ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

DANH SÁCH​ C​ÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
STT HỌ TÊN CHỦ CƠ SỞ TÊN ĐIỂM PHƯỜNG, XÃ ĐỊA CHỈ CỦA ĐIỂM SỐ GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GHI CHÚ
1​ NGUYỄN THỊ RIÊN HOÀNG NAM HẢI P. An Bình 414, tổ 6, khu phố 12 (địa chỉ củ 80/5B, tổ 6, KP3) 47A8022703 GCN số 42/PVHTT, ngày 10/6/2015    
2 LÊ THỊ LONG CHÂU 478 P. An Bình 414, tổ 6, khu phố 12 (địa chỉ củ 80/5B, tổ 6, KP3)  47A8038134 GCN số 43/PVHTT, ngày 10/6/2015    
3 TRẦN THỊ KIM LOAN BÁ CHÁNH P. An Bình 89/6A, khu phố 3 47A8038100 GCN số 45/PVHTT, ngày 10/6/2015    
4 NGUYỄN VĂN NGÀY NGUYỄN VĂN NGÀY P. An Bình 67/5B, khu phố 2 47A8015528 GCN số 83/PVHTT, ngày 09/8/2015  
5 NGUYỄN KIM PHỤNG ĐỨC LỘC P. An Bình 286, Bùi Văn Hòa, khu phố 11 47A8047425 GCN số 127/PVHTT, ngày 19/10/2015  
6 MAI KHẢ DANH NÉT KHẢ DANH P. An Bình 47, tổ 13, khu phố 3 47A8037987 GCN số 152/PVHTT, ngày 20/11/2015  
7 TRỊNH THỊ KIM OANH NGỌC KIM OANH P. An Bình 39/13, khu phố 3 47A8039837 GCN số 155/PVHTT, ngày 20/11/2015  
8 MAI ANH TUẤN TUẤN TUẤN TÚ P. An Bình 34/14, khu phố 3 47A8038148 GCN số 157/PVHTT, ngày 20/11/2015  
9 TRẦN TRỌNG TIỆP THẦN TỐC P. An Bình 340, Bùi Văn Hòa, khu phố 11 47A8036527 Số GCN: 86/PVHTT ngày 22/6/2016  
10 TRƯƠNG THỊ THẢO LOAN NHANH NHƯ CHỚP P. An Bình 70/3A, tổ 10, khu phố 2 47A8019437 Số GCN: 106/PVHTT ngày 18/7/2016  
11 TRỊNH HOÀI TÂM HOÀI TÂM P. An Bình 5A22, tổ 22, khu phố 12 47A8042979 Số GCN: 107/PVHTT ngày 18/7/2016  
12 VŨ NGỌC NGÂN 198 P. An Bình 5A, khu phố 2 47A8041911 Số GCN: 165/PVHTT ngày 19/9/2016  
13 NGÔ NGỌC MINH NÉT NGỌC BÌNH P. An Bình 350, tổ 4, khu phố 11 47A8017818 Số GCN: 166/PVHTT ngày 19/9/2016  
14 HOÀNG LONG BÌNH 262 P. An Bình 243, tổ 5, khu phố 11 47A8050570 Số GCN: 167/PVHTT ngày 23/9/2016  
15 NGUYỄN DUY HỒNG SÓNG THẦN P. Bình Đa 42, tổ 17A, khu phố 2 47A8019464 GCN số 30/PVHTT, ngày 04/6/2015    
16 NGUYỄN NGỌC HỒNG NGUYỄN NGỌC HỒNG P. Bình Đa 09/29, Vũ Hồng Phô, khu phố 2 47A8014339 GCN số 134/PVHTT, ngày 19/10/2015  
17 NGUYỄN ĐỨC HUY COGIDO GAMING P. Bình Đa 4/29, tổ 15, khu phố 2 47A8047921 GCN số 161/PVHTT, ngày 11/12/2015  
18 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN HUYỀN ĐIỂM HẸN P. Bình Đa 17/1, tổ 15A, khu phố 2 47A8045850 GCN số 182/PVHTT, ngày 28/12/2015  
19 HUỲNH THANH CHÂU DUYÊN P. Bình Đa C8, tổ 14C2, khu phố 2 47A8017237 GCN số 194/PVHTT, ngày 28/12/2015  
20 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG HỘI PHƯƠNG TRINH P. Bình Đa 107/29, khu phố 2 47A8042260 33/PVHTT, ngày 17/03/2016  
21 HOÀNG NHƯ HIỆP S.H P. Bình Đa 17/29, tổ 15C, khu phố 2 47A8034272 Số GCN: 129/PVHTT ngày 20/8/2016  
22 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 62 P. Bình Đa 68/6, khu phố 4 47A8034294 Số GCN: 155/PVHTT ngày 12/9/2016  
23 TRƯƠNG THỊ CÚC S.U P. Bình Đa 68/6, khu phố 4 : 47A8046581 Số GCN: 156/PVHTT ngày 12/9/2016  
24 LÝ HUỲNH LÝ GIA P. Bình Đa 235/4, tổ 27, khu phố 3 47A8046605 Số GCN: 186/PVHTT ngày 05/10/2016  
25 ĐỖ CAO NGỌC HÂN PHƯƠNG NHI P. Bửu Hòa K1/41, Tân Bản 47A8014165 GCN số 26/PVHTT, ngày 04/6/2015    
26 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ  TRẦN BI P. Bửu Hòa K3/175B, khu phố 5 47A8044630 GCN số 174/PVHTT, ngày 28/12/2015  
27 ĐIÊU THỊ TRÂM PHƯỚC ĐẠI LỘC P. Bửu Hòa K4/48, khu phố 3 47A8048887 43/PVHTT, ngày 01/04/2016  
28 LIÊU THÚY MAI KHANG NGHI P. Bửu Hòa K4/25D, Tân Bình, 47A8025414 51/PVHTT, ngày 18/04/2016  
29 LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG ONE PIECE P. Bửu Hòa K2/82C, khu phố 3 47A8048458 54/PVHTT, ngày 20/04/2016  
30 VÕ MINH TUẤN M.T.T P. Bửu Hòa K1/112, Bùi Hữu Nghĩa, khu phố 2 47A8048908 57/PVHTT, ngày 22/04/2016  
31 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA NGUYỄN NGỌC NGA P. Bửu Hòa K1/77, khu phố 2, Tân Bình 47A8011474 Số GCN: 82/PVHTT ngày 10/6/2016  
32 LÊ THỊ HUỆ LÊ THỊ HUỆ P. Bửu Hòa K2/81A, Tân Bình 47A8013964 Số GCN: 108/PVHTT ngày 29/7/2016  
33 PHẠM TẤN NGHĨA ĐẤT VIỆT P. Bửu Long 2/1A, Tỉnh Lộ 24, kp1 47A8007894 GCN số 01/PVHTT, ngày 08/5/2015   
34 ĐOÀN THỊ MỘNG THẮM TUYẾT ANH P. Bửu Long 11/3B, kp 2 47A8041496 GCN số 03/PVHTT, ngày 08/5/2015    
35 TRẦN MINH QUANG NÉT QUANG P. Bửu Long Tổ 2, kp 1 (tờ bản dồ số 39, thửa số 33) 47A8043682 GCN số 04/PVHTT, ngày 08/5/2015    
36 PHẠM HUY BÌNH NÉT BÌNH P. Bửu Long 681, Tổ 26, kp 4 (tờ bản dồ số 07, thửa số 164)  47A8043275 GCN số 05/PVHTT, ngày 08/5/2015    
37 MAI THỊ KIM LIÊN TI TI TI P. Bửu Long 20B, Tổ 26, KP4 47A8030941 GCN số 06/PVHTT, ngày 08/5/2015    
38 VÕ THÀNH NAM HIẾU HUYỀN P. Bửu Long 59C, tổ 25, kp 4 47A8022055 GCN số 07/PVHTT, ngày 08/5/2015    
39 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN HAI CHÀNG TRAI P. Bửu Long 3A, kp 2 47A8006893 GCN số 11/PVHTT, ngày 15/5/2015    
40 LƯU THỊ KIM THANH ÚT NGHĨA P. Bửu Long 7B, tổ 26, kp 4 47A8039292 GCN số 13/PVHTT, ngày 15/5/2015    
41 HUỲNH KIM HOÀNG HOÀNG NGÂN P. Bửu Long 13/7, tổ 9, kp 2 47A8024212 GCN số 24/PVHTT, ngày 02/6/2015    
42 NGUYỄN TRUNG MINH T.M.T P. Bửu Long tổ 22, kp 4 (tờ bản đồ số 12, thửa số 551) 47A8041582 GCN số 25/PVHTT, ngày 04/6/2015    
43 LÊ HOÀNG LY LY LINH P. Bửu Long 11/7B, tổ 23, khu phố 4 47A8039331 GCN số 35/PVHTT, ngày 06/6/2015    
44 TÔ VÕ THÀNH TÀI TÔ ANH TÀI P. Bửu Long 1/10B, đường Ngô Thì Nhậm, khu phố 4 47A8039366 GCN số 52/PVHTT, ngày 30/6/2015    
45 NÔNG NGỌC KHANG YẾN KHANG P. Bửu Long 13/6B, tổ 9, khu phố 2, Phường Bửu Long 47A8045625 GCN số 61/PVHTT, ngày 06/7/2015    
46 NGUYỄN TRUNG HOÀNG HOÀNG LỘC PHÁT ĐẠT P. Bửu Long 665, khu phố 4 47A8017099 GCN số 72/PVHTT, ngày 18/7/2015  
47 NGUYỄN BÁ KHÁNH TRƯỜNG CTY TNHH MTV THỂ THAO ĐIỆN TỬ HOÀNG LONG P. Bửu Long 3/6C, khu phố 2 3603296948 GCN số 95/PVHTT, ngày 10/9/2015 Chuyển đổi từ Doanh nghiện sang cơ sở
48 ĐOÀN THỊ HẢI KHÔNG GIANG P. Bửu Long 10/11, tổ 13, khu phố 2 47A8045174 GCN số 126/PVHTT, ngày 14/10/2015  
49 HUỲNH THỊ THU HỒNG XUÂN TÙNG P. Bửu Long 11/14, tổ 25B, khu phố 4 47A8018803 GCN số 128/PVHTT, ngày 19/10/2015  
50 NGUYỄN QUANG KHÁNH CYBER NEW STAR P. Bửu Long 14/4A, Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 2 47A8048879 38/PVHTT, ngày 01/04/2016  
51 NGUYỄN HOÀNG LONG STORM GAME P. Bửu Long 16/4, Hùynh Văn Nghệ 47A8048280 64/PVHTT, ngày 18/05/2016  
52 NGUYỄN BÁ KHÁNH TRƯỜNG NÉT HOÀNG LONG P. Bửu Long 3/6C, khu phố 2 47A8049589 Số GCN: 83/PVHTT ngày 13/6/2016  
53 NGUYỄN LÊ TRƯỜNG HẢI  NÉT HẢI P. Bửu Long Tổ 22, khu phố 3 47A8049754 Số GCN: 92/PVHTT ngày 22/6/2016  
54 TRẦN VĂN QUANG VŨ TRỤ P. Bửu Long 42, Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 1 47A8049533 Số GCN: 93/PVHTT ngày 22/6/2016  
55 TRẦN VĂN THẢO LINH LY P. Bửu Long 11/7B, khu phố 4 47A8049798 Số GCN: 101/PVHTT ngày 08/7/2016  
56 LÊ THỊ HUYỀN CÚ ĐÊM P. Bửu Long 12/7, tổ 16, khu phố 3 47A8050204 Số GCN: 113/PVHTT ngày 29/7/2016  
57 LÊ LÂM HOÀNG YẾN MISSA P. Bửu Long 489, Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 3 47A8049965 Số GCN: 116/PVHTT ngày 10/8/2016  
58 HỒ CHÍ TRUNG HỒ TÂM P. Bửu Long 17/8F, Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 2 47A8027624 Số GCN: 117/PVHTT ngày 10/8/2016  
59 NGUYỄN DUY TIẾN TÂN TIẾN THANH P. Bửu Long 19/2A, khu phố 3 47A8050788 Số GCN: 170/PVHTT ngày 28/9/2016  
60 PHẠM QUỐC SỬ PHẠM QUỐC SỬ P. Hố Nai 1/50, kp 7 47A8006932 GCN số 21/PVHTT, ngày 21/5/2015    
61 NGUYỄN PHI HÙNG THÀNH HÙNG P. Hố Nai 18/48, khu phố 7 47A8045923 GCN số 64/PVHTT, ngày 06/7/2015    
62 NGUYỄN VĂN BÁU NGUYỄN BÁU P. Hố Nai 29/79, khu phố 12 47A8035174 GCN số 80/PVHTT, ngày 09/8/2015  
63 BÙI QUANG HÒA ĐẠI MINH P. Hố Nai 31, tổ 90, khu phố 13 47A8041360 GCN số 163/PVHTT, ngày 20/12/2015  
64 NGUYỄN THÁI ĐIỆP  THÁI ĐIỆP P. Hố Nai 16/31, khu phố 5 47A8017482 GCN số 176/PVHTT, ngày 28/12/2015  
65 LÊ VĂN TRUNG LÊ VĂN TRUNG P. Hố Nai 5D/56, QL1, khu phố 9 47A8011151/HKD Số GCN: 79/PVHTT ngày 10/6/2016  
66 PHAN CAO CHIẾN PHAN CAO CHIẾN P. Hố Nai 5/93/13, khu phố 13 47A8024982 Số GCN: 128/PVHTT ngày 20/8/2016  
67 NGUYỄN TIẾN CHÍNH C.H.N.T P. Hố Nai 27A/21, khu phố 4 47A8047652 Số GCN: 133/PVHTT ngày 27/8/2016  
68 CHU PHAN ĐỨC LINH LYNK GAMING P. Hố Nai 10B/1, khu phố 1 47A8049684 Số GCN: 163/PVHTT ngày 19/9/2016  
69 NGUYỄN VĂN THĂNG ĐẰNG ĐẰNG P. Hố Nai 29/29, khu phố 13 47A8020432 Số GCN: 168/PVHTT ngày 23/9/2016  
70 TRẦN ÁNH SÁNG MINH TRỌNG P. Hố Nai 20A/78, khu phố 12 47A8038371 Số GCN: 177/PVHTT ngày 28/9/2016  
71 ĐỖ HẢI ĐĂNG BẦU TRỜI P. Hòa Bình 259, đường CMT8, kp 2 47A8044110 GCN số 17/PVHTT, ngày 18/5/2015    
72 LÊ VĂN DUY CAO DUY P. Hòa Bình 487/16, đường CMT8, khu phố 5 (số cũ 12/4 47A8030374 GCN số 116/PVHTT, ngày 04/10/2015  
73 NGUYỄN XUÂN BÌNH LAN PHƯƠNG P. Long Bình 29B, tổ 8, khu phố 6 47A8007411 GCN số 59/PVHTT, ngày 06/7/2015    
74 PHAN THỊ HƯƠNG LAN PHAN THỊ HƯƠNG LAN P. Long Bình B30, khu dân cư số 2 47A8008515 GCN số 66/PVHTT, ngày 12/7/2015    
75 HOÀNG MINH HỒNG MINH TRANG P. Long Bình 43, tổ 23, khu phố  47A8017099 GCN số 71/PVHTT, ngày 18/7/2015  
76 NGUYỄN VĂN TỨ SIÊU TỐC THÀNH LONG P. Long Bình 27/3, khu phố 6 47A8011940 GCN số 81/PVHTT, ngày 09/8/2015  
77 HOÀNG MINH TẶNG THÀNH LONG SIÊU TỐC P. Long Bình 297 (số cũ 10/3), đường Bùi Văn Hòa, khu phố 6 47A8043357 GCN số 82/PVHTT, ngày 09/8/2015  
78 NGUYỄN THỊ THÚY 268268 P. Long Bình 152D, tổ 7, khu phố 1 47A8036862 GCN số 84/PVHTT, ngày 15/8/2015  
79 TRẦN NAM MỸ 868 P. Long Bình 42, tổ 13, khu phố 2 47A8045612 GCN số 85/PVHTT, ngày 15/8/2015  
80 NGUYỄN THẾ LIÊM THẾ DUY P. Long Bình 31/3, khu phố 6 47A8026357 GCN số 88/PVHTT, ngày 15/8/2015  
81 LÊ THỊ LOAN BẢO NHƯ P. Long Bình Tổ 3, khu phố 6 (tờ bản đồ số 83, thửa số 114)  47A8037808 GCN số 89/PVHTT, ngày 15/8/2015  
82 VŨ VIẾT HÙNG A&B P. Long Bình 15/3, tổ 8, khu phố 6 47A8038581 GCN số 91/PVHTT, ngày 19/8/2015  
83 ĐOÀN MINH PHƯỚC CẮC KÉ P. Long Bình tổ 19, khu phố 3, lô 3, vị trí số 8, khu C,  khu gia đình J250 47A8029135 GCN số 96/PVHTT, ngày 14/9/2015  
84 DƯƠNG THỊ LIÊN ĐỨC LUÂN P. Long Bình 324A, tổ 17, khu phố 3 47A8028326 GCN số 97/PVHTT, ngày 14/9/2015  
85 TRẦN THỊ VUI VIỆT HƯNG VIỆT HÀ P. Long Bình H22, tổ 9, khu phố 2 47A8041858 GCN số 101/PVHTT, ngày 14/9/2015  
86 VÕ THỊ HẠNH 492 P. Long Bình E492, tổ 11, khu phố 5 47A8035258 GCN số 108/PVHTT, ngày 23/9/2015  
87 NGUYỄN THỊ THU DUNG HUYỀN THẠCH P. Long Bình E623B, khu phố 5 47A8046643 GCN số 110/PVHTT, ngày 04/10/2015  
88 VŨ THỊ YẾN TIẾN MINH P. Long Bình D286, tổ 6A, khu phố 4 47A8047118 GCN số 121/PVHTT, ngày 10/10/2015  
89 PHẠM THỊ SEN THÁI HIỀN NHI P. Long Bình C293, khu phố 3 47A8040054 GCN số 122/PVHTT, ngày 10/10/2015  
90 VÕ THỊ XUÂN QUỐC THỊNH ĐẠT P. Long Bình E428, tổ 18, khu phố 5 47A8047235 GCN số 124/PVHTT, ngày 10/10/2015  
91 PHẠM QUỐC PHONG NGÂN NGÂN P. Long Bình 75/25, khu phố 3 47A8041132 GCN số 143/PVHTT, ngày 07/11/2015  
92 NGUYỄN THỤY PHƯƠNG NGÂN B.B P. Long Bình 236, khu phố 3 47A8045089 GCN số 144/PVHTT, ngày 07/11/2015  
93 BÙI THỊ THU NGỌC NGỌC PHƯƠNG P. Long Bình 547/78, tổ 7, khu phố 1 47A8046575 GCN số 166/PVHTT, ngày 20/12/2015  
94 TRƯƠNG VĂN DUY QUANG DUY P. Long Bình 1423/217, tổ 30, khu phố 7 47A8046770 GCN số 183/PVHTT, ngày 28/12/2015  
95 NGUYỄN THỊ THANH NGA NGUYỄN THỊ THANH NGA P. Long Bình 109, khu phố Bình Dương 47A8025711 GCN số 184/PVHTT, ngày 28/12/2015  
96 TRẦN ĐĂNG LÂM TRẦN LÂM P. Long Bình 72/3, Tổ 13, khu phố 6 47A8041011 GCN số 187/PVHTT, ngày 28/12/2015  
97 LƯƠNG THỊ ANH 899 P. Long Bình 2, tổ 15, khu phố 7 47A8018372 GCN số 189/PVHTT, ngày 28/12/2015  
98 NGUYỄN VĂN CHUYÊN 599 P. Long Bình 4/87, khu phố 6 47A8044498 GCN số 190/PVHTT, ngày 28/12/2015  
99 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRINH THANH TRUNG P. Long Bình E303, tổ 7, khu phố 5A 47A8048077 GCN số 191/PVHTT, ngày 28/12/2015  
100 NGUYỄN BÁ DOANH LUXURY P. Long Bình 13/C5, tổ 4, khu phố 1 47A8046709 GCN số 195/PVHTT, ngày 05/01/2016  
101 NGUYỄN XUÂN TÂM ZED GAMING P. Long Bình 171, Hoàng Tam Kỳ, khu phố 5A 47A8048037 GCN số 03/PVHTT, ngày 11/01/2016  
102 ĐỖ QUÝ THÔNG SI RÔ P. Long Bình Tổ 5, khu phố 8 47A8044624 GCN số 05/PVHTT, ngày 11/01/2016  
103 NGUYỄN HỒNG MAI LĨNH N.H P. Long Bình 42/62, tổ 18, khu phố 6 47A8038351 11/PVHTT, ngày 20/01/2016  
104 ĐÀO THỊ DUYÊN KEN ANH P. Long Bình E860, tổ 38, khu phố 5A, 47A8047314 16/PVHTT, ngày 20/01/2016  
105 NGUYỄN ĐẠI ĐỒNG ĐẠI ĐỒNG P. Long Bình 26/244, tổ 25, khu phố 2 47A8034617 20/PVHTT, ngày 01/02/2016  
106 VŨ VĂN ANH 87 P. Long Bình 87, tổ 17, khu phố 6 47A8008183 22/PVHTT, ngày 01/02/2016  
107 LÊ HỒNG SƠN GIÁNG XƯA P. Long Bình A189/1, tổ 4, khu phố 1, phường Long Bình 47A8034620 23/PVHTT, ngày 01/02/2016  
108 PHẠM HỒNG VƯỢNG THẰNG BỜM P. Long Bình 23A, tổ 28, khu phố 2 47A8034960 25/PVHTT, ngày 01/02/2016  
109 TRẦN NGỌC QUANG 6789 P. Long Bình D374, khu phố 4 47A8041288 27/PVHTT, ngày 07/03/2016  
110 HOÀNG THỊ HUỆ PRO GAME P. Long Bình 239, Bùi Văn Hòa, khu phố 6 47A8048803 35/PVHTT, ngày 28/03/2016  
111 LÊ THỊ OANH HUYỀN TRANG OANH P. Long Bình 70, khu phố 2 47A8037021 47/PVHTT, ngày 08/04/2016  
112 LƯU XUÂN KỲ VŨ SÁNG P. Long Bình E565C, tổ 17, khu phố 5 47A8044660 52/PVHTT, ngày 18/04/2016  
113 NGUYỄN HỮU LẠC HỮU CƯỜNG P. Long Bình 97, tổ 18, khu phố 5A 47A8040781 53/PVHTT, ngày 18/04/2016  
114 PHẠM VĂN DŨNG NÉT GẤU P. Long Bình 108, tổ 24, khu phố 5 47A8049185 66/PVHTT, ngày 23/05/2016  
115 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG NAM ĐEN P. Long Bình 22/3, khu phố 6 47A8026186 Số GCN: 80/PVHTT ngày 10/6/2016  
116 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOÀI PHƯƠNG P. Long Bình 59, tổ 18, khu phố 5 47A8026940 Số GCN: 81/PVHTT ngày 10/6/2016  
117 NGUYỄN CÔNG THẾ CÔNG PHÁT P. Long Bình 29/62, tổ 4, khu phố 6 47A8018182 Số GCN: 84/PVHTT ngày 13/6/2016  
118 HỒ VĂN HIẾN BIN P. Long Bình E151A, khu phố 5 47A8042741 Số GCN: 90/PVHTT ngày 22/6/2016  
119 TRẦN THỊ BÍCH THI SONG HOÀNG P. Long Bình 115, tổ 3,  KP 4 47A8025842 Số GCN: 99/PVHTT ngày 08/7/2016  
120 VŨ THỊ MAI BAN 168 P. Long Bình 14, tổ 14, khu phố 6 47A8049723 Số GCN: 102/PVHTT ngày 12/7/2016  
121 LƯU THỊ ĐÀO ANH QUÂN GIA P. Long Bình A161, lô 7, tổ 6, khu phố 1 47A8033083 Số GCN: 103/PVHTT ngày 12/7/2016  
122 NGUYỄN TUẤN ANH NAM TUẤN P. Long Bình E329C, khu phố 5A 47A8040969 Số GCN: 122/PVHTT ngày 15/8/2016  
123 VÕ VĂN CƯỜNG K.T.V P. Long Bình 190, tổ 2, khu phố 5 47A8040969 Số GCN: 123/PVHTT ngày 15/8/2016  
124 NGUYỄN SỸ ĐỨC NGÂN LAM P. Long Bình E604A, tổ 19, khu phố 5A 47A8043155 Số GCN: 124/PVHTT ngày 15/8/2016  
125 NGUYỄN VĂN PHÚ 271 P. Long Bình 33/6A, khu phố 2 47A8046882 Số GCN: 137/PVHTT ngày 05/9/2016  
126 TRẦN ĐĂNG LÂM TRẦN LÂM P. Long Bình 6, tổ 11, khu phố 6 47A8041011 Số GCN: 143/PVHTT ngày 08/9/2016  
127 NGUYỄN VĂN THANH THÚY HUYỀN P. Long Bình 319/38, khu phố 6 47A8015386 Số GCN: 144/PVHTT ngày 08/9/2016  
128 TRẦN DUY LUÂN HOÀNG HOÀNG LONG P. Long Bình 135, khu phố 5 47A8045601 Số GCN: 151/PVHTT ngày 12/9/2016  
129 NGUYỄN THẾ QUANG 379379 P. Long Bình E156, tổ 3, khu phố 5 47A8042213 Số GCN: 152/PVHTT ngày 12/9/2016  
130 PHAN THỊ THANH LÊ TOẢN P. Long Bình 173, tổ 1, khu phố 6 47A8050440 Số GCN: 153/PVHTT ngày 12/9/2016  
131 TRẦN PHƯƠNG LÂM S.K.T P. Long Bình 173, tổ 23, khu phố 8 47A8050512 Số GCN: 171/PVHTT ngày 28/9/2016  
132 ĐINH QUỐC TÚ NÉT NHỎ P. Long Bình 18/62, tổ 18, khu phố 6 47A8038565 Số GCN: 176/PVHTT ngày 28/9/2016  
133 TRẦN NGỌC QUÍ 729 P. Long Bình Tân 44HV, khu phố 1 47A8042156 GCN số 56/PVHTT, ngày 06/7/2015    
134 HUỲNH THANH VÔ THANH VÔ P. Long Bình Tân 17/G4, khu phố 1 47A8030762 GCN số 62/PVHTT, ngày 06/7/2015    
135 VŨ VĂN QUÂN HỒNG ĐẠT P. Long Bình Tân 14A, lô B4, khu phố 1 47A8013090 GCN số 63/PVHTT, ngày 06/7/2015    
136 NGUYỄN THỊ KIM NGUYỆT VÂN 2 P. Long Bình Tân 16/6 (212 cũ), tổ 15, khu phố Bình Dương 47A8007321 GCN số 68/PVHTT, ngày 16/7/2015    
137 VŨ ĐÌNH ĐỊNH VŨ ĐỊNH P. Long Bình Tân Tổ 5, khu phố 3 (tờ bản đồ số 14, thửa số 607) 47A8044224 GCN số 77/PVHTT, ngày 01/8/2015  
138 PHẠM THỊ NGỌC PHƯỢNG PHƯỢNG MY P. Long Bình Tân Tổ 6, khu phố Long Điềm 47A8036521 GCN số 87/PVHTT, ngày 15/8/2015  
139 PHAN TIẾN DŨNG HUY KHÁNH P. Long Bình Tân 10/B5, khu phố 1 47A8045671 GCN số 92/PVHTT, ngày 19/8/2015  
140 NGUYỄN MINH LƯỢNG 69 P. Long Bình Tân 3/2, khu phố Long Điềm 47A8043258 GCN số 100/PVHTT, ngày 14/9/2015  
141 NGUYỄN VĂN MINH TÂM HỘI VIÊN P. Long Bình Tân 10B, khu phố Long Điềm 47A8035069 GCN số 106/PVHTT, ngày 15/9/2015  
142 TRẦN VĂN ĐỨC HUY VŨ P. Long Bình Tân 82/6, khu phố Long Điềm 47A8034086 GCN số 107/PVHTT, ngày 15/9/2015  
143 TRẦN THỊ THU ĐÔNG THU ĐÔNG P. Long Bình Tân 19/11, khu phố Long Điềm 47A8044384 GCN số 112/PVHTT, ngày 04/10/2015  
144 NGUYỄN THỊ MAI DUNG HUY HẢI P. Long Bình Tân 53/7, khu phố Long Điềm 47A8030374 GCN số 115/PVHTT, ngày 04/10/2015  
145 NGUYỄN DIỆP ÁI LAM CẮC KÈ P. Long Bình Tân 287A, khu phố 3 47A8034184 GCN số 117/PVHTT, ngày 04/10/2015  
146 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỆP G P. Long Bình Tân 23/G5, khu phố 1 47A8045365 GCN số 158/PVHTT, ngày 20/11/2015  
147 LÊ XUÂN HẢI LÊ HẢI P. Long Bình Tân 556A, khu phố 3 47A8047264 GCN số 185/PVHTT, ngày 28/12/2015  
148 LÊ ĐÌNH VIỆT ĐÌNH VIỆT P. Long Bình Tân Tổ 14, khu phố 2 47A8045613 GCN số 186/PVHTT, ngày 28/12/2015  
149 LƯƠNG VĂN DŨNG THÚY ÁI P. Long Bình Tân 1A/G4, khu phố 1 47A8034652 30/PVHTT, ngày 17/03/2016  
150 PHAN THANH HÙNG ĐỒNG ĐỘI P. Long Bình Tân 1/GA, tổ 17, khu phố 1 47A8048869 48/PVHTT, ngày 08/04/2016  
151 TRẦN THỊ BÍCH THỦY HUY KHÁNH P. Long Bình Tân 10/B5, khu phố 1 47A8045671 49/PVHTT, ngày 08/04/2016  
152 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG HÙNG AN P. Long Bình Tân 14, khu phố 3 47A8047257 55/PVHTT, ngày 22/04/2016  
153 CAO THỊ HUỲNH HƯƠNG NÉT TOÀN P. Long Bình Tân 130A, KP Long Điềm 47A8049151 62/PVHTT, ngày 10/05/2016  
154 TRỊNH THỊ QUẾ AN PHƯỚC QUẾ P. Long Bình Tân Tổ 11, khu phố 2 47A8048520 67/PVHTT, ngày 23/05/2016  
155 PHẠM VĂN ĐỨC 654 P. Long Bình Tân 209, Bùi Văn Hòa, khu phố 3 47A8047058 72/PVHTT, ngày 23/05/2016  
156 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH NHÃ VY P. Long Bình Tân 570, tổ 13, khu phố 2   74/PVHTT, ngày 23/05/2016  
157 ĐẬU THỊ HOÀN THƯ MINH QUÂN P. Long Bình Tân 68/4, tổ 5, khu phố 3 47A8044176 Số GCN: 85/PVHTT ngày 17/6/2016  
158 HUỲNH BỬU THANH BỬU THANH P. Long Bình Tân 177, KP Thái Hòa 47A8020431 Số GCN: 96/PVHTT ngày 27/6/2016  
159 NGUYỄN NGỌC CHÂU NGUYỄN NGỌC CHÂU P. Long Bình Tân C3/19, khu phố 1 47A8011218 Số GCN: 138/PVHTT ngày 05/9/2016  
160 NGUYỄN THỊ TRANG CHOI CHOI P. Long Bình Tân 68/6, khu phố Long Điềm 47A8036858 Số GCN: 150/PVHTT ngày 08/9/2016  
161 HỒ THỊ ĐÔNG QUỲNH ĐỨC PHÁT P. Long Bình Tân 145A, khu phố 3 47A8043850 Số GCN: 173/PVHTT ngày 28/9/2016  
162 PHẠM VĂN HÀ VĂN HUY P. Long Bình Tân C15, tổ 26, khu phố 3 47A8044992 Số GCN: 174/PVHTT ngày 28/9/2016  
163 NGUYỄN THANH TÂM N.A.T.A P. Quang Vinh 109/1, Đường Phan Chu Trinh, kp 1 47A8034987 GCN số 14/PVHTT, ngày 15/5/2015    
164 LÊ HỮU DŨNG LÊ DŨNG P. Quang Vinh A7, đường Nguyễn Văn Nghĩa, khu phố 3 47A8019862 GCN số 40/PVHTT, ngày 07/6/2015    
165 VÕ QUANG HÙNG H&Q P. Quang Vinh 30D/16, khu phố 1 47A8047019 GCN số 114/PVHTT, ngày 04/10/2015  
166 NGUYỄN CÔNG PHÚC CÔNG PHÚC P. Quang Vinh 61, đường Hồ Văn Đại, khu phố 3 47A8045948 GCN số 141/PVHTT, ngày 26/10/2015  
167 MAI THỊ BẠCH LAN BẢO CHÂU P. Quang Vinh 13/1, Cách Mạng Tháng 8, khu phố 9, 47A8007466 39/PVHTT, ngày 01/04/2016  
168 DƯƠNG MINH SƠN M&Q P. Quang Vinh 17/11, Cách Mạng Tháng 8 47A8022026 44/PVHTT, ngày 01/04/2016  
169 LÊ HỮU DŨNG LÊ DŨNG P. Quang Vinh 48, Phan Chu Trinh, khu phố 1 47A8019862 Số GCN: 182/PVHTT ngày 03/10/2016  
170 LÊ THỊ NGỌC CÚC LÊ THỊ NGỌC CÚC P. Quyết Thắng 88/2, đường Cách Mạng Tháng 8 47A8026719 GCN số 50/PVHTT, ngày 22/6/2015    
171 LÊ THỊ XUÂN THỦY LÊ THỊ XUÂN THỦY P. Quyết Thắng 32/3, đường Võ Thị Sáu 47A8020050 GCN số 90/PVHTT, ngày 19/8/2015  
172 ĐỐNG PHƯƠNG KHƯƠNG 50 P. Quyết Thắng 50, Hà Huy Giáp, khu phố 2 47A8021680 37/PVHTT, ngày 28/03/2016  
173 ĐINH THỊ HOA LÊ THIÊN THANH THANH P. Quyết Thắng 14B, khu phố 2 47A8049031 Số GCN: 110/PVHTT ngày 29/7/2016  
174 TRẦN QUANG HIỂN HIỂN RÒM P. Quyết Thắng 48/9, đường 30/4, khu phố 4 47A8040771 Số GCN: 115/PVHTT ngày 10/8/2016  
175 NGUYỄN THỊ MINH TÍNH 70 P. Tam Hiệp 153/15, tổ 4, kp 2 47A8040790 GCN số 12/PVHTT, ngày 15/5/2015    
176 ĐINH HOÀNG DUY 309 P. Tam Hiệp 12/15, kp 8 47A8040191 GCN số 29/PVHTT, ngày 04/6/2015    
177 NGUYỄN THÙY MINH TRANG VUA GIA BẢO P. Tam Hiệp 9/10, khu phố 6   GCN số 37/PVHTT, ngày 07/6/2015    
178 ĐINH THỊ NHUNG 3,579 P. Tam Hiệp C4, khu phố 5 47A8043874 GCN số 44/PVHTT, ngày 10/6/2015   Đổi giấy CNĐĐK bổ sung thêm địa chỉ
179 NGUYỄN THỊ HIẾU TUYẾT NGỌC P. Tam Hiệp 72/8, Đường Phạm Văn Thuận, khu phố 2 47A8024269 GCN số 47/PVHTT, ngày 10/6/2015    
180 VŨ VI MAI VŨ VI P. Tam Hiệp 2A/6A, khu phố 6 47A8047830 GCN số 162/PVHTT, ngày 11/12/2015  
181 LÊ HỒNG MAI THU MINH ANH P. Tam Hiệp 888A, khu phố 3 47A8048120 GCN số 178/PVHTT, ngày 28/12/2015  
182 LÊ NGUYỄN DUY TÂN 3689 P. Tam Hiệp C7, khu phố 5 47A8039724 GCN số 193/PVHTT, ngày 28/12/2015  
183 NGUYỄN MINH NHẬT D.K.M P. Tam Hiệp 229A, Đường Đồng Khởi, khu phố 6  47A8048311 26/PVHTT, ngày 01/02/2016  
184 NGUYỄN NGUYÊN VŨ H P. Tam Hiệp Tổ 8, khu phố 6 47A8047532 28/PVHTT, ngày 17/03/2016  
185 PHẠM VĂN TUYỂN DƯƠNG TUYỂN P. Tam Hiệp 21/4A, tổ 11, khu phố 6 47A8039240 68/PVHTT, ngày 23/05/2016  
186 SỲ A THU 4141 P. Tam Hiệp 19/7E, khu phố 6 47A8040023 73/PVHTT, ngày 23/05/2016  
187 NGUYỄN HOÀNG VŨ VI NET P. Tam Hiệp 738/135, hẻm 738, Phạm Văn Thuận, tổ 1, khu phố 6 47A8049384 Số GCN: 95/PVHTT ngày 27/6/2016  
188 PHAN THỊ THANH NHÀN THANH NHÃ P. Tam Hiệp 20A/6, tổ 11, khu phố 6 47A8009117 Số GCN: 105/PVHTT ngày 18/7/2016  
189 ĐINH THỊ NHUNG 3579 P. Tam Hiệp C3-C4, khu phố 5 47A8043874 Số GCN: 114/PVHTT ngày 10/8/2016  
190 NGHIÊM VĂN HẢI DUY SƠN P. Tam Hiệp E2/11, tổ 16, khu phố 6 47A8028614 Số GCN: 127/PVHTT ngày 20/8/2016  
191 NGUYỄN THỊ KIM TRANG LÊ THANH SANG P. Tam Hiệp 4/1, khu phố 7 47A8022862 Số GCN: 172/PVHTT ngày 28/9/2016  
192 NGUYỄN VŨ QUÝ UYÊN QUÝ UYÊN P. Tam Hòa 46/8D, khu phố 1 47A8045768 GCN số 48/PVHTT, ngày 22/6/2015    
193 NGUYỄN QUANG THỌ V.I.P.T.X P. Tam Hòa 71, đường Hồ Văn Leo, Khu phố 1 47A8038211 GCN số 57/PVHTT, ngày 06/7/2015    
194 PHẠM HÀ PHƯƠNG MY CHUỘT P. Tam Hòa 107/23C, tổ 110, khu phố 2 47A8037349 Số GCN: 179/PVHTT ngày 28/9/2016  
195 BÙI THỊ MINH TÚ CƯỜNG KIỆT P. Tân Biên 297/4, tổ 7, khu phố 7 47A8043963 GCN số 67/PVHTT, ngày 12/7/2015    
196 BÙI ĐỨC TƯỜNG HUY HƯƠNG THẢO P. Tân Biên 8/4, khu phố 10 47A8044122 GCN số 76/PVHTT, ngày 01/8/2015  
197 TRẦN CHÁNH THIỆN NÉT KEN P. Tân Biên 171/34/19, khu phố 8B 47A8047068 GCN số 120/PVHTT, ngày 10/10/2015  
198 TRẦN THANH TÙNG TÀU KHÔNG GIAN P. Tân Biên 75/7, khu phố 5 47A8047183 GCN số 131/PVHTT, ngày 19/10/2015  
199 TRƯƠNG THỊ UYÊN NGỌC KHIÊM P. Tân Biên 22B/6, khu phố 6 47A8047702 GCN số 08/PVHTT, ngày 13/01/2016  
200 PHẠM QUANG THANH SKY P. Tân Biên 24/2, KP 8A 47A8049600 Số GCN: 98/PVHTT ngày 08/7/2016  
201 ĐỖ ĐÌNH PHÚ Đ.P GAMMING P. Tân Biên 43, khu phố 8A 47A8049724 Số GCN: 169/PVHTT ngày 23/9/2016  
202 NGUYỄN VĂN NGÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN NGÀ P. Tân Hiệp Số 11, tổ 16, kp 4 3603049152 GCN số 16/PVHTT, ngày 15/5/2015    
203 NGÔ THU VÂN THÁI P. Tân Hiệp 4, kp 2 47A8039031 GCN số 27/PVHTT, ngày 04/6/2015    
204 THÁI XUÂN KHOÁI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHÔNG GIAN P. Tân Hiệp 5/2/1B, Đường Phạm Văn Khoai 3601017892 GCN số 51/PVHTT, ngày 30/6/2015    
205 TỐNG HOÀI VÂN ĐINH TIÊN HOÀNG P. Tân Hiệp Y10, tổ 11, khu phố 4 47A8042159 GCN số 70/PVHTT, ngày 18/7/2015 Thay đổi tên chủ hộ Kinh doanh
206 ĐINH CÔNG TRƯỜNG TRƯỜNG SƠN NÉT P. Tân Hiệp C21, tổ 2, khu phố 5 47A8011721 GCN số 79/PVHTT, ngày 05/8/2015  
207 ĐÀO THỊ THU BIN BIN P. Tân Hiệp Tổ 7, khu phố 1 47A8039338 GCN số 167/PVHTT, ngày 20/12/2015  
208 PHÙNG MINH TUẤN CÔNG TY TNHH MÃNH LONG PHÁT P. Tân Hiệp Số 79/1, Đường Phạm Văn Khoai, KP3 3602481673 GCN số 179/PVHTT, ngày 28/12/2015  
209 NGUYỄN NAM LONG HỒNG QUÂN P. Tân Hiệp 96/1S, tổ 12, khu phố 1 47A8029297 GCN số 181/PVHTT, ngày 28/12/2015  
210 PHAN ĐẶNG THÀNH ĐẠT ĐẠT ĐIỀN P. Tân Hiệp 19B, khu phố 2 47A8047664 17/PVHTT, ngày 25/01/2016  
211 NGUYỄN TUẤN ANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÉT TUẤN P. Tân Hiệp Số 7A/3, KP3 3602481673 32/PVHTT, ngày 17/03/2016  
212 LÊ XUÂN QUANG QUANG GIA VIÊN P. Tân Hiệp E16, khu phố 5 47A8046607 41/PVHTT, ngày 01/04/2016  
213 TRẦN NAM TRƯỜNG NAM TRƯỜNG P. Tân Hiệp 7/A4, khu phố 3 47A8046905 46/PVHTT, ngày 08/04/2016  
214 TRẦN THỊ KIM NIÊM ĐÌNH KHÁNH P. Tân Hiệp 136/15, khu phố 4 47A8045470 58/PVHTT, ngày 27/04/2016  
215 TRẦN ĐỨC QUANG TỨ TRỤ P. Tân Hiệp 12A3, tổ 6, khu phố 3 47A8048440 65/PVHTT, ngày 18/05/2016  
216 NGUYỄN QUANG DŨNG KỲ BẢO HÂN P. Tân Hiệp 3B, Tổ 4 47A8041963 70/PVHTT, ngày 23/05/2016  
217 HOÀNG THỊ KIM HUỆ THÁI P. Tân Hiệp 4, khu phố 2 47A8023552 Số GCN: 77/PVHTT ngày 03/6/2016  
218 HOÀNG NHƯ TRÍ D.T.C P. Tân Hiệp 101F, khu phố 3 47A8044127 Số GCN: 94/PVHTT ngày 22/6/2016  
219 HOÀNG THỊ KIM HUỆ THÁI P. Tân Hiệp 4, khu phố 2 47A8023552 Số GCN: 131/PVHTT ngày 27/8/2016  
220 VŨ THỊ HẰNG ĐINH THIÊN HOÀNG P. Tân Hiệp Y10, tổ 11, khu phố 4 47A8044013 Số GCN: 136/PVHTT ngày 05/9/2016  
221 NGUYỄN THẾ HOÀNG 230 P. Tân Hiệp 230/5, khu phố 1 47A8037196 Số GCN: 159/PVHTT ngày 19/9/2016  
222 TRỊNH THỊ HẰNG MẠNH MẠNH QUỲNH P. Tân Hiệp 6/1, khu phố 3 47A8045054 Số GCN: 164/PVHTT ngày 19/9/2016  
223 VŨ THỊ LAN NÉT BUM P. Tân Hiệp 18A/1, tổ 6, khu phố 3 47A8050949 Số GCN: 184/PVHTT ngày 07/10/2016  
224 PHẠM THỊ BÍCH VÂN TRUNG NGUYÊN 2 P. Tân Hòa 20/1, khu phố 5 47A8040142 GCN số 31/PVHTT, ngày 04/6/2015    
225 NGUYỄN NGỌC VƯƠNG BẢO NGỌC BẢO VƯƠNG P. Tân Hòa 6/4, khu phố 11 47A8026995 GCN số 32/PVHTT, ngày 04/6/2015    
226 MAI THIÊN LINH THIÊN LINH P. Tân Hòa 16/1, khu phố 6 47A8040756 GCN số 33/PVHTT, ngày 04/6/2015    
227 VŨ HỒNG PHƯỚC SONG VŨ P. Tân Hòa 8/1, khu phố 6 47A8036686 GCN số 60/PVHTT, ngày 06/7/2015    
228 VŨ NGỌC QUANG V.N.Q P. Tân Hòa 91/10/25, khu phố 9 47A8045351 GCN số 86/PVHTT, ngày 15/8/2015  
229 VŨ HOÀNG TUẤN ANH L.Y.N.H P. Tân Hòa 29/1, khu phố 5 47A8027562 GCN số 93/PVHTT, ngày 01/9/2015  
230 ĐOÀN THỤY QUỲNH NHƯ ĐOÀN THỤY P. Tân Hòa 28A/13, khu phố 8 47A8020965 GCN số 94/PVHTT, ngày 01/9/2015  
231 ĐINH CÔNG ĐÀI TÀI ĐỖ P. Tân Hòa 29/6, khu phố 4 47A8047250 GCN số 164/PVHTT, ngày 20/12/2015  
232 VŨ THỊ HÀ 113399 P. Tân Hòa 120F/10, khu phố 9 47A8019489 GCN số 168/PVHTT, ngày 20/12/2015  
233 LÊ THỊ THE LÊ THỊ THE P. Tân Hòa 118/4, khu phố 4 47A8026685 GCN số 169/PVHTT, ngày 20/12/2015  
234 NGUYỄN NGỌC BẢO NAM QUẾ QUÂN P. Tân Hòa 14/1, khu phố 6 47A8047072 GCN số 170/PVHTT, ngày 20/12/2015  
235 NGUYỄN VĂN HOÀNG  MINH KIỀU P. Tân Hòa 184/1 I, khu phố 2 47A8030390 GCN số 171/PVHTT, ngày 20/12/2015  
236 VŨ THỊ KIM ANH CÔ KHẢI P. Tân Hòa 105A/8, khu phố 4 47A8044691 GCN số 196/PVHTT, ngày 05/01/2016  
237 NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG BÍCH NHUNG P. Tân Hòa 123/10, khu phố 9 47A8014988 GCN số 10/PVHTT, ngày 20/01/2016  
238 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH MẠNH QUỲNH P. Tân Hòa 202/86, khu phố 4 47A8045860 GCN số 10/PVHTT, ngày 20/01/2016  
239 VŨ HƯNG VŨ HƯNG P. Tân Mai 51/252, khu phố 4 47A8039827 GCN số 165/PVHTT, ngày 20/12/2015  
240 NGUYỄN TẤN ĐẠT 34 P. Tân Mai 17/2A, tổ 20, khu phố 2 47A8031196 36/PVHTT, ngày 28/03/2016  
241 HOÀNG THỊ KIM HƯƠNG THÁI KIM HƯƠNG P. Tân Mai 375, Đồng Khởi, khu phố 1 47A8049702 Số GCN: 132/PVHTT ngày 27/8/2016  
242 NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH S.K.Y P. Tân Phong 2/111, đường Nguyễn Ái Quốc, kp 7 47A8040866 GCN số 18/PVHTT, ngày 18/5/2015    
243 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG NGUYỄN QUỐC CƯỜNG P. Tân Phong 51, đường Nguyễn Văn Tiên, kp 11 47A8038611 GCN số 41/PVHTT, ngày 07/6/2015    
244 NGUYỄN XUÂN TÌNH PHƯỢNG DUNG P. Tân Phong 114A,Nguyễn Văn Tiên, tổ 35C, kp 11. 47A8018100 GCN số 53/PVHTT, ngày 30/6/2015    
245 NGUYỄN CHÍ HUY HUY KHÁNH HOÀNG P. Tân Phong 109C, khu phố 8 47A8034477 GCN số 54/PVHTT, ngày 30/6/2015    
246 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG VÕ LÂM P. Tân Phong 80/4A/43, tổ 35, khu phố 9 47A8047861 GCN số 78/PVHTT, ngày 05/8/2015  
247 MAI VĂN ĐÔNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI Á ĐÔNG P. Tân Phong 9B5, khu phố 11 3600720809 GCN số 105/PVHTT, ngày 15/9/2015  
248 PHÙNG TIẾN TUẤN 88 P. Tân Phong M2/10, khu phố 5 47A8046967 GCN số 113/PVHTT, ngày 04/10/2015  
249 NGÔ MAI HỒNG YẾN YẾN MAI TRANG P. Tân Phong 58/3A, khu phố 7 47A8029297 GCN số 180/PVHTT, ngày 28/12/2015  
250 PHẠM SỸ NGHĨA BI NA P. Tân Phong 173/17, khu phố 3 47A8015413 GCN số 06/PVHTT, ngày 13/01/2016  
251 PHẠM VĂN TRUNG TRUNG MỸ P. Tân Phong 91/108/31, khu phố 3 47A8028180 GCN số 07/PVHTT, ngày 13/01/2016  
252 NGUYỄN THANH SƠN SƠN QUANG P. Tân Phong Tổ 34, khu phố 7 47A8047443 29/PVHTT, ngày 17/03/2016  
253 NGÔ VĂN HỮU  HỮU TRIẾT P. Tân Phong 95A, khu phố 8 47A8047504 34/PVHTT, ngày 28/03/2016  
254 TƯỜNG DUY MINH DUY MINH ANH P. Tân Phong 10P, cư xá Phúc Hải 47A8001484 Số GCN: 78/PVHTT ngày 08/6/2016  
255 ĐOÀN MINH CHÍNH SPECTRE P. Tân Phong 7-9, lô A13, khu phố 11 47A8049658 Số GCN: 104/PVHTT ngày 18/7/2016  
256 LÊ THÀNH ĐẠT P. Tân Phong 23A6, khu phố 11 47A8046414 Số GCN: 125/PVHTT ngày 19/8/2016  
257 PHAN VĂN CƯỜNG DUY CƯỜNG PHÁT P. Tân Phong 38B1, khu phố 11 47A8042542 Số GCN: 126/PVHTT ngày 19/8/2016  
258 BÙI ĐÌNH TÔN NÉT TUẤN P. Tân Phong 07, lô A13, khu phố 1 47A8048701 Số GCN: 130/PVHTT ngày 20/8/2016  
259 NGÔ PHƯỚC ĐỨC THÁI AN P. Tân Tiến 243/5, kp 7 47A8030192 GCN số 28/PVHTT, ngày 04/6/2015    
260 LÊ HUY TOÀN  LÊ TOÀN P. Tân Tiến 1041, đường Nguyễn Ái quốc, khu phố 5 47A8044999 GCN số 147/PVHTT, ngày 07/11/2015  
261 NGUYỄN PHẠM ĐẠI TÂM D.A.T.A P. Tân Tiến 120/41, khu phố 6 47A8018372 GCN số 188/PVHTT, ngày 28/12/2015  
262 NGUYỄN TẤN LONG KHÔNG GIAN VUI P. Tân Tiến 132, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3 47A8048260 50/PVHTT, ngày 13/04/2016  
263 ÔN ĐỨC THI BẢO P. Tân Tiến 120/68/16 47A8044373 Số GCN: 121/PVHTT ngày 10/8/2016  
264 NGÔ TRÍ DŨNG HOÀNG MINH THIỆN P. Tân Vạn Tổ 11, khu phố 4 47A8034368 GCN số 39/PVHTT, ngày 07/6/2015    
265 TRẦN HỮU THÀNH  HỘI TỤ SỐ P. Tân Vạn A2/185, khu phố 2 47A8032551 GCN số 175/PVHTT, ngày 28/12/2015  
266 TRẦN THỊ MINH TÂN TRẦN THỊ MINH TÂN P. Tân Vạn A2/73, tổ 8, khu phố 2 47A8008944 Số GCN: 118/PVHTT ngày 10/8/2016  
267 ĐỖ THANH LỘC XUÂN THẢO P. Tân Vạn A2/97, tổ 25, khu phố 2 47A8036234 Số GCN: 119/PVHTT ngày 10/8/2016  
268 LÂM QUỲNH SƠN 346 P. Tân Vạn A4/346 47A8008226 Số GCN: 120/PVHTT ngày 10/8/2016  
269 THÁI NGUYỄN VĂN HÙNG THÁI NGUYỄN VĂN HÙNG P. Tân Vạn A4/259C, khu phố 4 47A8025145 Số GCN: 185/PVHTT ngày 07/10/2016  
270 LÊ HỮU CHÂU LÊ BẢO P. Thanh Bình 11/6, đường Trần Minh Trí, khu phố 3 47A8046820 GCN số 104/PVHTT, ngày 14/9/2015  
271 NGUYỄN THANH SƠN 104 P. Thanh Bình 104, Phan Đình Phùng, khu phố 2  47A8020138 GCN số 129/PVHTT, ngày 19/10/2015  
272 PHẠM THỊ KIM BÍCH KIM BÍCH P. Thống Nhất 357, tổ 3, khu phố 4 47A8023276 GCN số 46/PVHTT, ngày 10/6/2015    
273 NGÔ THỊ LAN THANH LINH P. Thống Nhất Tổ 1, khu phố 1 (tờ bản đồ số 14, thửa số 205) 47A8037029 GCN số 58/PVHTT, ngày 06/7/2015    
274 PHẠM MẠNH CƯỜNG KEN P. Thống Nhất lô 7, khu dân cư D2D, khu phố 7 (tờ bản đồ số 49, thửa số 583) 47A8032538 GCN số 98/PVHTT, ngày 14/9/2015  
275 TẠ QUỐC HÙNG MẶT TRỜI XANH P. Thống Nhất R131, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7 47A8047003 GCN số 99/PVHTT, ngày 14/9/2015  
276 PHẠM THÁI NGÂN 489 P. Thống Nhất 475, khu phố 4 47A8038656 GCN số 125/PVHTT, ngày 14/10/2015  
277 LƯƠNG VĂN TÌNH MO BI P. Thống Nhất 51/2, khu phố 7 47A8030796 GCN số 132/PVHTT, ngày 19/10/2015  
278 VÕ THỊ AN HIỀN ANH Ý P. Thống Nhất 9/10, tổ 1, khu phố 4 47A8045385 GCN số 146/PVHTT, ngày 07/11/2015  
279 LÂM VĂN MINH NÉT HOÀNG P. Thống Nhất 14/19, khu phố 6 47A8042642 GCN số 153/PVHTT, ngày 20/11/2015  
280 LỘC ANH TUẤN THÁI HOÀNG P. Thống Nhất 254/5A, khu phố 2 47A8040073 GCN số 154/PVHTT, ngày 20/11/2015  
281 TRẦN THÚY CÚC 235 P. Thống Nhất R35, khu phố 7 47A8023223 GCN số 197/PVHTT, ngày 05/01/2016  
282 HỒ THANH HOÀNG ANH EM P. Thống Nhất N122, khu phố 7 47A8047474 15/PVHTT, ngày 20/01/2016  
283 ĐÀO VĂN NAM A.K P. Trảng Dài Tổ 34, khu phố 5, đường Nguyễn Khuyến 47A8046436 GCN số 74/PVHTT, ngày 22/7/2015  
284 NGÔ QUỐC DŨNG B.K P. Trảng Dài 6C, tổ 17, khu phố 2 47A8046374 GCN số 75/PVHTT, ngày 29/7/2015  
285 HOÀNG THỊ YẾN NHI HOÀNG ĐẾ P. Trảng Dài 20C, khu phố 2 47A8046853 GCN số 103/PVHTT, ngày 14/9/2015  
286 NGUYỄN MINH TUẤN TUẤN KHANG P. Trảng Dài 68C, tổ 4B, khu phố 4 47A8045957 GCN số 111/PVHTT, ngày 04/10/2015  
287 NGUYỄN MẠCH TRƯỜNG GIANG GIANG CÒI P. Trảng Dài 11H2, tổ 2, khu phố 5 47A8030796 GCN số 133/PVHTT, ngày 19/10/2015  
288 NGUYỄN ĐOAN THUẦN CAO TỐC P. Trảng Dài Tổ 2, khu phố 5 (tờ bản đồ số 24, thửa số 513) 47A8041607 GCN số 135/PVHTT, ngày 19/10/2015  
289 NGUYỄN THẾ DUYÊN QUANG THÌN P. Trảng Dài Tổ 20, khu phố 4 47A8047413 GCN số 159/PVHTT, ngày 05/12/2015  
290 ĐẶNG VĂN MỸ BAY P. Trảng Dài 43/12A, khu phố 2 47A8047952 GCN số 177/PVHTT, ngày 28/12/2015  
291 NGUYỄN CỬ QUỲNH ANH P. Trảng Dài 208/15, hẻm 208, đường P792, khu phố 4 47A8048077 GCN số 192/PVHTT, ngày 28/12/2015  
292 PHẠM VĂN ĐỊNH ĐỊNH PHÁT P. Trảng Dài Tổ 1, khu phố 4 47A8047597 21/PVHTT, ngày 01/02/2016  
293  NGUYỄN CẢNH ĐẠI VIỆT TIẾN PHÁT P. Trảng Dài 12/13B, tổ 30, khu phố 5 47A8048063 31/PVHTT, ngày 17/03/2016  
294 VŨ ĐỨC ĐỊNH GAMEMING CENTER P. Trảng Dài Tổ 7, khu phố 2 47A8044208 40/PVHTT, ngày 01/04/2016  
295 TRẦN VĂN SÁU MINH THỌ PHƯƠNG P. Trảng Dài 39A, tổ 13, khu phố 5 47A8036980 42/PVHTT, ngày 01/04/2016  
296 VÕ TÁ CÔNG DUY QUẤN P. Trảng Dài 31C, tổ 32, khu phố 5 47A8032338 45/PVHTT, ngày 08/04/2016  
297 LÊ MINH CƯỜNG LÊ MINH CƯỜNG P. Trảng Dài Tổ 9B, khu phố 4 47A8049161 59/PVHTT, ngày 29/04/2016  
298 LÂM THỊ KIM NGÂN VŨ OANH P. Trảng Dài 3/18B, khu phố 4 47A8048760 60/PVHTT, ngày 29/04/2016  
299 NGUYỄN THÚY VY THIÊN VY P. Trảng Dài Tổ 8, khu phố 3 47A8036666 69/PVHTT, ngày 23/05/2016  
300 HUỲNH TẤN LẬP XANH P. Trảng Dài 9/3, khu phố 2 47A8047058 71/PVHTT, ngày 23/05/2016  
301 TRẦN TRÍ MẠCH NGÂN NGÂN THÁI P. Trảng Dài 45/18, tổ 10, khu phố 5 47A8049266 Số GCN: 76/PVHTT ngày 03/6/2016  
302 NGUYỄN THỊ GIAI XUÂN BÀ XUÂN P. Trảng Dài 66/37, khu phố 2 47A8049555 Số GCN: 87/PVHTT ngày 22/6/2016  
303 HÀ TRƯỜNG SƠN  DUY LAM P. Trảng Dài Tổ 37, khu phố 5 47A8048411 Số GCN: 91/PVHTT ngày 22/6/2016  
304 ĐỖ THỊ HOA 53 P. Trảng Dài Tổ 25, khu phố 2 47A8034598 Số GCN: 100/PVHTT ngày 08/7/2016  
305 NGUYỄN VĂN HIỆP NÉT NGA MY P. Trảng Dài Tổ 11, khu phố 4 47A8050031 Số GCN: 109/PVHTT ngày 09/8/2016  
306 NGUYỄN THỊ BỬU NÉT MINH P. Trảng Dài 62, tổ 19, khu phố 3 47A8049332 Số GCN: 111/PVHTT ngày 29/7/2016  
307 PHẠM NGỌC YẾN 838 P. Trảng Dài Chợ Trảng Dài, kios 4-5 47A8049837 Số GCN: 112/PVHTT ngày 29/7/2016  
308 VŨ ĐỨC TÚY NÉT ANH THẢO P. Trảng Dài 15/19C, tổ 4, khu phố 3 47A8013634 Số GCN: 139/PVHTT ngày 07/9/2016  
309 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGUYỄN HƯƠNG P. Trảng Dài 55/19D, tổ 8, khu phố 1 47A8012850 Số GCN: 140/PVHTT ngày 07/9/2016  
310 TẠ THỊ THÍA OZON P. Trảng Dài 475, Bùi Trọng Nghĩa, khu phố 3 47A8050494 Số GCN: 141/PVHTT ngày 07/9/2016  
311 VŨ MINH HẢI PK NET P. Trảng Dài 53, tổ 25, khu phố 5 47A8049942 Số GCN: 142/PVHTT ngày 07/9/2016  
312 NGUYỄN THỊ THÚY THÚY NGÂN P. Trảng Dài 55/19B, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1 47A8010806 Số GCN: 157/PVHTT ngày 19/9/2016  
313 NGUYỄN NGUYÊN HOÀNG TRÁNG PHÚ GIA P. Trảng Dài Tổ 1, khu phố 3 (tờ bản đồ 41, thửa số 283) 47A8046890 Số GCN: 158/PVHTT ngày 19/9/2016  
314 NGUYỄN HỮU NGUYỄN HỮU P. Trảng Dài 15/23B, tổ 19, khu phố 3 47A8011198 Số GCN: 160/PVHTT ngày 19/9/2016  
315 LÂM TUẤN KIỆT 1169 P. Trảng Dài 23/26, khu phố 4 47A8036555 Số GCN: 161/PVHTT ngày 19/9/2016  
316 VŨ MINH KHẢI TÍ CÒI P. Trảng Dài 91/26, tổ 4, khu phố 4 47A8023631 Số GCN: 162/PVHTT ngày 19/9/2016  
317 HỒ PHƯƠNG DUY 479 P. Trung Dung 57, Đường Hưng Đạo Vương, kp 4 47A8032620 GCN số 15/PVHTT, ngày 15/5/2015    
318 HỒ PHƯƠNG DUY 479 P. Trung Dũng 57, Đường Hưng Đạo Vương, kp 4 47A8032620 GCN số 15/PVHTT, ngày 15/5/2015    
319 HUỲNH NGỌC TÚ 2288 P. Trung Dũng 288A2, kp 2 47A8002125 GCN số 23/PVHTT, ngày 01/6/2015    
320 LƯƠNG MINH KHA CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO ĐẠI P. Trung Dũng Số 13C4, KP6, Đường Nguyễn Ái Quốc 3601329845 GCN số 65/PVHTT, ngày 08/7/2015    
321 NGUYỄN HỮU ĐỨC 3,929 P. Trung Dũng 39/29, khu phố 3 47A8040799 GCN số 173/PVHTT, ngày 22/12/2015  
322 NGUYỄN THỊ HẰNG 19 P. Trung Dũng 19A, khu phố 6 47A8045628 GCN số 02/PVHTT, ngày 11/01/2016  
323 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 123B P. Trung Dũng 123/8, đường 30/4, khu phố 3 47A8007179 24/PVHTT, ngày 01/02/2016  
324 NGUYỄN HOÀNG THANH NGUYỄN HOÀNG THANH P. Trung Dũng 264/13, Phan Đình Phùng 47A8013254 61/PVHTT, ngày 29/04/2016  
325 NGUYỄN THỊ HẰNG 19 P. Trung Dũng 25A, khu phố 6 47A8045628 Số GCN: 88/PVHTT ngày 22/6/2016  
326 TRẦN THANH TÚ T-H-T P. Trung Dũng 24A-A42, KP 6 47A8041748 Số GCN: 97/PVHTT ngày 08/7/2016  
327 NGUYỄN THỊ THU NÉT MỚI P. Trung Dũng 10D, khu phố 6 47A8048483 Số GCN: 134/PVHTT ngày 27/8/2016  
328 DƯƠNG THỊ CHÍN 9839 Xã An Hòa 376A, khu 3, ấp 1 47A8035039 GCN số 151/PVHTT, ngày 20/11/2015  
329 NGUYỄN THỊ CHÂU DUYÊN TRÚC THY Xã An Hòa 47A, tổ 2, khu 1, ấp 2, xã An Hòa 47A8041559 GCN số 156/PVHTT, ngày 20/11/2015  
330 TRẦN HOÀNG LỘC HOÀNG LỘC PHÚC Xã An Hòa 742, tổ 16, khu 4, ấp 1 47A8029542 Số GCN: 181/PVHTT ngày 28/9/2016  
331 TRẦN CẢNH NGHĨA 417 Xã Hiệp Hòa 417/2, ấp Nhị Hòa, Xã Hiệp Hòa 47A8009020 GCN số 69/PVHTT, ngày 18/7/2015  
332 NGUYỄN VĂN QUAN 77 Xã Hiệp Hòa 297A/A2, đường Nguyễn Tri Phương, ấp Nhị Hòa 47A8026587 GCN số 73/PVHTT, ngày 18/7/2015  
333 TRẦN VĨNH THUẬN TÍ PHỆ Xã Hiệp Hòa 69/1, ấp Nhất Hòa 47A8028339 GCN số 160/PVHTT, ngày 11/12/2015  
334 ĐỖ VĂN SANG JOHNPHAN Xã Hiệp Hòa 48/1, ấp Nhất Hòa 47A8049515 GCN số 183/PVHTT, ngày 07/10/2016  
335 MAI NGUYÊN GIÁP MI NI Xã Hóa An 32/7A, tổ 205B, ấp Cầu Hang 47A8035160 GCN số 36/PVHTT, ngày 06/6/2015    
336 LÊ THỊ MỘNG THU NGUYỄN VY Xã Hóa An 139B, Ấp An Hòa 47A8010519 GCN số 49/PVHTT, ngày 22/6/2015    
337 LÊ THÀNH LONG THÀNH LONG Xã Hóa An 36/7, tổ 19, ấp An Hòa 47A8042541 GCN số 109/PVHTT, ngày 04/10/2015  
338 LÊ THÀNH LONG THÀNH LONG Xã Hóa An 36/7, tổ 19, ấp An Hòa 47A8042541 GCN số 118/PVHTT, ngày 04/10/2015  
339 LÊ HOÀNG LONG TÂM HOÀNG Xã Hóa An 78B/16, đường Hoàng Minh Chánh, tổ 19, ấp An Hòa 47A8039627 GCN số 119/PVHTT, ngày 04/10/2015  
340 NGUYỄN THANH SANG THANH SANG Xã Hóa An 189/38, ấp Tân Hóa, xã Hóa An 47A8029549 GCN số 130/PVHTT, ngày 19/10/2015  
341 HỒNG KẾ DANH E.T Xã Hóa An 17/4B, đường Bùi Hữu Nghĩa, ấp Đồng Nai 47A8036381 GCN số 150/PVHTT, ngày 17/11/2015  
342 HỒ HOÀNG QUÂN TEEN TEEN Xã Hóa An 29C/1, ấp Bình Hóa 47A8048164 GCN số 01/PVHTT, ngày 05/01/2016  
343 NGUYỄN LANG QUYÊN TIẾN TÀI Xã Hóa An 10/3B, ấp Đồng Nai, 47A8041391 19/PVHTT, ngày 01/02/2016  
344 MAI THỊ ÁNH VÂN MAI ĐẠT Xã Hóa An 174/30D, tổ 16, ấp An Hòa 47A8047610 75/PVHTT, ngày 03/06/2016  
345 NGUYỄN MINH TRIẾT CÔNG NGHỆ SỐ Xã Hóa An 9A, Nguyễn Ái Quốc, ấp Cầu Hang 47A8044013 Số GCN: 135/PVHTT ngày 05/9/2016  
346 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG CƯỜNG NGUYỄN Xã Long Hưng D2-K3, ấp Phước Hội,  47A8048228 12/PVHTT, ngày 20/01/2016  
347 NGUYỄN MINH TIẾN MINH TIẾN NGUYỄN Xã Phước Tân Tổ 27, ấp Vường Dừa 47A8046320 GCN số 136/PVHTT, ngày 22/10/2015  
348 ĐOÀN NHẬT HUY HUY MA Xã Phước Tân Tổ 10, ấp Tân Mai 2 (tờ bản đồ số 96, thửa số 106) 47A8049817 Số GCN: 149/PVHTT ngày 08/9/2016  
349 MAI THỊ PHƯỢNG PHƯỢNG HIỆP Xã Phước Tân tổ 7, ấp Hương Phước (tở bản đồ số 71, thửa 162) 47A8044238 Số GCN: 178/PVHTT ngày 28/9/2016  
350 CHÂU MINH KHÁNH KHÁNH VÂN Xã Phước Tân 148, tổ 4, ấp Miễu 47A8038706 Số GCN: 180/PVHTT ngày 28/9/2016  
351 BÙI ĐÌNH DU BA DU Xã Tam Phước tổ 2, ấp Long Đức 1 47A8044802 GCN số 138/PVHTT, ngày 20/10/2015  
352 LÊ VĂN DUẨN PHƯƠNG HÒA Xã Tam Phước tổ 2, ấp Long Đức 1 47A8044802 GCN số 139/PVHTT, ngày 20/10/2015  
353 BÙI THỊ HÀ ĐÔ MI NÔ Xã Tam Phước tổ 12, ấp Long Đức 3 47A8041302 GCN số 140/PVHTT, ngày 20/10/2015  
354 ĐẶNG MINH SÁNG CAO THỦ Xã Tam Phước 208, ấp Long Đức 3 47A8045107 GCN số 142/PVHTT, ngày 26/10/2015  
355 TRẦN TUẤN ĐIỆP TUẤN ĐIỆP Xã Tam Phước Tổ 23, ấp Long Khánh, xã Tam Phước 47A8045036 GCN số 04/PVHTT, ngày 11/01/2016  
356 NGUYỄN THỊ TỨ TRÂN NGUYÊN PHÚC Xã Tam Phước 69, ấp Long Khánh 3 47A8039125 14/PVHTT, ngày 20/01/2016  
357 LÊ TẤN DŨNG CHÂU Xã Tam Phước 45D, tổ 7, ấp Long Khánh 1 47A8045186 56/PVHTT, ngày 20/04/2016  
358 TRẦN MINH HÙNG HÙNG LINH Xã Tam Phước 240, ấp Long Khánh 1 47A8047842 63/PVHTT, ngày 10/05/2016  
359 BÙI THỊ THU CÔNG QUÂN Xã Tam Phước 20,tổ 7, ấp Long Đức 1 47A8029369 Số GCN: 145/PVHTT ngày 08/9/2016  
360 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA NGA HUY Xã Tam Phước Tổ 7, ấp Long Đức 3 (tờ bản đồ số 68, thửa số 597) 47A8049162 Số GCN: 146/PVHTT ngày 08/9/2016  
361 MAI HÙNG THỊNH THỊNH HUYỀN Xã Tam Phước Tổ 5, ấp Thiên Bình (tờ bản đồ số 05, thửa số 550) 47A8039814 Số GCN: 147/PVHTT ngày 08/9/2016  
362 NGUYỄN MINH TRỰC NGUYỄN TRỰC Xã Tam Phước Tổ 7, ấp Thiên Bình (tờ bản đồ số 05, thửa số 71) 47A8039177 Số GCN: 148/PVHTT ngày 08/9/2016  
363 NGUYỄN THỊ HÀ NAM NÉT Xã Tam Phước Tổ 2, ấp long Đức 3 (tờ bản đồ số 63, thửa 19) 47A8050446 Số GCN: 154/PVHTT ngày 12/9/2016  
364 TRẦN THÁI HÒA HEROES Xã Tam Phước tổ 1, ấp Long Khánh 3 (tờ bản đồ số 84, ,thửa số 31) 47A8046158 Số GCN: 175/PVHTT ngày 28/9/2016  
365 NGUYỄN XUÂN HOÀNG XUÂN HOÀNG Xã Tân Hạnh 103, ấp 2 47A8035549 GCN số 19/PVHTT, ngày 18/5/2015    
366 ĐOÀN THỊ DẬU PHAN PHƯƠNG Xã Tân Hạnh 169, ấp 3 47A8044810 GCN số 20/PVHTT, ngày 21/5/2015    
367 NGUYỄN DUY TÂN TÂN THANH TOÀN Xã Tân Hạnh 28, ấp B1 47A8045214 GCN số 148/PVHTT, ngày 07/11/2015  
368 TRẦN VĂN NGỌC 3444 Xã Tân Hạnh Tổ 28, ấp 2 47A8037455 GCN số 149/PVHTT, ngày 07/11/2015  
369 ĐIÊU VĂN HOÀNG PHƯỚC ĐẠI LỘC Xã Tân Hạnh 131/2, ấp 2 47A8048000 18/PVHTT, ngày 01/02/2016  
370 NGUYỄN MINH TÂN NET TYBEN Xã Tân Hạnh 25A, ấp 1, xã Tân Hạnh 47A8043254 Số GCN: 89/PVHTT ngày 22/6/2016  

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.