Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6, năm học 2023-2024

 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông (gọi tắt là Quy chế 03); Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ công văn số 1514/SGDĐT-NV1 ngày 24/4/2023 của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2023-2024”;

Căn cứ Văn bản số 6546/UBND-KGVX ngày 12/5/2023 của UBND thành phố Biên Hòa về “tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 – 2024 trên địa bàn thành phố Biên Hòa”;

Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 như sau:

1. Mục đích và yêu cầu:

- Việc tuyển sinh phải đáp ứng yêu cầu công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn phường, xã và kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn thành phố.

- Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 (bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ).

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và số học sinh theo kế hoạch.

- Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

2. Chủ trương chung

- Tất cả các trường trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học có tuyển sinh lớp 6 (gọi tắt là trường THCS) trong thành phố thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển. Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa khảo sát số lượng học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học, phân chia địa bàn tuyển sinh hợp lý và lập phương án tuyển sinh trên địa bàn, tạo cơ hội cho tất cả học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình lớp 5 vào học lớp 6 trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

- Đối với các học sinh đã hoàn thành chương trình song ngữ tiếng Pháp ở bậc tiểu học, Trường THCS Thống Nhất tiếp nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình song ngữ tiếng Pháp ở bậc tiểu học vào để tiếp tục chương trình lớp 6 theo mục tiêu của Đề án.

3. Nguyên tắc tuyển sinh

- Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa tham mưu UBND thành phố Biên Hòa quy định địa bàn xét tuyển phù hợp, thuận tiện cho học sinh.

- Các trường THCS tuyển sinh theo địa bàn phường, xã phấn đấu tuyển sinh hết tất cả học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình lớp 5 vào học lớp 6 trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và góp phần thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS, ưu tiên các đối tượng: học sinh khuyết tật, học sinh là dân tộc rất ít người.

- Tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo kế hoạch, không vượt quá quy định về số lớp so với khả năng đáp ứng về điều kiện phòng học và cơ sở vật chất của nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII “không tổ chức trường chuyên ở tiểu học và trung học cơ sở, trừ các trường năng khiếu về nghệ thuật và thể thao”.

4. Chế độ tuyển thẳng; ưu tiên

4.1. Đối tượng được tuyển thẳng

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức cho cấp tiểu học (Văn hoá, thể thao, văn nghệ).

4.2. Đối tượng được cộng điểm ưu tiên

a) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng: 

- Con liệt sĩ;

-  Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

-  Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 

b) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: 

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng: 

-  Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

-  Người dân tộc thiểu số;

Lưu ý: Nếu học sinh rơi vào 2 hoặc 3 đối tượng ưu tiên thì chỉ được chọn điểm cộng cho đối tượng ưu tiên cao nhất. 

5. Hồ sơ tuyển sinh và Hình thức nộp hồ sơ

5.1. Hồ sơ tuyển sinh:

a) Đơn dự tuyển (hoặc Đơn nhập học);

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c) Học bạ cấp Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

d) Giấy xác nhận thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên do quan có thẩm quyền cấp (nếu có). Đối với học sinh khuyết tật nộp đủ hồ sơ theo quy định.

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

6. Hội đồng tuyển sinh: Thực hiện theo Điều 8, Quy chế 03.

7. Cách tính điểm xét tuyển:

a) Tổng kết quả kiểm tra cuối năm 02 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1, 2 cộng với kết quả kiểm tra 03 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cuối năm lớp 3 cộng với kết quả kiểm tra 05 môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Sử - Địa và Tiếng Anh cuối năm lớp 4, 5 (cho theo điểm chẵn từ 01 đến 10, không cho điểm thập phân).

b) Điểm cộng thêm cho các đối tượng hưởng chính sách ưu tiên;

c) Điểm xét tuyển là tổng số điểm các mục: a + b của mục này.

Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì xét theo trình tự như sau:

- Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử -Địa, Tiếng Anh ở lớp 5 để xét;

- Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử -Địa, Tiếng Anh ở lớp 4 để xét;

- Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học các môn có điểm để xét theo trình tự lớp 3, lớp 2, lớp 1.

- Nếu vẫn bằng nhau thì lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối học kỳ I các môn có điểm để xét theo trình tự lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp 1.

8. Thời gian tuyển sinh

- Các trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 01/7/2023.

- Các trường nộp kết quả xét tuyển về Phòng GD&ĐT ngày 18/7/2023. 

- Các trường công bố kết quả xét tuyển ngày 22/7/2023.

- Nhận hồ sơ trúng tuyển từ 22/7/2023 đến hết ngày 27/7/2023.

- Các trường báo kết quả tiếp nhận hồ sơ về Phòng GD&ĐT trước 9 giờ  ngày 28/7/2023.

9. Phân vùng tuyển sinh

Hiệu trưởng các trường THCS và các trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THCS) căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023 - 2024 được giao tuyển sinh đủ số học sinh theo quy định; không giải quyết trường hợp nộp đơn trái tuyến. Ngoài ra, Hiệu trưởng các trường THCS và các trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THCS) phải tiếp nhận hết số học sinh khuyết tật đã hoàn thành chương trình tiểu học cư ngụ trên địa bàn phổ cập giáo dục được phân công.

Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa căn cứ đặc điểm loại hình trường lớp và tình hình phân bố dân cư trên địa bàn phân vùng tuyển sinh như sau:

9.1. Các trường THCS công lập trên địa bàn thành phố

- Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ tại trường THCS công lập dự tuyển; nếu học sinh không trúng tuyển, phụ huynh có thể liên hệ với các trường trong khu vực còn thiếu chỉ tiêu để được tiếp nhận theo học lớp 6 (ngày 29/7/2023, Phòng GD&ĐT sẽ có thông báo những trường còn thiếu chỉ tiêu).

- Hội đồng tuyển sinh các trường THCS công lập căn cứ kế hoạch phát triển để xét tuyển học sinh. Hiệu trưởng các trường THCS công lập thực hiện nghiêm văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông.

 (1) Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Lê Văn Tám, Quang Vinh, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Du, Tân Bửu.

(2) Trường THCS Tân Phong: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Tân Phong A, Tân Phong B, Phan Chu Trinh.

 (3) Trường THCS Trần Hưng Đạo: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Trịnh Hoài Đức; xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Tân Phong A, Tân Phong B; học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám cư trú khu phố 4, 5 phường Trung Dũng; học sinh trường tiểu học cư trú khu phố 1, 3 phường Tân Tiến (nếu có nguyện vọng).

(4) Trường THCS Tân Tiến: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tân Tiến; xét tuyển học sinh của các trường tiểu học Phan Chu Trinh, Tân Phong A, Tân Phong B và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học các địa phương khác (nếu có nguyện vọng).

(5) Trường THCS Thống Nhất:

* Tổ chức tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (lộ trình A) của trường tiểu học Nguyễn Du; những học sinh không đủ điều kiện đạt lộ trình A thì tham gia tuyển sinh như học sinh bình thường;

* Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Thống Nhất và xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường Lê Văn Tám, Quang Vinh, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Du (nếu có nguyện vọng).

 (6) Trường THCS Hùng Vương: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Nguyễn Du, Quang Vinh, Nguyễn Khắc Hiếu, Lê Văn Tám.

(7) Trường THCS Quyết Thắng: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Du; và một số học sinh các trường Nguyễn Khắc Hiếu, Quang Vinh, Lê Văn Tám (nếu có nguyện vọng).

(8) Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Đình Chiểu.

(9) Trường THCS Hoàng Diệu: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Đình Chiểu và xét tuyển một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Tân Biên (nếu có nguyện vọng).

(10) Trường THCS Nguyễn Công Trứ: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Chu Văn An, tiểu học tư thục Thánh Tâm và xét tuyển một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Tân Biên (nếu có nguyện vọng).

(11) Trường THCS Lý Tự Trọng: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu, Phù Đổng và một số học sinh của trường tiểu học Nguyễn Huệ (nếu có nguyện vọng).

(12) Trường THCS Võ Trường Toản: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Hòa Bình, Nguyễn Huệ; xét tuyển một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Tân Biên (nếu có nguyện vọng).

(13) Trường THCS An Bình: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học An Bình, An Hảo, Lê Thị Vân.

(14) Trường THCS Bình Đa: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Bình Đa, Trần Quốc Tuấn và Xét tuyển một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Long Bình (nếu có nguyện vọng).

 (15) Trường THCS Tam Hiệp: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tam Hiệp A, Tam Hiệp B và Xét tuyển một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc các phường Long Bình, Tân Mai (nếu có nguyện vọng).

(16) Trường THCS Lê Lợi: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tân Mai 1, Nguyễn An Ninh.

 (17) Trường THCS Lê Quang Định: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Lý Thường Kiệt và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Tân Biên.

(18) Trường THCS Tam Hòa: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tam Hòa và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Long Bình (nếu có nguyện vọng).

(19) Trường THCS Long Bình Tân: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Long Bình Tân và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng).

(20)  Trường THCS Long Bình: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng.

(21) Trường THCS Hoàng Văn Thụ: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Phan Bội Châu và một số học sinh trường tiểu học Phan Đình Phùng, Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng).

(22) Trường THCS Hòa Hưng: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học An Hòa, Nguyễn Thị Sáu, Long Hưng.

(23) Trường THCS Phước Tân 1: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Phước Tân và một số học sinh trường tiểu học Phước Tân 2 (từ tổ 1 đến 8, từ tổ 10 đến 38 khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân), học sinh trường tiểu học Tân Mai 2 (nếu có nguyện vọng).

(24) Trường THCS Phước Tân 2: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tân Cang, một số học sinh trường tiểu học Phước Tân 2 (tổ 9, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân) và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng).

(25) Trường THCS Hòa Bình: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tam Phước 2, Tam Phước 4 và một số học sinh trường tiểu học Tam Phước 3 hiện cư ngụ tại khu phố 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 phường Tam Phước (nếu có nguyện vọng).

(26) Trường THCS Tam Phước:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Tam Phước 1, tư thục Âu Cơ;

- Tiếp nhận một số học sinh trường tiểu học Tam Phước 3 hiện cư trú tại các tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 khu phố Long Đức 3 và khu phố Thiên Bình, và học sinh thuộc khu phố Long Khánh 2, Long Khánh 3, phường Tam Phước (nếu có nguyện vọng);

- Tiếp nhận một số học sinh trường tiểu học Tân Mai 2 hiện cư trú tại các tổ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 20; 21 thuộc khu phố Tân Mai; Khu phố Rạch Chiếc phường Phước Tân; cư trú tại Khu phố Long Khánh 1 và khu phố Thiên Bình thuộc phường Tam Phước (nếu có nguyện vọng).

 (27) Trường THCS Trường Sa: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Trảng Dài và học sinh trường tiểu học Hà Huy Giáp hiện cư trú tại các khu phố 4, 4A, 4B, 4C phường Trảng Dài.

(28) Trường THCS Trảng Dài: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Thái Học và học sinh trường tiểu học Hà Huy Giáp hiện cư trú tại khu phố 1, 2, 2A, 3, 3A, 5, 5A phường Trảng Dài.

 (29) Các trường Hiệp Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Ngô Gia Tự, Tân An, Tân Hạnh, Tân Bửu tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học trong địa bàn phường mình phụ trách và căn cứ vào khả năng tiếp nhận, thực hiện tiếp nhận những học sinh các trường ở các khu vực khác.

9.2. Trường Phổ thông thực hành sư phạm: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Bình Đa, An Bình, Tam Hòa, Long Bình, Tân Biên, Tam Phước, Phước Tân, Long Bình Tân và Trảng Dài.

9.3. Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, trung học cơ sở Toàn Diện và các trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THCS): căn cứ vào chỉ tiêu, đội ngũ giáo viên, Kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2023-2024 của Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa để xây dựng Kế hoạch và xét tuyển lớp 6, năm học 2023-2024 của trường theo đúng quy định.

10. Tổ chức thực hiện:

10.1. Đối với Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa

- Lập phương án tuyển sinh lớp 6, năm học 2023-2024 trình UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt.

- Chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học có tuyển sinh lớp 6 thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 đã được UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt.

- Báo cáo phương án và công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 về Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai và UBND thành phố Biên Hòa.

10.2. Đối với các trường trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THCS:

- Hiệu trưởng các Trường lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2023-2024 gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2023.

- Mỗi Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh làm nhiệm vụ tuyển sinh do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo Điều 8 Quy chế 03.

- Trách nhiệm của Trường, Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo khoản 2, Điều 11 của Quy chế 03.

- Biên bản xét tuyển và danh sách học sinh được tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của tất cả thành viên trong Hội đồng.

- Hiệu trưởng các Trường căn cứ kế hoạch của Phòng GD&ĐT có trách nhiệm công khai toàn bộ kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh (cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian làm việc của trường) thông báo rộng rãi đến học sinh và phụ huynh. Tổ chức phân công người tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét duyệt, công khai kết quả trên bảng thông báo của nhà trường.

- Trước 9 giờ 00 phút, ngày 28/7/2023, các Trường THCS công lập báo cáo về bộ phận phổ thông Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa số học sinh đã tiếp nhận (thiếu, đủ so với chỉ tiêu) để Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

10.3. Đối với các trường Tiểu học và THCS (đính kèm danh sách) liên quan đến việc tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 trên cùng địa bàn phường/xã:

a) Các trường Tiểu học thực hiện như sau:

- Họp phụ huynh học sinh khối lớp 5 triển khai kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2023-2024 của Phòng GD&ĐT, trường THCS trên cùng địa bàn.

- Phối hợp với ban giám hiệu trường THCS trong khu vực tuyển sinh để chuyển giao Danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, năm học 2022-2023.

b) Các trường THCS Phối hợp với ban giám hiệu trường Tiểu học trong khu vực tuyển sinh để nhận Danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, năm học 2022-2023.

c) Thời gian chuyển giao Danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, năm học 2022-2023 giữa trường Tiểu học và trường THCS: Từ ngày 16/6/2023 đến hết ngày 25/6/2023.


DANH SÁCH

Các trường Tiểu học và THCS liên quan đến việc tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 trên cùng địa bàn phường

STT

Trường Tiểu học

Trường THCS tiếp nhận

1

TH Thống Nhất

THCS Thống Nhất

2

TH Nguyễn Tri Phương

THCS Hoàng Diệu

3

TH Chu Văn An, TH Thánh Tâm

THCS Nguyễn Công Trứ

4

TH An Bình, TH An Hảo, TH Lê Thị Vân

THCS An Bình

5

TH Bình Đa, TH Trần Quốc Tuấn

THCS Bình Đa

6

TH Tam Hiệp A, TH Tam Hiệp B

THCS Tam Hiệp

7

TH Lý Thường Kiệt

THCS Lê Quang Định

8

TH Tam Hòa

THCS Tam Hòa

9

TH Long Bình Tân

THCS Long Bình Tân

10

TH Phan Bội Châu

THCS Hoàng Văn Thụ

11

TH An Hòa, TH Long Hưng, TH Nguyễn Thị Sáu

THCS Hòa Hưng

12

TH Trảng Dài, TH Hà Huy Giáp (Khu phố 4, 4A, 4B, 4C)

THCS Trường Sa

13

TH Nguyễn Thái Học, TH Hà Huy Giáp (Khu phố 1,2,2A,3,3A,5, 5A)

THCS Trảng Dài

14

TH Trần Văn Ơn

THCS Ngô Gia Tự

15

TH Kim Đồng

THCS Nguyễn Văn Trỗi

16

TH Tân Hạnh

THCS Tân Hạnh

17

TH Hóa An

THCS Tân An

18

TH Hiệp Hòa

THCS Hiệp Hòa

19

TH Tam Phước 1, TH Âu Cơ

THCS Tam Phước

20

TH Tam Phước 2 và TH Tam Phước 4

THCS Hòa Bình

21

TH Hòa Bình

THCS Võ Trường Toản

22

TH Tân Cang

THCS Phước Tân 2

23

TH Phước Tân

THCS Phước Tân 1

  

Đính kèm văn bản:

16.5.2023 Dư thao KH tuyen sinh lop 6. NH 2023.2024.pdf16.5.2023 Dư thao KH tuyen sinh lop 6. NH 2023.2024.pdf

Minh Hồng

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​