An ninh - Quốc phòng - Pháp luật

23/30 phường, xã Biên Hòa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017


Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định công nhận 23/30 phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

23 phường, xã gồm: Bình Đa, Hiệp Hòa, Tam Hiệp, Bửu Long, Trung Dũng, Tam Hòa, Tân Mai, Long Bình Tân, Tân Hòa, Thống Nhất, An Bình, Tân Tiến, Hóa An, Bửu Hòa, Hố Nai, An Hòa, Tân Biên, Thanh Bình, Quyết Thắng, Tân Hạnh và Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017. 

Đối với 07 phường, xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 là do trong năm có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật và một số tiêu chí chưa đủ điều kiện để được công nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong dịp này, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 về việc khen thưởng đối với các tập thể đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017. 

Việc xem xét, kết luận, biểu quyết và trình UBND thành phố ban hành quyết định công nhận các phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố căn cứ vào Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.                                                                 

                             

                                                     Đình Khôi​

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.