• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Phường Tân Biên

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÓ THÔNG BÁO THUẾ

STT

Chủ hồ sơ

Loại Hs

Số Tờ

Số Thửa

Diện Tích

Phường(xã)

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Quát

CM

3

28

 

Tân Biên

1/20/2017

2

Trần Thanh Minh

GD

7

201

81

Tân Biên

1/18/2017

3

Nguyễn Hùng Ngọc

GD

7

206

81

Tân Biên

1/20/2017

4

Vũ Đức Tuấn

GD

7

217

81

Tân Biên

1/3/2017

5

Nguyễn Trọng Hiền

GD

7

221

81

Tân Biên

1/18/2017

6

Lê Hồng Chuyền

GD

7

247

81

Tân Biên

4/12/2017

7

Nguyễn Văn Tỵ

GD

7

273

81

Tân Biên

5/10/2017

8

Hoàng Xuân Lợi

GD

7

284

81.6

Tân Biên

8/2/2017

9

Nguyễn Duy Hoàng

GD

7

307

81

Tân Biên

3/1/2017

10

Trần Như Hào

GD

7

314

81

Tân Biên

9/12/2017

11

Nguyễn Thị Hoà

GD

7

326

81

Tân Biên

5/16/2017

12

Nguyễn Trọng Năng

GD

7

333

81

Tân Biên

1/18/2017

13

Phạm Văn Nhu

GD

7

395

81

Tân Biên

8/25/2017

14

Nguyễn Hữu Giai

GD

7

429

106.9

Tân Biên

8/12/2017

15

Đinh Thị Lưu

GD

7

465

81

Tân Biên

4/17/2017

16

Nguyễn Đăng Chiêu

GD

7

477

81

Tân Biên

1/18/2017

17

Nguyễn Đăng Chiêu

GD

7

478

81

Tân Biên

1/18/2017

18

Đặng Văn Nga

GD

7

487

81

Tân Biên

1/20/2017

19

Mai Thị Ánh Sáng

GD

7

509

81

Tân Biên

8/16/2017

20

Phạm Đức Minh

GD

7

525

99

Tân Biên

3/1/2017

21

Phạm Ngọc Thiết

GD

7

533

93.8

Tân Biên

3/1/2017

22

Đỗ Văn Long

GD

7

576

81

Tân Biên

5/16/2017

23

Bùi Công Thoả

GD

7

591

81

Tân Biên

3/1/2017

24

Đỗ Thị Bích Thuỷ

GD

7

616

77.9

Tân Biên

8/25/2017

25

Vũ Thị Linh

GD

7

634

81

Tân Biên

5/24/2017

26

Đỗ Thị Dân

GD

7

648

77.9

Tân Biên

8/25/2017

27

Trần Thị Cúc

GD

7

670

81

Tân Biên

4/5/2017

28

Nguyễn Thị Nga

GD

7

687

81

Tân Biên

3/9/2017

29

Ngô Thị Hà

CM

9

64

1655

Tân Biên

9/23/2017

30

Nguyễn Xuân Mai

CM

9

96

120.4

Tân Biên

3/9/2017

31

Trịnh Văn Đồng

CM

9

138

207.8

Tân Biên

9/12/2017

32

Vũ Ngọc Bảo Quốc

CM

11

147

237.7

Tân Biên

6/6/2017

33

Vũ Ngọc Bảo Quốc

CM

11

176

306.7

Tân Biên

5/31/2017

34

Vũ Ngọc Bảo Quốc

CM

11

286

217.8

Tân Biên

5/31/2017

35

Vũ Ngọc Bảo Quốc

CM

11

287

151.8

Tân Biên

9/7/2017

36

Vũ Ngọc Bảo Quốc

CM

11

288

355.7

Tân Biên

5/31/2017

37

Vũ Ngọc Bảo Quốc

CM

11

289

217

Tân Biên

5/31/2017

38

Vũ Ngọc Bảo Quốc

CM

11

382

1124.8

Tân Biên

9/7/2017

39

Nguyễn Hồng Phong

CM

17

39

132.5

Tân Biên

3/9/2017

40

Nguyễn Văn Vạn

CM

17

41

132.2

Tân Biên

2/17/2017

41

Nguyễn Thị Thu Hồng

CM

17

48

136.1

Tân Biên

8/12/2017

42

Bùi Văn Mạnh

CM

17

49

135

Tân Biên

1/24/2017

43

Phạm Khắc Giới

CM

19

187

138.4

Tân Biên

3/13/2017

44

Nguyễn Đức Tăng

CM

19

235

198.6

Tân Biên

4/26/2017

45

Nguyễn Thị Bắc

CM

20

169

664

Tân Biên

6/6/2017

46

Phạm Văn Thắng

CM

23

149

210.8

Tân Biên

1/24/2017

47

Phạm Văn Toàn

CM

24

72

356

Tân Biên

8/25/2017

48

Nguyễn Thị Nhạn

CM

26

89

296.4

Tân Biên

1/24/2017

49

Bùi Thị Lan

CM

28

210

205

Tân Biên

8/12/2017

50

Vũ Hoàng Anh

CM

31

58

257.5

Tân Biên

4/26/2017

51

Phạm Văn Huy

CM

34

142

62.2

Tân Biên

3/1/2017

52

Nguyễn Văn Phùng

CM

38

45

183.5

Tân Biên

4/26/2017

53

Trịnh Ngọc Pha

CM

38

73

122.1

Tân Biên

8/25/2017

54

Hồ Thị Yến Trúc

CM

38

135

84.5

Tân Biên

8/1/2017

55

Võ Công Chấn

CM

39

241

262.7

Tân Biên

8/25/2017

56

Nguyễn Minh Triển

CM

40

46

104.8

Tân Biên

5/5/2017

57

Nguyễn Văn Phụng

CM

40

159

131

Tân Biên

5/23/2017

58

Nguyễn Thị sáu

CM

41

103

145.3

Tân Biên

3/3/2017

59

Nguyễn Thị Thiện

CM

42

71

1863.4

Tân Biên

6/22/2017

60

Nguyễn Thanh Phong

CM

47

60

285.6

Tân Biên

6/14/2017

61

Vũ Thị Ngát

CM

47

117

399.2

Tân Biên

8/24/2017

62

Đỗ Trung Quân

GD

54

229

75.6

Tân Biên

8/12/2017

63

Nguyễn Văn Sinh

CM

56

58

57.9

Tân Biên

9/23/2017

64

Phan Văn Xuân

CM

60

27

283.9

Tân Biên

5/5/2017

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.