• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Kinh tế - Môi trường - Đô thị

Tài liệu tuyên truyền phân lọi chất thải (rắn) sinh hoạt tại nguồn trên địa thành phố Biên Hòa


Thực hiện Kế hoạch số 5260/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố Biên Hòa

TÀI LIỆU

TUYÊN TRUYỀN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN (RÁC) SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

 

1. Hiện trạng thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn

Trước sức ép môi trường đang gia tăng, lượng chất thải rắn sinh hoạt (sau đây gọi là rác sinh hoạt) phát sinh ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý, xử lý mới đủ sức giải quyết các vấn đề môi trường do phát sinh rác thải hiện nay đang đặt ra.

Hiện nay tình hình thực hiện phân loại CTRTN đạt khoảng 52% (số hộ dân tham gia 111.860/tổng số hộ dân 215.116). Tổng số hộ dân chưa thực hiện phân loại/tổng số hộ dân trên địa bàn, tỷ lệ chưa phân loại (%), nguyên nhân: 103.256 hộ/215.116 hộ (chiếm tỷ lệ 48%), nguyên nhân: hầu hết người dân đều biết được lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn, cụ thể là việc người dân tận dụng các loại rác vô cơ có giá trị thương mại (lon nhôm, sắt vụn, giấy vụn, thùng các tông...) đem bán phế liệu. Tuy nhiên, đối với các chất thải là các thành phần không thể bán phế liệu được như: Sành, sứ, thủy tinh, gỗ, mút xốp… hoặc giá trị thương mại thấp như: Túi nylon, hộp sữa bằng giấy... nên một số hộ dân không thực hiện phân loại mà gom chung với rác thực phẩm. Người dân không thực hiện vì sẽ phải tự trang bị dụng cụ chứa rác riêng biệt (túi chứa rác và thùng đựng rác theo màu riêng biệt), mất thời gian phân loại, tốn diện tích để lưu trữ trước khi được thu gom,... Lực lượng tuyên truyền viên hoạt động không thường xuyên (do không có kinh phí hỗ trợ), không có cán bộ chuyên trách nhắc nhở, đa số là tổ dân phố thực hiện vận động; hầu hết người dân chưa tự trang bị dụng cụ, thiết bị để phân loại; chưa nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn.

Thành phần rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố chủ yếu rác thải thực phẩm (hữu cơ) chiếm khoảng 70,3%, rác có khả năng tái chế, tái sử dụng (phế liệu) khoảng 6,21%, rác thông thường khác khoảng 21,35%, chất thải cồng kềnh khoảng 2,08% và chất thải nguy hại trong sinh hoạt chiếm khoảng 0,06%. Rác thải sinh hoạt tiếp nhận trên địa bàn Tp. Biên Hòa đưa về Khu XLCT Quang Trung, Vĩnh Tân được xử lý bằng phương pháp: tái chế tại Trạm xử lý chất thải làm phân Compost, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp <15%. Phần rác trơ được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Biên Hòa ước tính phát sinh khoảng 700 tấn rác/ngày đêm, với tính chất, thành phần đa dạng, phức tạp, đặc biệt lượng rác thải không được phân loại để xử lý đã trở thành áp lực lớn đối với công tác xử lý chất thải trên địa bàn.

Hành động phân loại rác tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn đó là:  mổi một người hi tự tay mình bỏ rác vào thùng là phải suy nghĩ nên bỏ vào thùng rác nào cho đúng, suy nghĩ đó đã tạo cho người bỏ rác một ý thức đó là bảo vệ môi trường, hành động này càng ngày càng tạo cho con người một thói quen, lâu dần trở thành tiềm thức về bảo vệ môi trường, cứ thế mọi người, mọi nhà, cả cộng đồng, xã hội luôn luôn lúc nào cũng ý thức bảo vệ môi trường, chắc chắn hành tinh sẽ tươi đẹp.

Do vậy, phân loại rác tại nguồn  đã được Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 29/01/2021 về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Biên Hòa; Kế hoạch số 101-KH-TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ “phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn thành phố nhằm đẩy mạnh công tác thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn một cách hiệu quả và thiết thực.

2. Ý nghĩa của việc phân loại rác tại nguồn

* Ý nghĩa của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn:

- Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn góp phần tiết kiệm được tài nguyên; mang lại lợi ích cho chính chủ nguồn thải từ việc tận dụng phế liệu tái chế và phân compost tự chế biến.

- Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn góp phần giảm thiểu ô nhiễm.

- Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường.

- Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn góp phần giảm thiểu tổng lượng rác thải trong cộng đồng thải ra môi trường nhằm giảm tải cho môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý.

- Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn làm giảm lượng tỷ lệ chất thải rắn trơ chôn lấp - tiết kiệm tài nguyên đất; giảm ô nhiễm môi trường.

- Tăng lượng rác tái chế, tái sử dụng - tận dụng, tiết kiệm tài nguyên; mang lợi ích kinh tế cho gia đình; gây quỹ cho hoạt động cộng đồng.

- Là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội, đối với thành phố.

* Tác hại của việc không phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn:

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt cần xử lý lớn.

- Hỗn hợp chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại rất khó xử lý hiệu quả.

- Diện tích đất cần sử dụng để xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp tăng nhanh.

- Không tận dụng được tài nguyên từ nguồn chất thải rắn sinh hoạt, ví dụ như: chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng giúp tiết kiệm khai thác nguyên liệu tự nhiên; chất thải thực phẩm làm phân compost và các chất thải rắn sinh hoạt còn lại có thể đốt thu năng lượng.

- Gây ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí.

- Tốn nhiều chi phí xử lý, cải tạo đất để sử dụng lại sau khi đóng cửa bãi chôn lấp.

3. Chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo

Chỉ trị số 54-CT/TU ngày 24/3/202 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tài nguồn và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Kế hoạch số 5973/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc trển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Kế hoạch số 280-KH/TU ngày 18/5/2020 của Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa về thực hiện chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Biên Hòa;

Kế hoạch số 101-KH-TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ “phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn thành phố;

Chương trình hành động số 2098/Ctr-UBND ngày 25/02/2021 của UBND thành phố Biên Hòa về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Biên Hòa;

Thực hiện Kế hoạch số 2946/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về thực hiện nhiệm vụ “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Biên Hòa” năm 2022;

Kế hoạch số 5260/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố Biên Hòa

4. Hướng dẫn thực hiện phân loại rác tại nguồn

Tại Khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: Chất thải rắn sinh hoạt (hay còn gọi là rác) phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau:

- Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế

- Rác thực phẩm.

- Rác sinh hoạt khác.

Rác thực phẩm

- Rác thực phẩm bao gồm rác nhà bếp (thức ăn thừa;  rau quả, trái cây hư hỏng; vỏ trứng, sò, ốc; bã trà, bã cà phê; cành hoa; rác vườn (cỏ, hoa lá, cành cây nhỏ; xác động vật nhỏ,...). 

- Bỏ rác vào thùng chứa màu xanh hoặc túi (bọc) màu trong, màu xanh.  Nếu bỏ rác vào túi phải đánh dấu trên túi đựng rác để phân biệt trước khi bàn giao cho đơn vị thu gom.

- Các việc nên làm: Loại bỏ nước (nếu có) trong rác thực phẩm để giảm khối lượng,  hạn chế mùi hôi và côn trùng phát sinh trong quá trình lưu trữ; Tận dụng thức ăn thừa làm thức ăn cho vật nuôi; Có thể tự ủ phân hữu cơ từ rác thực phẩm tại nhà để bón cho cây trồng

v             Rác sinh hoạt khác

- Rác sinh hoạt khác bao gồm các vật dụng đựng thức ăn bị nhiễm bẩn (túi ni lông, hộp xốp, hộp nhựa), vỏ bánh kẹo, đầu lọc thuốc lá, các loại giấy có cán màng, giấy than, giấy ảnh, bông băng y tế tại gia đình, băng, giấy, tã vệ sinh; đồ bằng gốm sứ, thủy tinh; vải sợi, quần áo, khăn, giày dép cũ rách, găng tay cao su, thú nhồi bông, đồ da cũ; đồ chơi, mút xốp, ô dù, vật dụng bằng nhựa cứng, văn phòng phẩm, đĩa CD, DVD,…

- Bỏ rác vào thùng chứa màu xám hoặc túi (bọc) màu tối, màu xám. Đây là nhóm rác sau khi thu gom được đưa về khu xử lý rác để chôn lấp hợp vệ sinh.

v             Rác tái chế

- Rác tái chế bao gồm các loại đồ đựng bằng nhựa (chai, bình, ống, can, thùng, hộp, khay đựng…); túi ni lông, các vật dụng bằng nhựa khác; giấy vở, sách báo, tạp chí, thùng carton, giấy gói, hộp sữa, tờ rơi, hộp bánh kẹo…; vỏ lon bia, nước ngọt, hộp sữa thiếc, nồi chảo, móc kim loại, vật dụng bằng kim loại…

- Thu gom vào túi/ thùng riêng để bán phế liệu hoặc giao cho đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt.

Ngoài ra, căn cứ điểm 2 và điểm 6, Điều 75, Luật Bảo vệ môi trường 2020 còn quy định về chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân và rác thải cồng kềnh:

- Rác thải cồng kềnh: là vật dụng gia đình được thải bỏ có kích thước lớn như tủ, giường, nệm, bàn, ghế hoặc các vật dụng tương tự khác hoặc gốc cây, thân cây, cành cây. các hộ dân chủ động liên hệ đơn vị thu gom để thỏa thuận thu gom vận chuyển.

- Chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sinh hoạt: pin, bình đựng hóa chất tẩy rửa, bình xịt côn trùng thải; bóng đèn, thiết bị điện tử, gia dụng hư hỏng. Đây là nhóm rác sau khi thu gom sẽ được đưa về cơ sở có chức năng xử lý để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường hoặc điểm thu hồi chất thải nguy hại tại địa  phương.

5. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên tất cả các loại hình báo chí: báo hình, báo nói, báo in và báo điện tử.

- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở: Hệ thống truyền thanh thành phố, phường, xã. Loa - Trạm truyền thanh tại địa phương phải được phát ít nhất 03 lần/tuần để cộng đồng, cá nhân, tổ chức hiểu, biết để thực hiện.

- Tuyên truyền trên hệ thống trang thông tin điện tử của thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và tuyên truyền qua mạng xã hội: facebook, zalo...

- Tuyên truyền miệng qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

- Tuyên truyền trực quan: pano in sơn truyền thống, băng rôn vải, cờ phướn, bảng điện tử... và các hoạt động triển lãm văn hóa, văn nghệ.

- Tuyên truyền qua các hình thức xuất bản phẩm (tranh ảnh, áp – phích, tờ rơi, sổ tay...).

- Đưa nội dung phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào trong trường học: Các giờ giảng trên lớp, các hoạt động ngoại khóa, các hội thi, sinh hoạt dưới cờ ... tùy theo tình hình thực tế.

- Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố; tổ chức các buổi họp dân để phổ biến nội dung chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Tổ chức các buổi vận động thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư.

- Tổ chức các sự kiện truyền thông: ngày hội tái chế, ngày ra quân vệ sinh môi trường, hội thi, cuộc thi sáng kiến, giải pháp tái chế...

- Tổ chức các buổi tuyên truyền hướng đến các nhóm đối tượng cụ thể: Trường học (học sinh - sinh viên); cơ quan hành chính sự nghiệp, văn phòng (cán bộ, công chức, viên chức, văn phòng); nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán café (nhân viên, khách hàng); khu vui chơi giải trí, sân vận động, sân bay, nhà ga, bến xe (khu vực công cộng); khu chung cư, địa bàn dân cư (người dân); chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (nhân viên, tiểu thương, khách hàng).

6. Quy định pháp luật

- Tại Khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau:

a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế.

b) Chất thải thực phẩm.

c) Chất thải rắn sinh hoạt khác.

- Tại Khoản 3 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: Hộ gia đình, cá nhân ở đô thị phải chứa, đựng chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều này vào các bao bì để chuyển giao như sau:

a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

b) Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; chất thải thực phẩm có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.

- Tại Khoản 4 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện quản lý như sau:

a) Khuyến khích tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.

b) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng; tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

c) Chất thải thực phẩm không thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này phải được chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

d) Chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

- Tại Khoản 2 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao bì của chất thải rắn sinh hoạt khác theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 75 của Luật này.

- Tại Khoản 5 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết theo quy định hoặc chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

- Tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

7. Khẩu hiệu truyên truyền

1. Vì một thành phố Biên Hòa xanh – Hãy phân loại rác tại nguồn.

2. Phân loại rác tại nguồn – Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

3. Phân loại rác tại nguồn – Hãy hành động ngay hôm nay.

4. Rác không được phân loại chỉ là rác – Rác được phân loại là tài nguyên.

5. Rác thải sinh hoạt là tài nguyên. Hãy phân loại ngay tại nhà.

6. Chung tay phân loại rác sinh hoạt tại nguồn vì một thành phố Biên Hòa xanh-sạch-đẹp.

7. Vì một Biên Hòa không có rác – Hãy bỏ rác đúng nơi quy định.

8. Xả rác hôm nay – Gánh nặng ngày mai.

9. Tái chế rác sinh hoạt – Vì một tương lai tốt đẹp hơn.

10.Rác không phân loại  – Sẽ không được thu gom.

11. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu không phân loại rác.

12. Phân loại rác tại nguồn là bảo vệ môi trường.

13. Già trẻ gái trai, một lòng vì phân loại rác.


TL1.jpg

TL2.jpg


TL3.jpg

TL4.jpg


TL6jpg.jpg

TL7jpg.jpg


TL8jpg.jpg TL9jpg.jpg

TL10jpg.jpg

TL11jpg.jpgCác tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn