• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Tài nguyên – Môi trường

Phòng Tài nguyên môi trường thực hiện quy chế dân chủ


Ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017, cùng với việc chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm chỉ đạo, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo đúng quy định.
Ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017, cùng với việc chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm chỉ đạo, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo đúng quy định.

Phòng thành lập, kiện toàn Tổ chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở, chỉ đạo tổ chức Công đoàn và cơ quan ban hành quy chế phối hợp với  Ban chấp hành công đoàn cơ sở, điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. quy chế chi tiêu nội bộ. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, tính dân chủ trong hoạt động cơ quan từng bước được nâng lên, tạo được tính chủ động trong thực thi công việc, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Cụ thể trong năm 2015, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố cấp hơn 3.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và chất thải rắn hơn 550 triệu đồng, đạt 319% kế hoạch, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 97%, tỷ lệ giải quyết đơn thư phản ánh về môi trường đạt 100%...

Để đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, xem việc thực hiện Quy chế dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của toàn thể  cán bộ, công chức trong đơn vị.


​Đài Biên Hòa (ĐG)

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.