• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Thủ tục hành chính (Hồ sơ mẫu)


PKT- Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thông tin hướng dẫn

Liên Hệ

Thẩm quyền giải quyết

UBND Huyện

Lĩnh vực

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

 

Thủ tục xin cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Làm Thủ tục xin cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa UBND huyện để lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa phòng của UBND cấp huyện

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy phép đối với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng từ 7h đến 11h 30

Chiều từ 13h đến 16h 30

b. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện hoặc gửi qua đường bưu điện

c.  Thành phần, số lượng Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

 Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lập 02 bộ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị cấp  sửa đổi, bổ sung Giấy phép gồm:

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung

-  Số lượng hồ sơ:  02 bộ

d. Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Cơ quan thực hiện TTHC: phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng

f. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

g. Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định: 1.100.000 đồng/lần/cơ sở

h. Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 11 kèm theo Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014                              

i. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép                                           

j. Điều kiện cấp giấy phép

- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu thủ công

- Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

k. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị Định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá

mẫu đơn

· Chọn để tải mẫu đơn và điền thông tin

Phụ lục 11 - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.docxPhụ lục 11 - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.docx

Hồ sơ mẫu

· Chọn để xem thông tin và cách thức ghi hồ sơ mẫu.


 

Trở về danh sách​​

 ​​

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website

Lượt truy cập


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn