền

CM

38

27

3601

Phước Tân

3/17/2017

44

Nguyễn Công Cán

CM

38

28

12860

Phước Tân

5/31/2017

45

Võ Thị Kim Thơ

CM

38

30

10500

Phước Tân

6/22/2017

46

Trần Trung Dũng

CM

38

31

23692

Phước Tân

2/28/2017

47

Trần Văn Toàn

CM

38

46

1027

Phước Tân

1/16/2017

48

Nguyễn Văn Chương

CM

38

109

727

Phước Tân

1/3/2017

49

Nông Thị hai

CM

40

25

421

Phước Tân

9/23/2017

50

Lục Văn  Nguyên

CM

41

44

 

Phước Tân

1/19/2017

51

Phạm Kim Hoàng

CM

42

40

1058

Phước Tân

2/7/2017

52

Phạm Kim Hoàng

CM

42

44

1798

Phước Tân

3/8/2017

53

Giáp Thị Quân

GD

49

82

106.4

Phước Tân

1/3/2017

54

Châu Hưng

GD

49

94

81

Phước Tân

3/17/2017

55

Dương Thành Nở

GD

49

133

92.3

Phước Tân

3/20/2017

56

Đoàn Văn Điệp

GD

49

138

92.3

Phước Tân

6/8/2017

57

Mai Ngọc Chúc

GD

49

158

90

Phước Tân

8/12/2017

58

Nguyễn Thanh Vân

GD

49

159

90

Phước Tân

8/29/2017

59

Nguyễn Đức Ngọc

GD

49

200

81

Phước Tân

5/31/2017

60

Trần Văn Đoàn

GD

49

212

85.5

Phước Tân

9/23/2017

61

Nguyễn Thị Bé

GD

49

256

81

Phước Tân

9/19/2017

62

Lê Thị Minh Châu

GD

49

266

90

Phước Tân

9/8/2017

63

Lê Văn Chinh

GD

49

267

90

Phước Tân

9/15/2017

64

Nguyễn Xuân Mai

GD

49

311

100

Phước Tân

8/21/2017

65

Nguyễn Văn Bính

GD

49

312

100

Phước Tân

5/31/2017

66

Phan Ngọc Liêm

GD

49

315

95.5

Phước Tân

8/25/2017

67

Trần Hồng Quân

GD

49

319

100

Phước Tân

5/27/2017

68

Đặng Ngọc Thanh

GD

49

325

100

Phước Tân

5/31/2017

69

Hà Đăng Đức

GD

49

326

100

Phước Tân

5/23/2017

70

Nguyễn Đăng Cảng

GD

49

328

100

Phước Tân

5/24/2017

71

Mai Văn Được

GD

49

332

100

Phước Tân

6/21/2017

72

Nguyễn Đức Lương

GD

49

334

100

Phước Tân

9/1/2017

73

Đỗ Tất Chước

GD

49

335

100

Phước Tân

8/16/2017

74

Nguyễn Văn Phái

GD

49

336

95.5

Phước Tân

8/12/2017

75

Trần Thị Nương Nhỏ

GD

49

337

95.5

Phước Tân

3/1/2017

76

Vòng Như Mai

GD

49

338

100

Phước Tân

3/1/2017

77

Nguyễn Văn Linh

GD

49

380

100

Phước Tân

8/12/2017

78

Đinh Thị Thu Hà

GD

49

383

100

Phước Tân

8/29/2017

79

Vũ Đình Sùng

GD

49

399

102.5

Phước Tân

3/17/2017

80

Trịnh Đình Thoả

GD

49

407

100

Phước Tân

4/12/2017

81

Phùng Đức Thường

GD

49

426

100

Phước Tân

3/24/2017

82

Nguyễn Văn Đang

GD

49

427

100

Phước Tân

4/12/2017

83

Đỗ Văn Quyền

GD

49

472

100

Phước Tân

8/1/2017

84

Trương Ngọc Ánh

GD

49

473

100

Phước Tân

9/8/2017

85

Nguyễn Thuý Phượng

GD

49

477

81

Phước Tân

9/12/2017

86

Trần Thị Hồng Phương

CM

50

30

425

Phước Tân

1/16/2017

87

Lê Thị Loan

CM

50

431

113.5

Phước Tân

3/6/2017

88

Trần Thị Trốn

CM

50

433

206.5

Phước Tân

3/15/2017

89

Huỳnh Công Triều

GD

50

477

81

Phước Tân

9/28/2017

90

Phạm Ngọc Thạch

GD

50

480

81

Phước Tân

9/1/2017

91

Lê Thị Kiều Chi

GD

50

501

81

Phước Tân

9/1/2017

92

Tô Thị Chảy

GD

50

502

211.5

Phước Tân

8/29/2017

93

Lê Thị Năm

GD

50

517

100

Phước Tân

9/21/2017

94

Lê Thị Năm

GD

50

518

100

Phước Tân

9/23/2017

95

Tống Thị Dung

GD

50

524

105

Phước Tân

9/1/2017

96

Nguyễn Thị Kim

GD

50

525

105

Phước Tân

9/8/2017

97

Võ Văn Cồn

GD

50

533

100

Phước Tân

9/19/2017

98

Nguyễn Thuý Hồng

GD

50

559

81

Phước Tân

8/29/2017

99

Nguyễn Trí Dũng

GD

50

560

81

Phước Tân

8/29/2017

100

Nguyễn Văn Minh

GD

50

561

81

Phước Tân

9/1/2017

101

Hồ Văn Tình

GD

50

568

81

Phước Tân

9/1/2017

102

Nguyễn Văn Châu

GD

50

569

81

Phước Tân

9/1/2017

103

Phạm Thu Thuỷ

GD

50

574

81

Phước Tân

8/29/2017

104

Phạm Thu Thuỷ

GD

50

575

81

Phước Tân

8/29/2017

105

Vũ Thị Minh

GD

50

576

81

Phước Tân

9/8/2017

106

Nguyễn Văn Xuyên

GD

50

599

81

Phước Tân

9/28/2017

107

Hà Chí Cường

GD

50

634

81

Phước Tân

8/12/2017

108

Nguyễn Ngọc Hiền

GD

50

674

95.5

Phước Tân

8/21/2017

109

Mai Văn Đông

GD

50

677

100

Phước Tân

9/19/2017

110

Phan Thị Thuấn

CM

51

26

162

Phước Tân

9/1/2017

111

Thái Thị Hoa

CM

51

103

280

Phước Tân

4/5/2017

112

Nguyễn Thị Hải

CM

51

135

84

Phước Tân

2/28/2017

113

Đinh Đăng Hảo

CM

51

219

 

Phước Tân

7/3/2017

114

Vũ văn Mật

CM

51

237

157

Phước Tân

8/8/2017

115

Nguyễn Thái Học

CM

51

252

22056

Phước Tân

5/5/2017

116

Phan Văn Lý

CM

51

279

 

Phước Tân

7/3/2017

117

Vũ Văn Hưng

CM

51

292

3714

Phước Tân

1/16/2017

118

Nguyễn Thái Học

CM

51

426

10000

Phước Tân

5/5/2017

119

Trần Thị  Bình

CM

52

58

 

Phước Tân

7/3/2017

120

Nguyễn Văn Yên

CM

52

100

 

Phước Tân

3/17/2017

121

Phạm Thị Hồi

CM

52

104

 

Phước Tân

7/3/2017

122

Phùng Mạnh Hiến

CM

52

145

164

Phước Tân

4/22/2017

123

Trần Nam Oanh

CM

52

149

164

Phước Tân

3/20/2017

124

Hoàng Văn Tú

CM

52

232

 

Phước Tân

7/3/2017

125

Phùng Khắc Tiệp

CM

52

246

 

Phước Tân

7/3/2017

126

Nguyễn Trần  Hanh

CM

52

256

 

Phước Tân

7/4/2017

127

Trần Chiến Thắng

CM

52

257

 

Phước Tân

7/3/2017

128

Vũ Viết  Phong

CM

52

267

 

Phước Tân

7/4/2017

129

Nguyễn Hữu Hà

CM

52

275

334

Phước Tân

2/28/2017

130

Phạm Thị Len

CM

52

302

370

Phước Tân

9/19/2017

131

Phạm Huy Sơn

CM

52

318

1034

Phước Tân

4/4/2017

132

Phạm Thị  Lan

CM

52

360

 

Phước Tân

6/1/2017

133

Hoàng Ngọc Thắng

CM

52

405

388

Phước Tân

8/25/2017

134

Nguyễn Tuấn Thanh

CM

52

416

164

Phước Tân

3/6/2017

135

Trần Văn Thắng

CM

52

492

 

Phước Tân

5/11/2017

136

Trần Văn Minh

CM

52

547

143

Phước Tân

9/12/2017

137

Đặng Đình Hóa

CM

52

561

 

Phước Tân

7/3/2017

138

Nguyễn Văn Hạnh

CM

52

562

106

Phước Tân

4/4/2017

139

Trần Văn Chiến

CM

52

713

128

Phước Tân

5/20/2017

140

Nguyễn Đình Phúc

CM

52

714

137

Phước Tân

1/6/2017

141

Nguyễn Huy Cường

CM

52

715

110.5

Phước Tân

4/24/2017

142

Bùi Danh Tuấn

CM

52

722

123.8

Phước Tân

4/22/2017

143

Phan Van Hùng

CM

52

724

131.6

Phước Tân

4/5/2017

144

Lê Mai Hợi

CM

53

84

381

Phước Tân

6/14/2017

145

Nguyễn Hồng Sinh

CM

53

128

 

Phước Tân

5/11/2017

146

Trần văn Dũng

CM

53

151

143

Phước Tân

2/21/2017

147

Trương Đình  Mạnh

CM

53

203

 

Phước Tân

7/4/2017

148

Nguyễn Văn Long

CM

53

217

 

Phước Tân

7/3/2017

149

Phan Hồng Vinh

CM

53

247

 

Phước Tân

5/11/2017

150

Nguyễn Thế Cường

CM

53

257

495

Phước Tân

2/17/2017

151

Lê Văn  Duẩn

CM

53

277

 

Phước Tân

5/11/2017

152

Nguyễn Văn Sự

CM

53

280

420

Phước Tân

8/2/2017

153

Trần Xuân Thượng

CM

53

292

101

Phước Tân

6/22/2017

154

Nguyễn Thanh Phú

CM

53

354

105

Phước Tân

3/1/2017

155

Vũ Đình Thạo

CM

53

383

 

Phước Tân

7/3/2017

156

Dương Thị Lan

CM

53

385

62

Phước Tân

9/23/2017

157

Vũ Văn Toàn

CM

53

434

146

Phước Tân

1/6/2017

158

Tràn Đình Sơn

CM

53

549

112

Phước Tân

3/6/2017

159

Đặng Quốc Hùng

CM

53

571

156

Phước Tân

6/6/2017

160

Nguyễn Văn Bính

CM

53

632

123

Phước Tân

1/16/2017

161

Phạm Quang Sử

CM

53

655

85.5

Phước Tân

2/13/2017

162

Nguyễn Ngọc Hòa

CM

53

668

134.5

Phước Tân

3/3/2017

163

Nguyễn Trọng Hoàng

CM

53

669

111.8

Phước Tân

5/20/2017

164

Đặng Văn Dực

CM

53

671

97.9

Phước Tân

3/6/2017

165

Trịnh Thị An

CM

53

678

123

Phước Tân

6/14/2017

166

Nguyễn Văn  Sự

CM

53

.

 

Phước Tân

1/19/2017

167

Trần Nguyên Hùng

CM

54

32

 

Phước Tân

7/3/2017

168

Phan Văn Vượng

CM

54

131

848

Phước Tân

9/14/2017

169

Trần văn Quân

CM

54

162

119.5

Phước Tân

2/14/2017

170

Nguyễn Thế Hiền

CM

54

169

208

Phước Tân

1/6/2017

171

Hoàng Trọng Thường

CM

54

231

 

Phước Tân

7/3/2017

172

Phùng Xuân Vịnh

CM

54

232

83

Phước Tân

8/25/2017

173

Phạm Thị Huyền

CM

54

236

1409

Phước Tân

2/8/2017

174

Trần Thị Tuyết Trang

CM

54

264

195

Phước Tân

4/22/2017

175

Phạm Văn Chinh

CM

54

470

123.2

Phước Tân

2/8/2017

176

Trần Thị Tuyết Trang

CM

54

473

43.3

Phước Tân

4/22/2017

177

Nguyễn Văn Thực

CM

55

19

534

Phước Tân

3/13/2017

178

Nguyễn Bá Hương

CM

55

23

90

Phước Tân

2/22/2017

179

Lê Thị Minh  Hiếu

CM

55

63

 

Phước Tân

7/4/2017

180

Võ Thị Hạnh

CM

55

90

238

Phước Tân

3/24/2017

181

Trương Quang Vinh

CM

55

114

169

Phước Tân

3/24/2017

182

Nguyễn Xuân Tưng

CM

55

135

97

Phước Tân

1/11/2017

183

Phạm Như Trữ

CM

55

228

273

Phước Tân

4/12/2017

184

Nguyễn Thanh  Tùng

CM

55

267

 

Phước Tân

7/31/2017

185

Huỳnh Viễn  Minh

CM

55

292

 

Phước Tân

7/14/2017

186

Nguyễn Anh Tuấn

CM

55

445

94.8

Phước Tân

2/28/2017

187

Vũ Thị Hưng

CM

55

449

126

Phước Tân

6/12/2017

188

Ngô Văn Trí

CM

56

47

155

Phước Tân

8/2/2017

189

Vũ Ngọc Tâm

CM

56

88

133

Phước Tân

2/28/2017

190

Bùi Văn Triển

CM

56

129

159

Phước Tân

3/3/2017

191

Mai Văn Toàn

CM

56

135

 

Phước Tân

7/3/2017

192

Đỗ Thị Hoàn

CM

56

158

100

Phước Tân

1/11/2017

193

Nguyễn Xuân Tuấn

CM

56

210

292

Phước Tân

4/26/2017

194

Trần Văn Bắc

CM

56

212

78

Phước Tân

5/31/2017

195

Nguyễn Thanh Nam

CM

56

214

72

Phước Tân

2/28/2017

196

Nguyễn Viết Đoàn

CM

56

215

63

Phước Tân

2/28/2017

197

Lê Đức Hiển

CM

56

217

189

Phước Tân

8/9/2017

198

NGuyễn Quốc Hoàn

CM

56

221

132

Phước Tân

5/26/2017

199

Lê Hữu Dân

CM

56

224

83

Phước Tân

2/28/2017

200

Trần Văn Hoan

CM

56

233

 

Phước Tân

5/11/2017

201

Phan Hùng Vũ

CM

56

440

138

Phước Tân

1/16/2017

202

Lê Văn Chương

CM

56

444

234.3

Phước Tân

4/22/2017

203

Trần Thị Hoa

CM

56

445

82.6

Phước Tân

9/12/2017

204

Nguyễn Kim Sơn

CM

57

15

 

Phước Tân

7/3/2017

205

Lê Hữu Hưng

CM

57

16

 

Phước Tân

7/3/2017

206

Nguyễn Xuân Trường

CM

57

25

128

Phước Tân

3/1/2017

207

Phạm Thị Thủy

CM

57

31

118

Phước Tân

8/2/2017

208

Nguyễn Thế Toàn

CM

57

36

94

Phước Tân

5/20/2017

209

Trần Đại Bình

CM

57

70

162

Phước Tân

1/6/2017

210

Vũ Văn Nhuận

CM

57

72

 

Phước Tân

7/3/2017

211

Phạm Ngọc  Ruy

CM

57

86

 

Phước Tân

5/11/2017

212

Trần Văn Hiển

CM

57

159

106

Phước Tân

1/6/2017

213

Nguyễn Ngọc Hạnh

CM

57

210

112

Phước Tân

8/25/2017

214

Nguyễn Văn Dũng

CM

57

244

101

Phước Tân

8/29/2017

215

Trần Thị  Mơ

CM

57

294

 

Phước Tân

3/17/2017

216

Đặng Quốc Đạt

CM

57

300

 

Phước Tân

5/11/2017

217

Nguyễn Văn Tuấn

CM

57

301

109

Phước Tân

1/6/2017

218

Ngô Văn Huệ

CM

57

305

147

Phước Tân

4/5/2017

219

Trương Văn Mai

CM

57

308

101

Phước Tân

2/15/2017

220

Phạm Hữu Tĩnh

CM

57

330

225

Phước Tân

8/2/2017

221

Phạm Quyết Thắng

CM

57

347

204

Phước Tân

4/5/2017

222

Lê Văn Hoàn

CM

57

482

 

Phước Tân

5/11/2017

223

Trần Đình Phương

CM

57

492

124.1

Phước Tân

8/9/2017

224

Hoàng Văn Long

CM

57

623

103.4

Phước Tân

4/17/2017

225

Phan Thị Hồng

CM

57

635

91.2

Phước Tân

1/16/2017

226

Nguyễn Thị Thúy Hương

CM

57

637

114

Phước Tân

4/4/2017

227

Lương Văn Thọ

CM

57

638

121.3

Phước Tân

5/31/2017

228

Cao Quang Phú

CM

57

639

112

Phước Tân

4/24/2017

229

Phạm Văn CHung

CM

57

640

113

Phước Tân

4/26/2017

230

Trần Quốc Huy

CM

58

76

189

Phước Tân

9/23/2017

231

Lê Thúy Hà

CM

58

107

 

Phước Tân

7/3/2017

232

Nguyễn Hữu Trưởng

CM

58

129

 

Phước Tân

7/3/2017

233

Nguyễn Văn Huyên

CM

58

175

1211

Phước Tân

4/12/2017

234

Trịnh Quang Ánh

CM

58

236

2122

Phước Tân

1/11/2017

235

Trịnh Quang Ánh

CM

58

329

141.2

Phước Tân

1/11/2017

236

Nguyễn Đình DŨng

CM

59

30

252

Phước Tân

4/22/2017

237

Trịnh Đình Quang

GD

59

244

81

Phước Tân

8/21/2017

238

Trịnh Đình Quang

GD

59

245

81

Phước Tân

8/16/2017

239

Nguyễn Thị Hồng Châu

GD

59

246

81

Phước Tân

9/12/2017

240

Nguyễn Thị Bích Thuý

GD

59

250

81

Phước Tân

8/12/2017

241

Phùng Xuân Vũ

GD

59

252

81

Phước Tân

8/16/2017

242

Lâm Kim Oanh

GD

59

253

81

Phước Tân

8/16/2017

243

Nguyễn Tiến Lâm

GD

59

255

81

Phước Tân

8/29/2017

244

Nguyễn Thị Mùi

GD

59

256

81

Phước Tân

8/12/2017

245

Trần Thị Hương Giang

GD

59

261

100

Phước Tân

8/12/2017

246

Hồ Văn Phú

GD

59

276

100

Phước Tân

9/12/2017

247

Trương Văn Cho

GD

59

284

210

Phước Tân

8/25/2017

248

Hoàng Đức Minh

GD

59

288

100

Phước Tân

1/18/2017

249

Đỗ Phúc

GD

59

295

100

Phước Tân

6/21/2017

250

Nguyễn Chấn

CM

59

386

1264

Phước Tân

9/12/2017

251

Trịnh Văn Báu

CM

60

12

171

Phước Tân

9/12/2017

252

Nguyễn Thị Hạnh

GD

60

157

100

Phước Tân

9/7/2017

253

Cao Mạnh Xuân

CM

65

25

1892

Phước Tân

8/29/2017

254

Nguyễn Văn Thái

CM

65

71

258

Phước Tân

5/20/2017

255

Bùi Văn  Vinh

CM

69

242

 

Phước Tân

9/19/2017

256

Nguyễn Văn Lựu

CM

70

231

297

Phước Tân

5/16/2017

257

Phạm Thị Thanh Dung

CM

71

164

106

Phước Tân

4/12/2017

258

Trần Quốc Việt

CM

71

165

90

Phước Tân

8/1/2017

259

Nguyễn Văn Bàng

CM

72

34

 

Phước Tân

5/11/2017

260

Trần Thị  Tý

CM

73

190

 

Phước Tân

5/11/2017

261

Lê Văn Hiền

CM

73

226

154

Phước Tân

3/8/2017

262

Đoàn Minh Trọng

CM

73

266

417

Phước Tân

2/27/2017

263

Nguyễn Lương Nguyên

CM

73

293

 

Phước Tân

5/11/2017

264

Nguyễn Văn Hơn

CM

73

321

213

Phước Tân

3/24/2017

265

Nguyễn Ngọc Anh

CM

73

384

530

Phước Tân

4/26/2017

266

Nguyễn Thị Huệ

CM

74

115

205

Phước Tân

1/13/2017

267

Nguyễn Thị  Điệp

CM

74

169

 

Phước Tân

8/8/2017

268

Trương Hồng

CM

75

3

171

Phước Tân

2/20/2017

269

Nguyễn Thanh Tùng

CM

75

6

230

Phước Tân

8/28/2017

270

Nguyễn Thị Hoa

CM

75

20

199

Phước Tân

5/31/2017

271

Nguyễn Văn Chỉnh

CM

75

24

4420

Phước Tân

3/13/2017

272

Nguyễn Văn Chỉnh

CM

75

25

2083

Phước Tân

3/13/2017

273

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

CM

76

110

74

Phước Tân

8/25/2017

274

Lê Hoàng Giang

CM

76

113

101

Phước Tân

5/20/2017

275

Nguyễn Chí Định

CM

78

152

1700

Phước Tân

3/17/2017

276

Nguyễn Chí Định

CM

78

158

294

Phước Tân

2/22/2017

277

Nguyễn Hồng  Cẩm

CM

82

18

 

Phước Tân

6/26/2017

278

Bùi Văn Khánh

CM

82

33

22922

Phước Tân

6/22/2017

279

Nguyễn Thế Văn

CM

84

237

1813

Phước Tân

3/13/2017

280

Nguyễn Hữu Cường

CM

84

316

708

Phước Tân

3/13/2017

281

Nguyễn Trung Kiên

CM

85

19

219

Phước Tân

4/12/2017

282

Nguyễn Thái  Hào

CM

85

91

 

Phước Tân

5/11/2017

283

Nguyễn Công Phúc

CM

86

1

3156

Phước Tân

4/17/2017

284

Trần Thị Ngọc Sương

CM

86

6

829

Phước Tân

8/25/2017

285

Vũ Thị Nga

CM

86

44

 

Phước Tân

7/3/2017

286

Nguyễn Thị Phước

CM

86

185

2502

Phước Tân

3/29/2017

287

Nguyễn Thị Phước

CM

86

186

1437

Phước Tân

3/29/2017

288

Nguyễn Thị Phước

CM

86

187

5154

Phước Tân

3/29/2017

289

Nguyễn Thị Phước

CM

86

188

688

Phước Tân

3/29/2017

290

Bùi Văn Long

CM

87

86

381

Phước Tân

1/3/2017

291

Thi Tiền Phong

CM

87

104

139

Phước Tân

8/29/2017

292

Nguyễn Ngọc  Hà

CM

87

140

 

Phước Tân

5/11/2017

293

Ngô Văn Lâm

CM

87

359

63

Phước Tân

4/4/2017

294

Phùng Xuân Vũ

CM

87

413

1564

Phước Tân

8/25/2017

295

Lê Thị Dưỡng

CM

88

316

2389

Phước Tân

1/16/2017

296

Nguyễn văn  Quý

CM

88

355

 

Phước Tân

9/25/2017

297

Trần Thị Hồng

CM

89

71

180

Phước Tân

2/28/2017

298

Nguyễn Thị Hồng

CM

89

130

 

Phước Tân

5/11/2017

299

Nguyễn Kim Phương

CM

90

19

435

Phước Tân

5/16/2017

300

Nguyễn Kim Phương

CM

90

35

176

Phước Tân

5/16/2017

301

Đoàn Minh Trọng

CM

90

88

3159

Phước Tân

1/3/2017

302

Nguyễn Quang Khang

CM

90

274

2719

Phước Tân

9/12/2017

303

Nguyễn Thị Yến

CM

90

281

578

Phước Tân

5/16/2017

304

Lê Thị Tuyết

CM

91

57

47

Phước Tân

8/29/2017

305

Nguyễn Bảo Quốc

CM

91

73

323

Phước Tân

9/23/2017

306

Cao Văn  Tài

CM

91

186

 

Phước Tân

7/14/2017

307

Nguyễn Thị Phước

CM

91

221

1087

Phước Tân

3/29/2017

308