• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Cải cách hành chính

​Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 05/06/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sử đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai.


Công bố Bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

Ngày 05/6/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sử đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; trong đó: bãi bỏ 01 thủ tục; sửa đổi, bổ sung: 10 thủ tục ban hành tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; các nội dung khác của Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Hình thức

1

Phát hành thông cáo báo chí

Bãi bỏ

2

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Sửa đổi, bổ sung

3

Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

Sửa đổi, bổ sung

4

Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Thẩm định cấp lần đầu

Sửa đổi, bổ sung

5

Cấp phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Thẩm định cấp lại khi hết hạn

Sửa đổi, bổ sung

6

Cấp phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Thẩm định sửa đổi, bổ sung khi thay đổi các nội dung khác trong giấy phép bưu chính

Sửa đổi, bổ sung

7

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Sửa đổi, bổ sung

8

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh - Thẩm định lần đầu

Sửa đổi, bổ sung

9

Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Sửa đổi, bổ sung

10

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính - Đối với cấp lần đầu

Sửa đổi, bổ sung

11

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính - Đối với cấp lại khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Sửa đổi, bổ sung

Bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sử đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai: (​1702-QD-UBND ngay 05-6-2019.pdf1702-QD-UBND ngay 05-6-2019.pdf)

Thiên Trang - PNV

 

Các tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.