• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Phường Long Bình

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÓ THÔNG BÁO THUẾ

STT

Chủ hồ sơ

Loại Hs

Số Tờ

Số Thửa

Diện Tích

Phường(xã)

Ngày cấp

1

Trần Quang Huấn

GD

7

83

75.6

Long Bình

6/15/2017

2

Trang Công Toại

GD

7

84

75.6

Long Bình

5/24/2017

3

Nguyễn Ái Quốc

GD

7

115

75.6

Long Bình

9/21/2017

4

Huỳnh Văn Chuyền

GD

7

119

75.6

Long Bình

9/23/2017

5

Huỳnh Văn Chuyền

GD

7

120

75.6

Long Bình

9/19/2017

6

Lê Thị Hoàng Mai

GD

7

121

75.6

Long Bình

1/11/2017

7

Nguyễn Văn Hoà

GD

7

127

75.6

Long Bình

8/16/2017

8

Trương Văn Nhiên

GD

7

269

75.9

Long Bình

9/23/2017

9

Nguyễn Minh Đạo

GD

7

291

75.9

Long Bình

1/18/2017

10

Nguyễn Thế Vỹ

GD

7

296

75.9

Long Bình

3/1/2017

11

Đoàn Văn Tư

GD

7

306

75.9

Long Bình

3/1/2017

12

Đoàn Văn Tư

GD

7

307

75.9

Long Bình

3/3/2017

13

Đoàn Văn Tư

GD

7

308

75.9

Long Bình

3/1/2017

14

Tô Thị Chảy

GD

7

341

75.6

Long Bình

5/23/2017

15

Lầu Cún Mùi

GD

7

344

75.6

Long Bình

8/12/2017

16

Lê Văn Tâm

GD

7

346

75.6

Long Bình

8/12/2017

17

Lê Văn Sáu

GD

7

347

89.2

Long Bình

8/8/2017

18

Nguyễn Thị Suối

GD

7

354

75.6

Long Bình

5/24/2017

19

Viên Đình Phúc

GD

7

358

75.6

Long Bình

3/1/2017

20

Lâm Bích Liễu

GD

7

399

75.6

Long Bình

5/27/2017

21

Lê Thị Chính

GD

7

400

89.2

Long Bình

6/5/2017

22

Lê Thị Ngọ

GD

8

135

76.5

Long Bình

2/15/2017

23

Nguyễn Văn Cang

GD

8

161

89.2

Long Bình

3/1/2017

24

Dương Ngọc Ẩn

GD

8

177

75.6

Long Bình

3/3/2017

25

Vũ Thị Bạch Dung

GD

8

178

75.6

Long Bình

6/15/2017

26

Hồ Anh Tuấn

GD

8

214

87.7

Long Bình

8/16/2017

27

Phù Vĩnh Xuân

CM

40

64

67

Long Bình

6/14/2017

28

Nguyễn Bá Hựu

CM

75

38

249.3

Long Bình

5/31/2017

29

Trần Sĩ Thiện

CM

83

135

753.3

Long Bình

3/17/2017

30

Bùi Đức Hiến

CM

83

274

170

Long Bình

2/9/2017

31

Vũ Thị Thêu

CM

84

7

105.4

Long Bình

9/12/2017

32

Nguyễn Tấn Hảo

CM

84

9

102.9

Long Bình

9/23/2017

33

Đường Văn Du

CM

89

12

9666

Long Bình

4/26/2017

34

Nguyễn Đức Hậu

CM

92

189

980.2

Long Bình

1/13/2017

35

Huỳnh Văn Đông

CM

95

69

195.4

Long Bình

6/22/2017

36

Nguyễn Đăng Tuấn

CM

100

24

13332.4

Long Bình

6/14/2017

37

Nguyễn Tất Minh

CM

117

128

38.3

Long Bình

3/15/2017

38

Châu Thị Sỹ

CM

117

221

59.4

Long Bình

5/20/2017

39

Trần Viết Cường

CM

120

193

126.2

Long Bình

8/29/2017

40

Lê Thị Tuyến

CM

120

261

185.3

Long Bình

6/22/2017

41

Vũ Thị Huệ

CM

120

267

277.9

Long Bình

9/7/2017

42

Bùi Tuấn Kiệt

CM

120

275

496.1

Long Bình

4/26/2017

43

Võ An  Ninh

CM

124

2

 

Long Bình

9/25/2017

44

Hồ Thị Thúy Nga

CM

124

115

75.3

Long Bình

8/1/2017

45

Nguyễn Thị  Hoa

CM

126

126

 

Long Bình

1/24/2017

46

Nguyễn Đình Hồng

CM

126

145

312.3

Long Bình

4/4/2017

47

Vũ Văn Thúy

CM

127

340

99.7

Long Bình

8/9/2017

48

Vũ Xuân  Bình

CM

127

341

 

Long Bình

6/26/2017

49

Lã Thị Ái Quyên

CM

127

393

210

Long Bình

4/5/2017

50

Võ Hồng Toàn

CM

128

10

213

Long Bình

3/13/2017

51

Nguyễn Trọng Vinh

CM

132

22

35.6

Long Bình

3/20/2017

52

Đặng Văn Thành

CM

132

103

248.8

Long Bình

8/2/2017

53

Nguyễn Thị  Hiền

CM

133

221

 

Long Bình

6/26/2017

54

Hoàng Thị Minh Hòa

CM

136

286

171.4

Long Bình

1/25/2017

55

Nguyễn Văn Kiên

CM

140

183

124.6

Long Bình

6/6/2017

56

Phạm Văn Bắc

CM

140

219

73.5

Long Bình

6/6/2017

57

Lê Minh Lý

CM

148

2

530.5

Long Bình

4/5/2017

58

Đỗ Thị Soạn

CM

148

37

456.2

Long Bình

6/24/2017

59

Đào Văn  Xuyên

CM

149

1

 

Long Bình

6/22/2017

60

Trần Bùi  Chính

CM

152

8

 

Long Bình

6/22/2017

61

Đặng Công Bầu

CM

152

37

314.4

Long Bình

8/28/2017

62

Bùi Văn Tiến

CM

153

41

78

Long Bình

6/22/2017

63

Bùi Văn Tiến

CM

153

42

63.3

Long Bình

6/22/2017

64

Nguyễn Thị Bình

CM

161

61

150

Long Bình

9/23/2017

65

Nguyễn hữu Lương

CM

163

67

121.8

Long Bình

6/6/2017

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.