Cải cách hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố sẽ thu hộ thuế trước bạ, tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thu phạt ...


Thực hiện Văn bản số 10184/UBND-NV ngày 31/7/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc triển khai triển khai dịch vụ thu hộ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, Văn phòng HĐND - UBND thành phố thông báo đến người dân, doanh nghiệp như sau:

Kể từ ngày 01/8/2018, UBND thành phố triển khai dịch vụ thu hộ của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai (VietinBank) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Biên Hòa.

3.8- Bj phận 1 cửa thu hộ.jpg
Nội dung thu hộ gồm tất cả các khoản thu nộp ngân sách do Kho bạc thực hiện thu (thuế trước bạ, tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thu phạt,...) 

Từ 1/8, ngoài việc nộp ngân sách tại Kho bạc nhà nước thành phố Biên Hòa và tại các điểm giao dịch của Ngân hàng VietinBank, người dân và doanh nghiệp có thể nộp ngân sách nhà nước tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (quầy giao dịch của Ngân hàng VietinBank Đồng Nai).

Trang thông tin điện tử Biên Hòa xin thông báo đến người dân, doanh nghiệp biết.


                                                Thiên Trang

Các tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.