Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đề nghị đăng thông tin trên Trang thông tin điện tử của thành phố, hệ thống đài truyền thanh thành phố

​​(Đính kèm file) Xem tại đây: 

VB 209 (PKT).pdfVB 209 (PKT).pdf

TB 151 (UBND TP) Thong bao tiep nhan ho so lam chu dau tu CCN Doc 47_KT.pdfTB 151 (UBND TP) Thong bao tiep nhan ho so lam chu dau tu CCN Doc 47_KT.pdf


THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Dốc 47, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chỉnh phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Dốc 47, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 2 Theo đề xuất của Phòng Kinh tế tại Văn bản số 193/PKT ngày 23/3/2023, UBND thành phố Biên Hòa thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Dốc 47, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai như sau: 

1. Giới thiệu chung về Cụm công nghiệp Dốc 47

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Dốc 47. 

- Diện tích: Khoảng 72,60 ha. 

- Địa điểm: Phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Ranh giới: + Phía Đông: Giáp Quốc lộ 51 và khu vực đô thị hiện hữu. 

+ Phía Tây: Giáp đường ĐT 771 và khu vực đô thị phát triển mới. 

+ Phía Nam: Giáp đường Hà Nam và khu quân sự. 

+ Phía Bắc: Giáp khu vực đô thị hiện hữu. 

2. Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp Hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp được quy định Điều 11 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp gồm: a) Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, kèm theo Báo cáo đầu tư thành cụm công nghiệp;

b) Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

c) Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của chủ đầu tư (đã được kiểm toán); cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ (nếu là công ty trực thuộc công ty mẹ); cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư; 

d) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan. 

3. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ Đề nghị các nhà đầu tư có nhu cầu làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Dốc 47 nộp hồ sơ về UBND thành phố Biên Hòa (thông qua Phòng Kinh tế thành phố Biên Hòa, địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày 31/3/2023 đến hết ngày 13/4/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai.". 

Thời gian đăng: trước ngày 31/3/2023. 

Trên đây là nôi dung đề nghị đăng báo Đồng Nai của phòng Kinh tế thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai./.

Các tin khác

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​