Cải cách hành chính

Kế hoạch triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 5252/KH-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố nhằm mục đích triển khai có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016;

 Nội dung Kế hoạch bao gồm cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân; tiết kiệm chi phí và thời gian; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. 

Đồng thời, UBND thành phố đã công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết của UBND thành phố, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa tại Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 27/4/2018. 

Theo đó:

 - Tổng số thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố được lựa chọn thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích là: 39 lĩnh vực với 214 TTHC.

 - Tổng số thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được lựa chọn thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích là: 16 lĩnh vực với 69 TTHC.

 

Đính kèm:

- Kế hoạch số 5252/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố Biên Hòa

30.5-KH 5252 -.pdf30.5-KH 5252 -.pdf

- Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố Biên Hòa 

30-5- QD 2053 -H.pdf30-5- QD 2053 -H.pdf

 

                                   Thiên Trang - PNV​

Các tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.