Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thể lệ Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính năm 2024

THỂ LỆ

Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 7223/KH-UBND ngày 09/5/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính thành phố Biên Hòa năm 2024";

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa về việc thành lập Ban Tổ chức “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính thành phố Biên Hòa năm 2024";

Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính thành phố Biên Hòa năm 2024" ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I.   ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI

1.  Đối tượng dự thi:

- Cán bộ, công chức hiện đang công tác tại các các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND 30 phường, xã,...(trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc Cuộc thi).

- Người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

2.   Nội dung dự thi:

Các mô hình sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính phải thiết thực, áp dụng trong thực tiễn và có thể nhân rộng. Tập trung vào các nội dung sau:

- Sáng kiến, giải pháp để cải thiện các Chỉ số đánh giá: Chỉ số cải cách hành chính thành phố Biên Hòa, cấp phòng, cấp xã.

- Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công của người dân, tổ chức như cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy trình quản lý nội bộ, đơn giản hóa giấy tờ hồ sơ thủ tục hành chính,...; Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Giải pháp thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả xử lý thông tin, tốc độ xử lý công việc, quản lý, giám sát,...

Lưu ý: tác phẩm dự thi chưa từng được áp dụng trên địa bàn thành phố, không đăng ký nội dung theo quy định bắt buộc phải thực hiện, các giải pháp mới nhưng chưa được triển khai, chưa đánh giá được hiệu quả thực tiễn đối với công tác cải cách hành chính. Có tính sáng tạo, thực tiễn cao; tránh sao chép, hình thức.

3.   Hình thức dự thi:

Bài thi được trình bày bằng hình thức bài viết hoặc hình thức video, kèm theo sản phẩm, phần mềm ứng dụng, hình ảnh minh họa,...của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Mỗi đơn vị, địa phương tham gia ít nhất 01 giải pháp, sáng kiến trong thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị.

- Bài dự thi bằng hình thức bài viết theo kỹ thuật trình bày văn bản (phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ,...) theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Bài dự thi bằng hình thức videoclips được lưu dưới dạng file: file *.mp4 gửi về địa chỉ Email: caicachhanhchinhbienhoa@gmail.com hoặc liên hệ số điện thoại: 02513.826.549 để được hướng dẫn.

- Không hạn chế về số trang trình bày đối với bài thi viết và thời lượng đối với bài thi hình thức videoclips.

4.   Thời gian tổ chức:

- Các cơ quan, đơn vị gửi bài dự thi về Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực của Cuộc thi) từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/10/2024.

- Ban Giám khảo thực hiện công tác chấm bài dự thi từ ngày 16/10/2024 đến ngày 01/12/2024.

- Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 01/2024 (kết hợp trao giải tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2024).

5.  Quy định về sử dụng tác phẩm dự thi:

- Ban Tổ chức sẽ không trả lại các tác phẩm đã tham gia dự thi.

- Các tác phẩm dự thi có tính khả thi cao sẽ được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để nhân rộng thực hiện trên địa bàn thành phố hoặc để sử dụng vào công tác thông tin, tuyên truyền CCHC.

II.   NGUYÊN TẮC CHẤM BÀI THI:

1.    Nguyên tắc chấm bài thi:

- Các thành viên Ban Giám khảo thực hiện chấm thi độc lập; điểm chấm cho mỗi bài thi theo thang điểm quy định và thể hiện sự trung thực, khách quan, chính xác, công bằng.

- Các thành viên chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Giám khảo về kết quả chấm thi của mình.

- Mỗi bài dự thi được các thành viên giám khảo chấm độc lập; điểm đạt được của mỗi bài thi được tính từ số điểm bình quân của các giám khảo. Điểm chấm của các giám khảo đối với một bài thi có thể chênh lệch đến 10% so với điểm cao nhất đạt được của bài thi đó. Đối với bài thi có điểm chênh lệch giữa các giám khảo quá 10% so với điểm cao nhất đạt được của bài thi đó thì Trưởng Ban Giám khảo sẽ chấm điểm thẩm định lại bài thi và quyết định số điểm đạt được của bài thi. Khi cần thiết, Trưởng Ban Giám khảo có thể đề nghị tập thể Ban Giám khảo cùng xem xét, thảo luận, thống nhất về điểm số của bài thi có số điểm chấm giữa các giám khảo chênh lệch quá lớn.

2.   Thang điểm chấm bài thi:

Tác phẩm dự thi được chấm theo thang điểm 100, phân bổ như sau:

Nội dung sáng kiến: 70 điểm

+ Sự cần thiết, mục đích của việc đề xuất sáng kiến, giải pháp: 15 điểm.

+ Mô tả thực trạng trước khi áp dụng, sáng kiến, giải pháp: phân tích ưu, nhược điểm của giải pháp cũ, có số liệu, tư liệu minh họa cụ thể: 10 điểm.

+ Tính mới, sự khác biệt của sáng kiến, giải pháp: Mô tả thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới nhằm khắc phục những nhược điểm của giải pháp cũ như thế nào; nêu cách thức thực hiện; các bước thực hiện và điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến, giải pháp mới: 20 điểm.

+ Khả năng áp dụng của sáng kiến, giải pháp: nêu rõ khả năng áp dụng vào thực tế của sáng kiến, giải pháp mới, có thể áp dụng cho đối tượng nào hoặc cơ quan, tổ chức nào: 15 điểm.

+ Tính hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được từ việc áp dụng sáng kiến, giải pháp; hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường,...: 10 điềm.

- Hình thức trình bày sáng kiến: 20 điểm. Bài viết trình bày rõ ràng, dễ hiệu, hình ảnh, tư liệu sắp xếp hợp lý hoặc videoclips có chất lượng tốt, hình ảnh, âm thanh rõ ràng, sinh động.

Hiệu quả đối với việc tuyên truyền CCHC: 10 điểm. Tác phẩm dự thi có thể sử dụng cho công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng.

III.   GIẢI THƯỞNG

1.  Giải thưởng:

- 01 giải nhất, trị giá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

- 01 giải nhì, trị giá 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng).

- 01 giải ba, trị giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng/giải (năm trăm nghìn đồng/giải).

2.   Kinh phí thực hiện:

Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách của UBND thành phố Biên Hòa chi đối với công tác cải cách hành chính năm 2024.

Đính kèm văn bản:

[1]_9064_9064cv24signed.pdf

Minh Hồng

Các tin khác

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​