• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Cải cách hành chính

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai


Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND thành phố; trong đó:

- Đối với cấp huyện gồm có 25 thủ tục hành chính;

- Đối với cấp xã gồm có 05 thủ tục hành chính;

  Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Biên Hòa và UBND cấp xã thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

2

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

4

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

6

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

7

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

8

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

9

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

10

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

11

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

12

Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

13

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

14

Cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

15

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

16

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

17

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

18

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

19

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

20

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số ít người

21

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

22

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

23

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

24

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

25

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

2

Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

4

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

5

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục


Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai : đính kèm

Thiên Trang - PNV​

 

Các tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.