Thông tin tuyên truyền

Công văn số 24//PVHTT-VH: Tuyên truyền tăng cường kiểm tra bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Công văn số 24//PVHTT-VH: Tuyên truyền tăng cường kiểm tra bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Xem tiếp

Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Xem tiếp

Công văn số 282-CV/BTGTU: Công văn tuyên truyền về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch tết Mậu Thân tại sân bay Biên Hòa ngày 31/01/1968.

Công văn số 282-CV/BTGTU: Công văn tuyên truyền về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch tết Mậu Thân tại sân bay Biên Hòa ngày 31/01/1968.

Xem tiếp

Số 269-CV/BTGTU: V/v tuyên truyền Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Số 269-CV/BTGTU: V/v tuyên truyền Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Xem tiếp

Số 267-CV/BTGTU: V/v tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Số 267-CV/BTGTU: V/v tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Xem tiếp

Công văn số 133/PVHTT-VH:Về việc tham gia triển khai phối hợp phổ biến Thông báo Triển lãm "Đất nước, con người ASEAN".

Xem tiếp

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Xem tiếp
1 - 7 Next

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.