Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật bản sao có chứng thực bảo sao điện tử

UBND thành phố nhận được Văn bản số 8819/UBND-HCC ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sử dụng hiệu quả, đúng quy định pháp luật bản sao có chứng thực bảo sao điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (kèm theo); Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND 30 phường, xã căn cứ các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Mục 1, 2 Văn bản số 8819/UBND-HCC để triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định pháp luật về bản sao có chứng thực, bản sao điện tử và quy định pháp luật về chứng thực.

2. Giao Phòng Y tế thành phố, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố có Văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc quản lý của ngành (trường học, cơ sở khám chữa bệnh,...) thực hiện đúng quy định đối với bản sao có chứng thực.

3. Giao Phòng Tư pháp thành phố chủ trì, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố theo dõi việc thực hiện của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện công tác chứng thực và chứng thực điện tử; công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị có liên quan đến việc nộp, xuất trình bản sao có chứng thực.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định.​

Đính kèm văn bản:

CV triển khai có hiệu quả chứng thực điện tử.pdf

2-2023-CV-8819.pdf

Minh Hồng

Các tin khác

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​