• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Chính trị - Văn hóa - Xã hội

Phường Long Bình Tân: Kết quả nêu gương gắn với chuyên đề xây dựng Đảng năm 2018


Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp của phường Long Bình Tân bằng những hành động, việc làm cụ thể đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Năm 2018, Đảng bộ phường đã triển khai nghiêm túc và có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị - chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định 101 của Ban Bí thư, Quyết định 1142 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Có 17/17 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng đều đạt và vượt so với Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, thu ngân sách 102%; giao quân 30/26 thanh niên; 7/7 khu phố đều đạt và giữ vững khu  phố văn hóa; kết nạp 25 đảng viên mới. Các vấn đề bức xúc của người dân hầu như đã được giải quyết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác chăm sóc gia đình chính sách, gia đình nghèo, trẻ em mồ côi khuyết tật luôn được quan tâm. Công tác lập lại trật tự đô thị tại chợ Long Bình Tân, các chợ tự phát và các tuyến đường trên địa bàn phường, nhất là tuyến đường Bùi Văn Hòa được đẩy mạnh quyết liệt. Việc quản lý xây dựng trái phép, không phép được chú trọng thường xuyên. Công tác cải cách thủ tục hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân nhìn chung đạt hiệu quả và kịp thời.

Kết quả phân tích đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018 có 809 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ((HTTNV), chiếm tỷ lệ 84,6%, trong đó có 120 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTSX NV). Về tổ chức Đảng, có 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 18,2%. Đảng bộ phường đạt mức HTXSNV năm 2018. Đối với các ủy viên trong BCH Đảng bộ phường: 100% HTTNV, trong đó có 11/14 đ/c HTXSNV, chiếm tỷ lệ 78,6%. Toàn đảng bộ có 66/66 cán bộ chủ là cấp ủy viên các cấp, thường trực MTTQ và các đoàn thể của phường đều HTTNV, trong đó có 45/66 đ/c HTXSNV đạt 68,2%. Qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), 100 cấp ủy viên các cấp không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tâp thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn đoàn kết thống nhất cao làm việc theo nguyên tắc và Quy chế đã đề ra.

Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy tốt vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân trong việc xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Công tác phát triển hội viên được chú trọng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên tổ chức các phong trào hành động thi dua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức Đại hội thành công MTTQ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ (2019 2024). Qua đánh giá, năm 2018 MTTQ và các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh và xuất sắc.

 

                                                                                                                          Hồ Hồng - BTG

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.