Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Triển khai niêm yết lấy ý kiến Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045


- Căn cứ Văn bản số 1299/TTg-CN ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Căn cứ Văn bản số 11802/UBND-KTN ngày 5/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Văn bản số 1299/TTg-CN ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045.

Phòng Quản lý đô thị Biên Hòa được UBND thành phố Biên Hòa ủy quyền tại Văn bản số 11818/UBND-KTN ngày 19/8/2022 để thực hiện các công việc của Chủ đầu tư về hồ sơ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045. Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ Đồ án quy hoạch. Để có cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt “Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045". Phòng Quản lý đô thị đã có Văn bản số 2603/PQLĐT-XD ngày 09/10/2023 giwri UBND 30 phường xã thuộc thành phố Biên Hòa về việc niêm yết lấy ý kiến Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045. Theo đó, đề nghị UBND 30 phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa thực hiện việc niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư như trên.

Căn cứ Điều 21, Luật Quy hoạch đô thị. Theo đó, “việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở".

Thời gian lấy ý kiến t nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. (Tính từ ngày niêm yết công khai đồ án quy hoạch tại UBND các phường, xã). UBND các Phường, Xã tổng hợp ý kiến gửi về Phòng Quản lý đô thị làm cơ sở để báo cáo tham mưu UBND thành phố Biên Hòa trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét tiếp tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch theo quy định.

Để người dân tiếp cận được thông tin quy hoạch, tham gia đóng góp ý kiến quy hoạch được thuận lợi, Phòng Quản lý đô thị có ý kiến như sau:

- Kính đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai quan tâm phối hợp đăng tải các thông tin về hồ sơ “Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045" lên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đề nghị Phòng Văn hóa thông tin thành phố đăng tải nội dung của Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa lên trên Cổng trang Web thành phố Biên Hòa để cá nhân và tổ chức được biết.

- Đề nghị Trung tâm Văn hóa thành phố Biên Hòa phối hợp UBND 30 Phường xã thông tin bằng hình thức phát thanh trên loa đài của các khu phố.

- Đề nghị UBND 30 phường xã ban hành Thông báo về việc niêm yết lấy ý kiến Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 đến các khu phố. Trong đó nêu rõ về địa điểm niêm yết và thời gian niêm yết.

(Kèm theo Hồ sơ đồ án quy hoạch và các văn bản pháp lý liên quan; Phiếu đóng góp ý kiến)

16 10 23 VB gui Triển khai Niêm yết lấy y kien CĐDC.pdf

QH06-QH SDD TPBH.pdf

QH06-QH SDD TPBH.jpg

QH07-QH Giao thong TPBH.pdf

QH07-QH Giao thong TPBH.jpg

Thuyet minh tom tắt.pdf

Minh Hồng

Các tin khác

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Bố sung tính năng đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID
Cài đặt ứng dụng VssID cho con
Hướng dẫn thực hiện tờ khai điện tử cấp CCCD
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​