Công khai ngân sách thành phố Biên Hòa

Văn bản số 2287/PTCKH-NS ngày 19/10/2017: Công khai thực hiện thu chi ngân sách thành phố quý 3/2017

Văn bản số 2288/PTCKH-NS ngày 19/10/2017: Công khai thực hiện thu chi ngân sách thành phố quý 3/20177

Công khai Danh sách quyền sử dụng đất

Danh sách các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận và có thông báo thuế

Thành phố Biên Hòa công khai danh Danh sách các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận và có thông báo thuế

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.