Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tổ chức triển khai Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 01/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5608/UBND-KTN ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3217/BTNMT-ĐCVN ngày 10/5/2023.

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 01/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tới các Sở ngành nêu trên, UBND các huyện thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa được biết và thực hiện.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết số 10- NQ/TW) và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10- NQ/TW. Ngày 12/5/2022, Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 148-KH/TU về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Ngày 18/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 181-KH/TU triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ.

Ngày 07/11/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 18/8/2022 của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở ngành có liên quan, UBND cấp huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ nội dung phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh nêu trên.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị Sở ngành có liên quan, UBND cấp huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổng hợp chung tại báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.

(Đính kèm: Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 18/8/2022 của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đính kèm văn bản:

triển khai Quyết định số 334QĐ-TTg ngày 01.4.2023 của Thủ tướng Chính phủ.pdf

Minh Hồng

Các tin khác

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Bố sung tính năng đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID
Cài đặt ứng dụng VssID cho con
Hướng dẫn thực hiện tờ khai điện tử cấp CCCD
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​