• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Các địa chỉ cần biết


ĐỊA CHỈ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

1. HĐND và UBND  thành phố Biên hòa
Địa chỉ: 90, đường Hưng Đạo Vương, Phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại: 0251.3822860
Fax: 0251.3822 880

2. Thanh tra Thành phố
Địa chỉ: Tầng 3, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa
, Đồng Nai 
Điện thoại: 0251.3822865
Fax:

3. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai (Chi nhánh Biên Hòa​)
Địa chỉ: Tầng 3, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại: 0251.3825956
Fax: 

4. Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: 
Tầng 4, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 0251.3948517
Fax: 0251.3948517​

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: 
Tầng 4, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 0251.3943334
Fax: ​

6. Phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: 
Tầng 5, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 
0251.3947088
Fax: 0251.3824250

7. Phòng Y tế thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: 
Tầng 5, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 
0251.3812254
Fax: ​
 
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: 
Tầng 6, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 
0251.3941862
Fax: ​

9. Phòng Quản lý Đô thị thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: 
Tầng 7, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 
0251.3822394
Fax: 0251.3821355

10. Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: 
Tầng 7, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 
0251.3827672
Fax: 0251.3825524

11. Phòng Kinh tế thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: 
Tầng 7, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 
0251.3822559​

12. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: 
Tầng 8, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 
0251.3822806 ​
Fax: 0251.3828945

13. Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: 
Tầng 8, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 
0251.3822382
Fax: 0251.3828945

14. Phòng Văn hoá – Thông tin 
thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: 
Tầng 8, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 
0251.3822545
Fax: 0251.3947809

​15. Ban Quản lý dự án thàn​h phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 9, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
Điện thoại: 
0251.3810404
Fax: 0251.3817937

Liên kết website

Lượt truy cập


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn