• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Xã Hiệp Hòa

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÓ THÔNG BÁO THUẾ

STT

Chủ hồ sơ

Loại Hs

Số Tờ

Số Thửa

Diện Tích

Phường(xã)

Ngày cấp

1

Trương Thiện Hữu

CM

3

21

2219.5

Hiệp Hòa

6/26/2017

2

Trương Thiện Hữu

CM

3

29

2773.9

Hiệp Hòa

6/26/2017

3

Trịnh Thị Thu

CM

8

19

862.1

Hiệp Hòa

6/14/2017

4

Lê Văn Pháp

CM

11

68

1317.2

Hiệp Hòa

3/13/2017

5

Hồ Thị Bắc

CM

18

6

122.8

Hiệp Hòa

8/9/2017

6

Hồ Thị Bắc

CM

18

17

233.7

Hiệp Hòa

8/9/2017

7

Hồ Thị Bắc

CM

18

18

385.5

Hiệp Hòa

8/9/2017

8

Đặng Thị Điều

CM

18

46

3099.8

Hiệp Hòa

3/8/2017

9

Hồ Thị Bắc

CM

19

25

403.4

Hiệp Hòa

8/9/2017

10

Võ Văn Châu

CM

19

98

546.5

Hiệp Hòa

1/21/2017

11

Nguyễn Văn Hùng

CM

23

7

146.7

Hiệp Hòa

6/26/2017

12

Lê Thị Năm

CM

23

77

584.8

Hiệp Hòa

8/25/2017

13

Đỗ Hữu Tâm

CM

26

51

1123.4

Hiệp Hòa

4/12/2017

14

Phan Quốc Huy

CM

26

214

228

Hiệp Hòa

8/8/2017

15

Trần Thị Tuyết Lan

CM

40

44

55.1

Hiệp Hòa

8/29/2017

16

Phạm Thành Nhánh

CM

45

23

214.2

Hiệp Hòa

8/29/2017

17

Phạm Thành Nhánh

CM

45

30

171.3

Hiệp Hòa

8/29/2017

18

Phạm Thành Nhánh

CM

45

31

215

Hiệp Hòa

9/23/2017

19

Phạm Thành Nhánh

CM

45

32

207.9

Hiệp Hòa

9/23/2017

20

Phạm Văn Quyền

CM

47

102

101.7

Hiệp Hòa

6/24/2017

21

Nguyễn Háo Văn

CM

49

31

332.6

Hiệp Hòa

4/12/2017

22

Huỳnh Minh Đức

CM

49

87

98.9

Hiệp Hòa

8/29/2017

23

Huỳnh Minh Đức

CM

49

105

296.6

Hiệp Hòa

8/29/2017

24

Châu Nga

CM

52

66

667

Hiệp Hòa

3/17/2017

25

Nguyễn Thị Tùng

CM

52

256

554

Hiệp Hòa

4/12/2017

26

Nguyễn Thị Ngọc Hương

CM

53

67

3688

Hiệp Hòa

2/13/2017

27

Nguyễn Phước An

CM

53

89

237.9

Hiệp Hòa

3/24/2017

28

Nguyễn Thị Ngọc Lý

CM

53

202

385

Hiệp Hòa

3/24/2017

29

Trần Kim Ngân

CM

54

2

474

Hiệp Hòa

3/13/2017

30

Đặng Văn Thành

CM

55

133

234.8

Hiệp Hòa

8/25/2017

31

Đặng Văn Thành

CM

55

134

210.6

Hiệp Hòa

8/25/2017

32

Huỳnh Ngọc Đây

GD

56

101

86.4

Hiệp Hòa

1/3/2017

33

Lê Thị Bạch Lan

GD

56

103

86.4

Hiệp Hòa

5/23/2017

34

Lữ Thành Linh

GD

56

111

86.4

Hiệp Hòa

9/19/2017

35

Nguyễn Văn Ngà

GD

56

113

86.4

Hiệp Hòa

9/8/2017

36

Đồng Mạnh Hùng

GD

56

114

86.4

Hiệp Hòa

9/12/2017

37

Nguyễn Thành Tâm Trí

GD

56

115

86.4

Hiệp Hòa

9/12/2017

38

Lê Thị Thanh Hương

GD

56

116

76

Hiệp Hòa

9/19/2017

39

Đồng Thị Đẹp

GD

56

118

86.4

Hiệp Hòa

9/12/2017

40

Phạm Thị Kim Anh

GD

56

120

86.4

Hiệp Hòa

9/19/2017

41

Trần Minh Tuấn

GD

56

121

86.4

Hiệp Hòa

3/17/2017

42

Nguyễn Minh Đạo

GD

56

122

86.4

Hiệp Hòa

9/21/2017

43

Đống Văn Thành

GD

56

143

83.3

Hiệp Hòa

8/21/2017

44

Lê Thị Tuyết Vân

GD

56

144

86.4

Hiệp Hòa

9/23/2017

45

Nguyễn Đức Việt

GD

56

146

86.4

Hiệp Hòa

3/20/2017

46

Đồng Văn Tô Hoa

GD

56

148

86.4

Hiệp Hòa

3/1/2017

47

Nguyễn Mai Phương

GD

56

151

86.4

Hiệp Hòa

5/10/2017

48

Phan Quốc Dũng

GD

56

152

86.4

Hiệp Hòa

9/8/2017

49

Nguyễn Thị Thu Cúc

GD

56

159

86.4

Hiệp Hòa

1/11/2017

50

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

CM

58

27

2021.2

Hiệp Hòa

5/5/2017

51

Hồ Văn Lập

CM

58

51

153.2

Hiệp Hòa

4/28/2017

52

Phạm Văn Châu

CM

63

107

2208.7

Hiệp Hòa

3/17/2017

53

Nguyễn Văn Khiêm

CM

67

199

146.3

Hiệp Hòa

3/24/2017

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.