• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Chính trị - Văn hóa - Xã hội

Thực hiện chính sách dân tộc ở Biên Hòa


Qua 5 năm thực hiện công tác dân tộc và các chính sách về dân tộc, cấp ủy chính quyền và đoàn thể địa phương từ TP đến phường xã của Biên Hòa đã nhận thức đúng đắn hơn về công tác dân tộc, từ đó đề ra các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn. Từ đó đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định và phát triển, đồng bào DTTS tiếp cận thông tin đạt tỷ lệ cao, các lễ hội văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát huy, đồng bào các DTTS đều tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương, tham gia giữ gìn ANTT khu dân cư và chấp hành tốt các qui định của pháp luật.
 

Thành phố Biên Hòa là đô thị loại 1 của Tỉnh Đồng Nai, là vùng đất có truyền thống cách mạng, được hình thành và phát triển hơn 320 năm. Hiện TP có 24 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống với gần 3.000 hộ, gần 12.000 nhân khẩu, chiếm 1,07% dân số toàn thành phố. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Biên Hòa không sống tập trung thành từng vùng mà sống rải rác, xen kẻ ở 30 phường xã, từ đó nếp sống, sinh hoạt và các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội đều hòa nhập với cộng đồng người kinh.

Phần lớn các hộ gia đình người dân tộc thiểu số trên địa bàn Biên Hòa đều đảm bảo có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, đạt mức sống trung bình trở lên. Trong đó số hộ nghèo chỉ chiếm khoảng 3% so số hộ nghèo toàn thành.  Thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, chính quyền địa phương đã tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường giao thông, đa dạng hóa các hình thức xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm để tạo điều kiện cho đồng bào ổn định và nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần, từ đó đã góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Cùng với công tác tăng cường vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã quan tâm xây dựng, xem đây là nhân tố quyết định góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 103 cán bộ công chức, viên chức là người DTTS đang tham gia công tác trong các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của thành phố và phường xã. Nhờ chăm lo củng cố, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở nên đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Các hộ đồng bào DTTS được tạo điều kiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giới thiệu việc làm và cho vay vốn từ quỹ giảm nghèo với lãi suất thấp, các hộ đều có kế hoạch sử dụng vốn tốt, trang trải được cuộc sống hàng ngày và có tích lũy. Ngoài ra thành phố còn vận động trao quà, học bổng cho các học sinh, gia đình đồng bào dân tộc thiểu, xây tặng và sửa chữa 40 căn nhà tình thương với tổng số tiền gần 1,5 Tỷ đồng. Với sự quan tâm, hỗ trợ đó, đến nay số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn 27 hộ trong số 797 hộ nghèo toàn thành.

Những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo nâng cao trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện. Hệ thống cơ sở giáo dục của thành phố được phân bố đều ở các phường, xã phục vụ tốt nhu cầu học tập cho trẻ trong độ tuổi đến trường. Bên cạnh việc xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, thành phố đã triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với con em đồng bào dân tộc thiểu số như: Cấp phát tập vở, hỗ trợ tiền ăn uống sinh hoạt và các nhu cầu cá nhân khác để tạo điều kiện cho các em học tập tốt. Con em đồng bào dân tộc thiểu số được đi học đúng độ tuổi và hầu hết đều có trình độ hết THCS và một số có trình độ Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, đã tổ chức thăm viếng, tặng quà nhân các ngày lễ tết truyền thống của dân tộc cũng như của đồng bào dân tộc thiểu số… Do đó, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong thành phố từng bước được nâng cao, bảo tồn, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thỏa mãn nhu cầu văn hóa, tinh thần và sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.

Việc thực hiện chính sách dân tộc luôn được cả hệ thống chính trị của thành phố quan tâm, việc triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị các cấp và đồng bào dân tộc khá tốt, tạo điều kiện thực hiện công tác bảo tồn, duy trì, phát huy truyền thống bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, tạo thêm sự gắn bó, đồng thuận ngày càng tốt hơn trong đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ngày càng giảm xuống. Tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc được sắp xếp tương đối ổn định, đã tham mưu giúp thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc đạt chất lượng và hiệu quả ngày càng tốt hơn, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó đã giúp đồng bào có thêm điều kiện để cải thiện cuộc sống; ý thức, tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực tự cải thiện đời sống của đồng bào được nâng lên.

Trong tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nỗ lực xây dựng khối ĐĐK tòan dân tộc ngày càng vững mạnh về mọi mặt, Đại hội đại biểu các DTTS TP Biên Hòa lần này nhằm tổng kết đánh giá về việc thực hiện chính sách trong công tác dân tộc, biểu dương và tôn vinh những người dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố thời gian qua. Đại hội lần thứ 3 này cũng sẽ đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân tộc và đề ra phương hướng trong giai đoạn tới 2020 – 2024, đại hội sẽ biểu dương và tôn vinh 18 điển hình tiên tiến và hiệp thương giới thiệu 15 đại biểu đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai, đồng thời kêu gọi đồng bào các dân tộc thiểu số cùng các tầng lớp nhân dân thành phố đồng tâm hiệp lực, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố đã đề ra, để góp phần xây dựng thành phố Biên Hòa giàu đẹp văn minh.

Huỳnh Hiệp​

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.