Cải cách hành chính

Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai, ngành thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai


UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các Quyết định công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai, ngành Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai và ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.

Để triển khai thực hiện các quyết định trên của UBND tỉnh, UBND thành phố ban hành 3 văn bản gồm: Văn bản số 7198/UBND-NC về việc công khai, niêm yết Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành ngành thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 3018/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định công bố Bộ Thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai và Văn bản số 6789/UBND-NC về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Nhằm phục vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và thành phố, Phòng Nội vụ thành phố đăng tải trên Trang thông tin điện tử Biên Hòa nội dung Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai, ngành thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, đề nghị các đơn vị xem nội dung chi tiết trên các tập tin đính kèm.

- Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai. (đính kèm)

  + 15.6-Bộ thủ tục hành chính ngành giáo dục và đào tạo ĐN.pdf15.6-Bộ thủ tục hành chính ngành giáo dục và đào tạo ĐN.pdf

- Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai. (đính kèm)

  + 19.6- Bộ thủ tục  ngành Thông tin- truyền thông ĐN.pdf19.6- Bộ thủ tục ngành Thông tin- truyền thông ĐN.pdf

   + 19.6- Bộ thủ tục  ngành Thông tin- truyền thông ĐN (tt).pdf19.6- Bộ thủ tục ngành Thông tin- truyền thông ĐN (tt).pdf

 - Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông ngfhiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai. (đính kèm)

  + 15.6- Bộ thủ tục Sở  Nông nghiệp và PTNT ĐN.pdf15.6- Bộ thủ tục Sở Nông nghiệp và PTNT ĐN.pdf

                                                                                                                          Thiên Trang-PNV

Các tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.