• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Phường Long Bình Tân

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÓ THÔNG BÁO THUẾ

STT

Chủ hồ sơ

Loại Hs

Số Tờ

Số Thửa

Diện Tích

Phường(xã)

Ngày cấp

1

Phan Đình Phước

CM

5

7

20.5

Long Bình Tân

9/12/2017

2

Trần Văn Thuật

CM

5

91

357.9

Long Bình Tân

9/12/2017

3

Nguyễn Đình Mỡi

CM

8

12

684.4

Long Bình Tân

1/25/2017

4

Trần Văn Thành

CM

8

68

213.5

Long Bình Tân

9/7/2017

5

Nguyễn Văn Hợi

CM

8

80

276.6

Long Bình Tân

9/12/2017

6

Trần Thị Thu Loan

GD

10

362

80

Long Bình Tân

9/1/2017

7

Nguyễn Văn Tược

CM

10

378

180

Long Bình Tân

9/12/2017

8

Dương Thái Học

CM

14

936

 

Long Bình Tân

5/11/2017

9

Vũ văn  Mạnh

CM

14

970

 

Long Bình Tân

7/3/2017

10

Đỗ Văn Thủy

CM

14

1059

105.5

Long Bình Tân

6/12/2017

11

Nguyễn Hữu Bường

CM

14

1077

134.4

Long Bình Tân

8/12/2017

12

Bùi Văn Bộ

CM

14

1149

 

Long Bình Tân

5/11/2017

13

Ngô Công Khang

CM

14

1150

 

Long Bình Tân

5/11/2017

14

Nguyễn Ngọc Bích

CM

21

14

421.4

Long Bình Tân

3/13/2017

15

Đặng Thị Kim Luân

CM

22

20

532

Long Bình Tân

2/22/2017

16

Lê Văn Hồng

GD

22

391

80

Long Bình Tân

6/8/2017

17

Võ Thị Nguyên

GD

22

418

80

Long Bình Tân

5/16/2017

18

Tống Thanh Dũng

GD

25

267

99.6

Long Bình Tân

9/21/2017

19

Lê Văn Sử

GD

25

339

88

Long Bình Tân

8/25/2017

20

Hoàng Xuân Kiều

CM

30

81

261.8

Long Bình Tân

1/3/2017

21

Nguyễn Văn Nhanh

CM

30

251

42.5

Long Bình Tân

8/21/2017

22

Trần Đăng Trong

CM

30

339

100

Long Bình Tân

4/12/2017

23

Lê Đình Tỉnh

CM

33

207

126

Long Bình Tân

2/28/2017

24

Phạm Thị Nhiễu

CM

34

290

150

Long Bình Tân

9/12/2017

25

Nguyễn Thị Minh Chính

CM

34

351

169.5

Long Bình Tân

3/24/2017

26

Đặng Văn Ninh

CM

34

391

150

Long Bình Tân

4/22/2017

27

Văn Thái Tường Vi

CM

36

29

358.3

Long Bình Tân

3/15/2017

28

Miếu Bà Gò Xoài

CM

36

64

743.7

Long Bình Tân

9/19/2017

29

Lê Văn Chuông

CM

38

3

71.7

Long Bình Tân

8/25/2017

30

Phan Thị Thơm

CM

38

82

115.6

Long Bình Tân

8/29/2017

31

Văn Thái Tường Vi

CM

41

6

350.3

Long Bình Tân

3/15/2017

32

Lê Sỹ Bách

CM

43

17

128.4

Long Bình Tân

8/28/2017

33

Đỗ Việt Tiến

CM

43

189

84

Long Bình Tân

4/5/2017

34

Nguyễn Văn Phương

GD

44

141

66

Long Bình Tân

9/1/2017

35

Phạm Đức Thịnh

GD

44

238

68

Long Bình Tân

5/27/2017

36

Đặng Văn Tâng

GD

44

262

66

Long Bình Tân

6/5/2017

37

Lê Thị Hiệp

CM

45

6

230.1

Long Bình Tân

2/28/2017

38

Lê Văn Tâm

CM

46

29

94

Long Bình Tân

3/8/2017

39

Mai Văn Đỉnh

GD

50

149

100

Long Bình Tân

9/19/2017

40

Nguyễn Văn Khải

GD

50

152

100

Long Bình Tân

3/1/2017

41

Nguyễn Đức Hiến

GD

50

192

102

Long Bình Tân

5/27/2017

42

Nguyễn Văn Sang

CM

58

121

279

Long Bình Tân

9/23/2017

43

Phan Văn Thống

CM

60

261

101

Long Bình Tân

1/24/2017

44

Phan Văn Thống

CM

60

262

143.6

Long Bình Tân

1/24/2017

45

Phan Văn Thống

CM

60

369

611.6

Long Bình Tân

1/24/2017

46

Châu Văn Chánh

CM

61

88

182.1

Long Bình Tân

9/23/2017

47

Hoàng văn Việt

CM

61

102

283

Long Bình Tân

8/28/2017

48

Nguyễn Ngọc Trích

CM

63

64

1385.1

Long Bình Tân

2/21/2017

49

Nguyễn Ngọc Trích

CM

63

87

119.4

Long Bình Tân

2/21/2017

50

Nguyễn Ngọc Trích

CM

63

88

380

Long Bình Tân

2/21/2017

51

Nguyễn Ngọc Trích

CM

63

89

99.2

Long Bình Tân

2/21/2017

52

Nguyễn Ngọc Trích

CM

63

94

53.9

Long Bình Tân

2/21/2017

53

Nguyễn Ngọc Trích

CM

63

95

564.4

Long Bình Tân

2/21/2017

54

Nguyễn Ngọc Út

CM

63

142

244.4

Long Bình Tân

4/5/2017

55

Nguyễn Văn Thanh

CM

64

7

573.8

Long Bình Tân

9/23/2017

56

Trần Anh Sơn

CM

64

110

1614.2

Long Bình Tân

8/1/2017

57

Nguyễn Văn Kết

CM

66

27

187.4

Long Bình Tân

8/12/2017

58

Hoàng Văn  Cần

CM

68

197

 

Long Bình Tân

9/19/2017

59

Nguyễn Văn  Nhĩ

CM

70

99

 

Long Bình Tân

5/11/2017

60

Đàm Văn Duân

CM

70

196

98.7

Long Bình Tân

8/12/2017

61

Tạ Kim Loan

CM

77

9

159.4

Long Bình Tân

4/17/2017

62

Tạ Thị Phượng

CM

77

10

138.9

Long Bình Tân

3/17/2017

63

Tạ Văn Cầu

CM

77

11

132

Long Bình Tân

3/17/2017

64

Vũ Chí Thiện

CM

77

16

146.5

Long Bình Tân

9/23/2017

65

Nguyễn Văn  Chiến

CM

77

39

 

Long Bình Tân

9/19/2017

66

Hoàng Duy Hợp

GD

77

46

60.6

Long Bình Tân

9/1/2017

67

Trần Trọng Bình

GD

77

51

71.3

Long Bình Tân

8/2/2017

68

Nguyễn Thị Huê

GD

77

55

75

Long Bình Tân

4/24/2017

69

Nguyễn Văn Thuật

GD

77

60

75.1

Long Bình Tân

4/12/2017

70

Lê Văn Tiến

GD

77

61

75.1

Long Bình Tân

8/16/2017

71

Lê Thị Kim Dung

GD

77

62

75.1

Long Bình Tân

8/12/2017

72

Lê Văn Vẽ

GD

77

136

111.6

Long Bình Tân

9/19/2017

73

Nguyễn Thị Hảo

CM

79

52

125

Long Bình Tân

5/20/2017

74

Lê Đình Cam

CM

79

65

125

Long Bình Tân

3/6/2017

75

Lê Hữu Anh

CM

79

106

158.8

Long Bình Tân

1/6/2017

76

Đoàn Quang Huỳnh

CM

80

93

132.8

Long Bình Tân

9/15/2017

77

Đinh Văn Toàn

CM

81

15

97.3

Long Bình Tân

9/23/2017

78

Vũ Văn Hoàn

CM

81

18

100

Long Bình Tân

4/26/2017

79

Vũ Văn Hoàng

CM

81

19

100

Long Bình Tân

4/5/2017

80

Lê Văn Quang

CM

81

20

100

Long Bình Tân

4/17/2017

81

Nguyễn Tuấn Anh

CM

81

54

161.6

Long Bình Tân

3/13/2017

82

Vũ Văn Hoàn

CM

81

156

158

Long Bình Tân

2/20/2017

83

Vũ Văn Hoàn

CM

82

15

60.1

Long Bình Tân

3/24/2017

84

Đoàn Tất Tân

CM

82

24

172.8

Long Bình Tân

9/14/2017

85

Nguyễn Hùng Hoài

CM

82

198

161

Long Bình Tân

9/19/2017


Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.