Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Công văn số 1993-CV/BTGTU ngày 16/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (viết tắt là Quyết định số 99- QĐ/TW của Trung ương) và Quyết định số 1031-QĐ ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (viết tắt là Quyết định số 1031-QĐ/TU của Tỉnh ủy);.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở đảng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin tuyên truyền thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò , tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Quyết định số 99-QĐ/TW của Trung ương và Quyết định số 1031-QĐ/TU của Tỉnh ủy, về quyền, trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và những kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Trung ương và Quyết định số 1031- QĐ/TU của Tỉnh ủy trên địa bàn thành phố.
- Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ"; tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đóng góp ý kiến, phản ảnh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt", gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc trong Nhân dân.
Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.​​

Đính kèm văn bản:

CV 640.pdf

Hướng dẫn khung ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ-TW.pdf

Minh Hồng

Các tin khác

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​