Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tuyên truyền và Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo; bưu chính, viễn thông và công tác kiểm tra liên ngành 814 trên địa bàn thành phố năm 2024

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố (Cơ quan thường trực Đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố) lập kế hoạch tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra liên ngành trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, sử dụng lao động, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và các hành vi vi phạm hành chính khác trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, thể dục thể thao, bưu chính – viễn thông và báo chí, xuất bản năm 2024 như sau:​
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn xã hội và bồi dưỡng kiến thức trong công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, thể dục thể thao và thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố đi vào nền nếp.
- Cập nhật và hướng dẫn áp dụng một số Nghị định mới của Chính phủ có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; bưu chính - viễn thông; phòng chống tệ nạn xã hội cho cán bộ VHTT mới, được phân công nhiệm vụ và các thành viên Đội KTLN thành phố và Tổ KTLN 30 phường, xã.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền trực quan cổ động (treo băng rôn, phướn): “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”; “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.
2. Tuyên truyền qua hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật trên lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao, bưu chính – viễn thông như sau:
- Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;
- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị Định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo;
- Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo;
- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;
- Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản;
- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;
- Nghị định số 46/2019 NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao;
- Nghị định số 45/2019 NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch;
- Phổ biến công tác tuyên truyền nội dung theo Luật Quảng cáo năm 2012; quy định về quy chuẩn, kỹ thuật theo Thông tư 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng;
3. Trao đổi một số biện pháp nghiệp vụ xử lý tình huống khó trong công tác kiểm tra.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối tượng tập huấn (số lượng 106 người)
a. Cấp thành phố:
- Thành viên Đội KTLN 814 thành phố: 18 người.
b. Cấp phường, xã: Mỗi Tổ KTLN 814 phường, xã 03 người: 90 người.
- Đề nghị gửi danh sách đăng ký tham dự tập huấn về Phòng Văn hoá và Thông tin trước ngày 20/9/2024 hoặc gửi file đăng ký qua Zalo Nguyễn Thái.
2. Kính mời Báo cáo viên:
- Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Đồng Nai (hỗ trợ).
- Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (hỗ trợ).
- Thanh tra Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai (hỗ trợ).
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN
+ Thời gian dự kiến:
- Ngày 27/9/2024 (01 ngày thứ Sáu)
+ Buổi Sáng:
- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Báo cáo viên Thanh Tra Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai hướng dẫn, trao đổi về khó khăn, vướng mắc chuyên đề kiểm tra hành chính về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; quy định xử phạt vi phạm hành chính.
+ Buổi Chiều:
- Từ 13g30 đến 15h30: Báo cáo viên Thanh Tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai hướng dẫn quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, thể thao và du lịch.
- Từ 15g30 đến 16h30: Báo cáo viên Thanh Tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai hướng dẫn quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
+ Địa điểm: Hội trường (Tầng 5, Trụ sở Trung tâm hành chính thành phố Biên Hoà, địa chỉ số 225, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa).
- Đây là lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng những kiến thức pháp luật cơ bản cho cán bộ làm công tác quản lý kiểm tra. Đề nghị Lãnh đạo các phòng, ban cử cán bộ tham gia thành viên Đội KTLN 814 và Lãnh đạo UBND 30 phường, xã quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ tham gia đầy đủ để lớp tập huấn đạt hiệu quả.
V. HỖ TRỢ THỰC HIỆN
- Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa hỗ trợ Hội trường tầng 5 để Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hoàn thành nhiệm vụ lớp tập huấn trong năm 2024.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Đề nghị Phòng Tài chính và Kế hoạch thẩm định kinh phí Tuyên truyền và Tập huấn được sử dụng nguồn trích phạt xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, du lịch và quảng cáo; Bưu chính – Viễn thông; Phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Biên Hòa trong 06 tháng đầu năm 2024 theo Quyết định số 31/QĐ-PVHTT-ĐKTLN ngày 02/4/2024 của Đội Trưởng Đội Kiểm tra liên ngành 814 thành phố Biên Hòa về việc Ban hành Quy chế hoạt động Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội (Đội kiểm tra liên ngành 814).
Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền và Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo; bưu chính, viễn thông và công tác kiểm tra liên ngành 814 trên địa bàn thành phố năm 2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, đề nghị UBND 30 phường xã phối hợp triển khai thực hiện./.​

​Đính kèm văn bản
Thành Thái

Các tin khác

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​