• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Đoàn viên thanh niên

Tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 theo Kế luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ, thành phố Quý III – 2021.


Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về những nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện chuyên đề năm 2021. Ngày 03/10/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn Biên Hòa tổ chức Học tập chuyên đề năm 2021 theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý III/2021 bằng hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Google Meet.

Sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ.png
Sinh hoạt Câu lạc bộ lý l​uận trẻ Quý III-2021

Tại buổi học tập Chuyên đề được tổ chức tại 01 điểm cầu chính Trụ sở Cơ quan Thành đoàn và 39 điểm cầu tại cơ sở. Nội dung bao gồm việc triển khai tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.
Thông qua học tập chuyên đề nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi thành phố./.

Thảo An

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Duy Tân - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangthongtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.