Cải cách hành chính

Lấy ý kiến nhân dân về việc thực hiện Đề án thành lập phường các xã An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1350/KH-UBND ngày 6/2/2018 về việc xây dựng Đề án điều chỉnh, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và Công văn số 5729/UBND-KGVX ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án điều chỉnh, nâng cấp, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính cấp xã.

​Để đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật trong việc thực hiện Đề án, ngày 14/6/2018, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 7722/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số các xã An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho cử tri các xã An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh về lý do, sự cần thiết và nội dung Đề án thành lập các phường, Phòng Nội vụ Biên Hòa xin đăng tải trên Trang thông tin điện tử Biên Hòa Kế hoạch số 7722/KH-UBND của UBND thành phố, nội dung dự thảo Đề án và tóm tắt dự thảo của Đề án để cử tri 6 xã trên tham gia góp ý cho Đề án.

Nội dung bao gồm:

     - Kế hoạch số 7722/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri để trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số các xã An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (đính kèm)CV7722.pdfCV7722.pdf

      - Nội dung dự thảo Đề án. (đính kèm)                             De an du thao.pdfDe an du thao.pdf

      - Tóm tắt dự thảo Đề án. (đính kèm)

         De an du thao (tom tat).pdfDe an du thao (tom tat).pdf


                                      Giang Tài – PNV

 

 ​

Các tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.