• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Biên Hòa​


Ngày 28/12/2018 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4685/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Thành phố Biên Hòa​.


- Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Thành phố Biên Hòa​.

(QD 4685.pdfQD 4685.pdf)

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai.

(BD_ThanhPhoBienHoa.pdfBD_ThanhPhoBienHoa.pdf)

- Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai.

(BC KH2019_BienHoa.pdfBC KH2019_BienHoa.pdf)

- Báo cáo số liệu về tình hình thực hiện các dự án sử dụng đất trong Kế hoạch năm 2019 thành phố Biên Hòa.

(SL_KH2019_Bien Hoa.pdfSL_KH2019_Bien Hoa.pdf)

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.