Thông tin tuyên truyền

Công văn số 412 - CV/BTGTU ngày 06/3/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ưng Đảng


Công văn số 412 - CV/BTGTU ngày 06/3/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ưng Đảng

Các tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.