Thông tin tuyên truyền

Văn bản số 304-CV/BTGTU: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Thông tri số 11-TT/TU ngày 05/4/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 13/07/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy


Văn bản số 304-CV/BTGTU: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Thông tri số 11-TT/TU ngày 05/4/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 13/07/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy

Các tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập

There are no items to show in this view.