Thông tin tuyên truyền

Quyết định số 99/QĐ-TW": Ban hành Hướng dẫn khung để các tổ chức Đảng, cấp ủy trực thuộc TW phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, " tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Quyết định số 99/QĐ-TW": Ban hành Hướng dẫn khung để các tổ chức Đảng, cấp ủy trực thuộc TW phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, " tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Xem tiếp

Công văn số 812/ PKT của Phòng Kinh tế: Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về phát triển năng lượng sạch trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Công văn số 812/ PKT của Phòng Kinh tế: Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về phát triển năng lượng sạch trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Xem tiếp

Kế hoạch số 04/KH-PVHTT: Kế hoạch Tổ chức triển lãm sách, báo Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Kế hoạch số 04/KH-PVHTT: Kế hoạch Tổ chức triển lãm sách, báo Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Xem tiếp

Kế hoạch số 03/KH-PVHTT: Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các họt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

Kế hoạch số 03/KH-PVHTT: Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các họt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

Xem tiếp

Đề cương tuyên truyền: Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Xem tiếp

Kế hoạch số 46/KH-PVHTT ngày 02 tháng 11 năm 2017: Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 46/KH-PVHTT ngày 02 tháng 11 năm 2017: Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020

Xem tiếp

Văn bản số 11656/UBND-NC: Triển khai thông tư số 21/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Văn bản số 11656/UBND-NC: Triển khai thông tư số 21/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Xem tiếp
1 - 7 Next

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.