• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Biên Hòa


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Thông báo kết luận số 11868/TB-UBND ngày 16/10/2019 về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Chánh về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện, UBND thành phố Biên Hòa đã triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Biên Hòa. Đến nay, đã hoàn thành dự thảo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố.

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch; Điều 43, Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Khoản 6, Điều 57 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Nay, UBND thành phố thực hiện niêm yết công khai dự thảo hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố tại trụ sở UBND thành phố, UBND các phường, xã và trên trang thông tin điện tử của thành phố: http:// bienhoa.dongnai.gov.vn để các tổ chức, cá nhân tại địa phương tham gia đóng góp ý kiến, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định.

1. Hồ sơ lấy ý kiến:

- Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Biên Hòa;

- Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Biên Hòa;

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Biên Hòa, gồm: biên tập theo thành phố để niêm yết tại trụ sở UBND thành phố và biên tập theo địa bàn cấp xã để niêm yết tại trụ sở UBND 300 phường, xã.

2. Hình thức đóng góp ý kiến:

- Niêm yết công khai hồ sơ quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND thành phố, UBND các phường, xã và trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố.

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp theo địa bàn các phường, xã;

3. Địa điểm nhận ý kiến góp ý:

- Nhân dân đóng góp ý kiến về hồ sơ quy hoạch sử dụng đất của thành phố thông qua phiếu góp ý gửi trực tiếp tại Văn phòng UBND thành phố, UBND các phường, xã hoặc tại chuyên mục góp ý trên cổng thông tin điện tử của thành phố.

4. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày UBND thành phố thông báo.

5. Tổ chức thực hiện:

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin đăng nội dung lấy ý kiến nhân dân về lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Biên Hòa trên trang thông tin điện tử của thành phố và nhận ý kiến góp ý.

- Giao UBND các phường, xã: (1) phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trưởng tổ chức hội nghị lấy ý kiến về hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; (2) thực hiện tiếp nhận các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố; tổng hợp báo cáo UBND thành phố thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường ngay sau khi kết thúc thời gian niêm yết.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: (1) Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp về hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo địa bàn các phường, xã; (2) tiếp nhận ý kiến góp ý từ Phòng Văn hóa Thông tin và UBND các phường, xã; tổng hợp các ý kiến, đề xuất, tham mưu UBND thành phố tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý./.

Chi tiết thông báo xem tại đây:

Thong bao so 2000-TB-UBND ngay 15-9-2020.pdfThông báo số 2000/TB-UBND ngay 15/9/2020.pdf.

Mẫu lấy ý kiến T1.pdfMẫu lấy ý kiến T1.pdfMẫu lấy ý kiến T2.pdfMẫu lấy ý kiến T2.pdf.

Bao cao tom tac lap quy hoach.pdfBáo cáo tóm tắc lập quy hoạch.pdf.

Danh muc cac du an Quy hoach.pdfDanh mục các dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Biên Hòa.pdf

P An Binh.png 
Chọn để tải file bản đồ: 1. AnBinh.pdfPhường An Binh.pdf

P Binh Da.png 
Chọn để tải file bản đồ: 2. BinhDa.pdfPhường Bình Đa.pdf


P Buu Hoa.png
Chọn để tải file bản đồ: 3. BuuHoa.pdfPhường Bửu Hòa.pdf

P Hoa Binh.png
Chọn để tải file bản đồ: 4. HoaBinh.pdfPhường Hòa Bình.pdf

P Quang Vinh.png
Chọn để tải file bản đồ: 5. QuangVinh.pdfPhường Quang Vinh.pdf

P Quyet Thang.png 
Chọn để tải file bản đồ: 6. QuyetThang.pdfPhường Quyết Thắng.pdf


P Tam Hiep.png
Chọn để tải file bản đồ: 7. TamHiep.pdfPhường Tam Hiệp.pdf

P Tam Hoa.png
Chọn để tải file bản đồ: 8. TamHoa.pdfPhường Tam Hòa.pdf

P Ho Nai.png
Chọn để tải file bản đồ: 9. HoNai.pdfPhường Hố Nai.pdf

P Tan Bien.png
Chọn để tải file bản đồ: 10. TanBien.pdfPhường Tân Biên.pdf

P Tan Hanh.png
Chọn để tải file bản đồ: 11. TanHanh.pdfPhường Tân Hạnh.pdf

P Long Binh.png
Chọn để tải file bản đồ: 12. LongBinh.pdfPhường Long Bình.pdf

Tan Hiep.png
Chọn để tải file bản đồ: 13. TanHiep.pdfPhường Tân Hiệp.pdf

Tan Hoa.png
Chọn để tải file bản đồ: 14. TanHoa.pdfPhường Tân Hòa.pdf

Tan Mai.png
Chọn để tải file bản đồ: 15. TanMai.pdfPhường Tân Mai.pdf

Tan Phong.png
Chọn để tải file bản đồ: 16. TanPhong.pdfPhường Tân Phong.pdf

Tan Van.png
Chọn để tải file bản đồ: 17. TanVan.pdfPhường Tân Vạn.pdf

Trung Dung.png
Chọn để tải file bản đồ: 18. TrungDung.pdfPhường Trung Dũng.pdf

Thanh Binh.png
Chọn để tải file bản đồ: 19. ThanhBinh.pdfPhường Thanh Bình.pdf

Tan Tien.png
Chọn để tải file bản đồ: 20. TanTien.pdfPhường Tân Tiến.pdf

Hoa An.png
Chọn để tải file bản đồ: 21. HoaAn.pdfPhường Hóa An.pdf

Long Binh Tan.png
Chọn để tải file bản đồ: 22. LBTan.pdfPhường Long Bình Tân.pdf

An Hoa.png
Chọn để tải file bản đồ: 23. AnHoa.pdfPhường An Hòa.pdf

Trang Dai.png
Chọn để tải file bản đồ: 24. TrangDai.pdfPhường Trảng Dài.pdf

Hiep Hoa.png
Chọn để tải file bản đồ:​ 25. HiepHoa.pdfPhường Hiệp Hòa.pdf

Buu Long.png
Chọn để tải file bản đồ: 26. BuuLong.pdfPhường Bửu Long.pdf

Thong Nhat.png
Chọn để tải file bản đồ: 27. ThongNhat.pdfPhường Thống Nhất.pdf

Tam Phuoc.png
Chọn để tải file bản đồ: 29. TamPhuoc.pdfPhường Tam Phước.pdf

Phuoc Tan.png
Chọn để tải file bản đồ: 30. PhuocTan.pdfPhường Phước Tân.pdf

Long Hung.png
Chọn để tải file bản đồ: 28. LongHung.pdfXã Long Hưng.pdf


MT_PVH&TT

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website

Lượt truy cập


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn