• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Xã Tân Hạnh

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÓ THÔNG BÁO THUẾ

STT

Chủ hồ sơ

Loại Hs

Số Tờ

Số Thửa

Diện Tích

Phường(xã)

Ngày cấp

1

Huỳnh Thị Xuân Cúc

CM

5

165

301.1

Tân Hạnh

5/20/2017

2

Huỳnh Văn Ngọc

CM

5

250

29.5

Tân Hạnh

9/19/2017

3

Huỳnh Văn Ngọc

CM

5

251

13

Tân Hạnh

9/19/2017

4

Nguyễn Văn Chín

CM

8

137

1603

Tân Hạnh

6/26/2017

5

Nguyễn Văn Chín

CM

8

143

1372

Tân Hạnh

6/26/2017

6

Nguyễn Văn Chín

CM

8

144

1416

Tân Hạnh

6/26/2017

7

Nguyễn Văn Chín

CM

8

194

2169

Tân Hạnh

6/26/2017

8

Nguyễn Văn Chín

CM

8

197

1074

Tân Hạnh

6/26/2017

9

Nguyễn Văn Chín

CM

8

198

546

Tân Hạnh

6/26/2017

10

Nguyễn Văn Chín

CM

8

199

1307

Tân Hạnh

6/26/2017

11

Nguyễn Văn Chín

CM

8

200

726

Tân Hạnh

6/26/2017

12

Nguyễn Văn Chín

CM

8

248

377

Tân Hạnh

6/26/2017

13

Đoàn Văn Leo

CM

18

70

988

Tân Hạnh

4/4/2017

14

Phạm Minh Sanh

CM

19

24

100

Tân Hạnh

8/29/2017

15

Trương Thị Hương

CM

19

57

527.7

Tân Hạnh

9/12/2017

16

Trương Thị Hương

CM

19

58

90.8

Tân Hạnh

9/12/2017

17

Trương Thị Hương

CM

23

9

2839.7

Tân Hạnh

9/12/2017

18

Trần Thị Hoa

CM

23

114

1042.2

Tân Hạnh

8/9/2017

19

Đoàn Thị Nga

CM

23

384

97.2

Tân Hạnh

9/23/2017

20

Võ Thị Thu

GD

24

207

97.5

Tân Hạnh

6/13/2017

21

Đặng Thị Tiết

GD

24

209

97.5

Tân Hạnh

3/17/2017

22

Nguyễn Thị Hoa

GD

24

224

97.5

Tân Hạnh

3/17/2017

23

Lê Thành Lập

CM

34

95

133.8

Tân Hạnh

9/23/2017

24

Lê Thành Lập

CM

34

96

94.2

Tân Hạnh

9/23/2017

25

Lê Thành Lập

CM

34

97

55.3

Tân Hạnh

9/23/2017

26

Phạm Thị Bạc

CM

34

110

1530.6

Tân Hạnh

6/14/2017

27

Phạm Thị Bạc

CM

34

118

1408.7

Tân Hạnh

6/14/2017

28

Nguyễn Thanh Hùng

CM

36

56

243.5

Tân Hạnh

4/4/2017

29

Mai Hữu Chí

CM

37

38

1576.2

Tân Hạnh

8/1/2017

30

Nguyễn Hoàng Khoa Bảo

GD

37

113

166.3

Tân Hạnh

1/18/2017

31

Phạm Thị Bạc

CM

37

121

162.6

Tân Hạnh

6/14/2017

32

Nguyễn Văn Hùng

GD

37

173

83.2

Tân Hạnh

1/6/2017

33

Trần Văn Hiếu

GD

37

179

83.3

Tân Hạnh

3/1/2017

34

Trần Văn Hoài

GD

37

193

83.3

Tân Hạnh

1/18/2017

35

Lê Xuân Thu

CM

42

12

887.3

Tân Hạnh

5/5/2017

36

Dương Ngọc Ẩn

CM

43

47

2709.9

Tân Hạnh

4/4/2017

37

Dương Thị Lý

CM

43

133

600

Tân Hạnh

4/4/2017

38

Bùi Văn Lự

CM

43

134

1262.5

Tân Hạnh

4/4/2017

39

Trần Tấn Phát

CM

44

174

639.8

Tân Hạnh

8/25/2017

40

Tăng Hữu Thành

CM

45

32

1388.4

Tân Hạnh

5/18/2017

41

Phạm Duy Tân

GD

56

142

86.4

Tân Hạnh

3/1/2017

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.