• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Cải cách hành chính

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ - THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH


Thực hiện Văn bản số 2874/TCCQ-SNV ngày 28/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn nộp hồ sơ một cửa thuộc lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, Phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa triển khai nội dung trên đến các tổ chức hội biết và thực hiện như sau:
Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn thành phố Biên Hòa nộp hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ có thể chọn 1 trong 3 cách thức.

- Cách 1: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ - Khu A - quầy số 7, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (tại tầng 6, Cao ốc Sonadezi).

- Cách 2: Nộp thông qua dịch vụ bưu điện (liên hệ Tổng đài dịch vụ công tỉnh Đồng Nai, số điện thoại: 0251. 1022 để đăng ký sử dụng dịch vụ bưu điện)

- Cách 3: Đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn (mục nộp hồ sơ qua mạng). Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể tham khảo Video hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến đăng tải tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 2

Mức độ 3

1

Thủ tục thành lập Hội

 

x

2

Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội

 

x

3

Thủ tục chia, tách hội; sáp nhập hội; hợp nhất hội

x

 

4

Thủ tục hội tự giải thế

x

 

5

Thủ tục đổi tên hội

x

 

6

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

x

 

7

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội

x

 

8

Thủ tục cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ

x

 

9

Thủ tục cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ bất thường

x

 

10

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

x

 

11

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 

x

12

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

x

 

13

Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

x

14

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 

x

15

Thủ tục quỹ tự giải thể

x

 

16

Thủ tục đổi tên quỹ

 

x

17

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉnh hoạt động

x

 

18

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

x

 

 

Thiên Trang - PNV​

Các tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.