Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thông báo Tuyển dụng công chức hành chính năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính năm 2023;

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2023, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng chỉ tiêu cần tuyển: 86 chỉ tiêu với 77 vị trí việc làm.

2. Danh mục chi tiết về số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm, chuyên ngành cần tuyển: chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 03 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 01 tháng 9 năm 2023 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

- Buổi sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Tầng 6, Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại: 0251.3947241.

3. Yêu cầu đối với người đăng ký dự tuyển

a) Mỗi người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký 01 vị trí dự tuyển.

b) Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; chịu trách nhiệm về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.

4. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông báo này) vào một vị trí việc làm tại một cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức theo một trong các hình thức sau:

a) Nộp trực tiếp

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp và nhận biên nhận tại Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Tầng 6, Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Việc nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

b) Nộp theo đường bưu chính

Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển đến địa chỉ:

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Tầng 6, Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phiếu đăng ký dự tuyển đúng thời gian quy định là Phiếu được Bưu điện chuyển giao đến Sở Nội vụ trong thời gian từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023. Ngoài phong bì ghi rõ (PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN).  

Sau khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định, Sở Nội vụ sẽ xác nhận thông qua hộp thư điện tử (email).

Người đăng ký dự tuyển điền Phiếu đăng ký dự tuyển theo Hướng dẫn đính kèm và tự chịu trách nhiệm đối với việc ghi Phiếu đăng ký dự tuyển không đầy đủ hoặc sai sót thông tin.

Trong quá trình nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, nếu có vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý biên chế và Công chức Viên chức, số điện thoại: 0251.3947241.

IV. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển được xét duyệt đủ điều kiện dự thi có trách nhiệm nộp lệ phí thi tuyển theo mức quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức chi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

2. Mức lệ phí thu thực tế sẽ được quyết định sau khi Hội đồng tuyển dụng thông báo số lượng hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

3. Các thí sinh sẽ nộp lệ phí theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng.

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Nội dung thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

2.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

b) Nội dung thi gồm 02 phần, thời gian thi như sau:

- Phần I: kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: ngoại ngữ (tiếng Anh), 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2; không phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: thi viết.

b) Nội dung thi: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 180 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

3. Xác định người trúng tuyển

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong tháng 10/2023.

2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Dự kiến tổ chức tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi, Sở Nội vụ sẽ thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ (http://snv.dongnai.gov.vn).

Lưu ý:

- Đề nghị người đăng ký dự tuyển nghiên cứu kỹ phụ lục nhu cầu tuyển dụng công chức để chọn đúng vị trí việc làm của cơ quan đăng ký tuyển dụng, đảm bảo nhu cầu dự tuyển phù hợp với chuyên ngành, trình độ và các yêu cầu khác của vị trí việc làm cần tuyển.

- Mỗi người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển dụng, trường hợp nộp nhiều (từ 02) Phiếu đăng ký dự tuyển vào nhiều vị trí (từ 02 vị trí) khác nhau, Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Thông báo này được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (http://dongnai.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ (http://snv.dongnai.gov.vn), Trang thông tin điện tử thành phố Biên Hòa (https://bienhoa.dongnai.gov.vn). Các thông báo liên quan đến kỳ thi sẽ được thường xuyên cập nhật trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ, người đăng ký dự tuyển có nhu cầu tra cứu kịp thời.

Mọi phản ánh, thắc mắc liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý biên chế và Công chức Viên chức, số điện thoại: 0251.3947241 để được hướng dẫn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2021, Sở Nội vụ thông tin đến các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết, thực hiện./.

Đính kèm:

85. CV - trien khai thong bao tuyen dung cong chuc hanh chinh nam 2023.pdf

SNV_THONG BAO TUYEN DUNG CONG CHUC 2023.pdf

THONG BAO TUYEN DUNG CONG CHUC 2023.docx

2-2023-QD-1762.pdf

1762-PL.pdf

Minh Hồng

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​