• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Chính trị - Văn hóa - Xã hội

Đảng bộ phường Long Bình Tân triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng


Đảng ủy phường Long Bình Tân vừa triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

27.12- LBT học Nghị quyết.jpg
                                  Quang cảnh hội nghị
Hội ghị được nghe báo cáo viên Nguyễn Phi Hùng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường trực tiếp truyền đạt nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, bao gồm:  

- Nghị quyết số 36 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 20130, tầm nhìn đến năm 2045”

- Kết luận số 37 về “Tình hình KT - XH, ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”

- Quy định số 08 về“Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là UV.BCT, UV.BBT, UV,BCHTW”

Đây là 3 Nghị quyết, Kết luận, Quy định quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế trước mắt và lâu dài; liên quan đến công tác xây dựng Đảng, mà trước hết xây dựng con người thông qua hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng mà trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Đảng nhằm giúp cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm được các nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Đảng. Qua đó, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Hùng yêu cầu sau học tập, các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, gắn với thực tiễn của khu phố, cơ quan, đơn vị mình; triển khai một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.

                                                                                                                                                                                                           Hồ Hồng - BTG​ 

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.