Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tọa đàm trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác hộ tịch, chứng thực gắn với chuyên đề “phối hợp nhập liệu dữ liệu hộ tịch” trên địa bàn thành phố Biên Hoà

KẾ HOẠCH

Tọa đàm trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác hộ tịch,
chứng thực gắn với chuyên đề “phối hợp nhập liệu dữ liệu hộ tịch"
trên địa bàn thành phố Biên Hoà

Triển khai Kế hoạch số 685/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND thành phố Biên Hòa về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 15224/KH-UBND ngày 02/10/2023 của UBND thành phố Biên Hòa về thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền tảng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố;

UBND thành phố Biên Hòa xây dựng Kế hoạch tổ chức tọa đàm trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác hộ tịch, chứng thực gắn với chuyên đề phối hợp nhập liệu dữ liệu hộ tịch trên địa bàn thành phố Biên Hoà như sau:

I.     MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.     Mục đích

- Kịp thời nắm bắt tình hình thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương trong công tác phối hợp nhập liệu dữ liệu hộ tịch; công tác đăng ký hộ tịch trực tuyến; công tác chứng thực bản sao điện tử tại UBND các phường, xã.

- Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa Công an thành phố, Phòng Tư pháp thành phố; UBND các phường, xã, Công an các phường, xã và các ban ngành, đoàn thể trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực; công tác thông tin báo cáo, phối hợp xử lý các vướng mắc trong việc nhập dữ liệu hộ tịch, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính;

- Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện liên thông đối với 02 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng theo Đề án 06.

- Tổ chức thực hiện tốt các văn bản: Luật Hộ tịch, Luật Quốc tịch, Luật Nuôi con nuôi, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Nghị định số 87/2020/NĐ- CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và văn bản hướng dẫn hướng dẫn thi hành.

2.     Yêu cầu

- Nội dung tập huấn phải tập trung trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ sát với thực tiễn, tình huống phát sinh nhằm giúp cho cán bộ, công chức nắm vững trình tự thủ tục, quy định pháp luật để thực thi nhiệm vụ, công vụ đúng pháp luật.

- Tập trung trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ trong công tác hộ tịch, chứng thực, nhất là công tác phối hợp nhập liệu dữ liệu hộ tịch, đăng ký hộ tịch trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử, đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến về lĩnh vực hộ tịch cho người dân.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sau khi được tập huấn cần làm tốt công tác quản lý đăng ký hộ tịch chứng thực và công tác phối hợp nhập liệu dữ liệu hộ tịch trên địa bàn, phạm vi quản lý.

II.     NỘI DUNG TRIỂN KHAI

- Những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch năm 2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Triển khai những nội dung cơ bản liên thông đối với 02 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng theo Đề án 06.

- Trao đổi giải đáp, hướng dẫn những những tình huống vướng mắc, khó khăn thực tế trong quá trình triển khai công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn thành phố.

III.     THÀNH PHẦN TẬP HUẤN

Đại biểu tham dự tập huấn dự kiến khoảng 97 người, thành phần cụ thể như sau:

1.   Cấp thành phố: 07 người, trong đó:

- Phòng Tư pháp thành phố: 01 lãnh đạo; 04 chuyên viên.

- Công an thành phố: 01 lãnh đạo; 01 cán bộ phụ trách công tác nhập liệu dữ liệu hộ tịch.

2.    Cấp phường, xã: 90 người, trong đó

- UBND phường, xã cử 01 đại diện Lãnh đạo và 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Công an các phường, xã cử 01 cán bộ phụ trách công tác nhập liệu dữ liệu hộ tịch.

Đề nghị các đơn vị liên quan và UBND 30 phường, xã đăng ký, lập danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn gửi về Phòng Tư pháp thành phố trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

IV.      THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian tập huấn:

Dự kiến 01 ngày trong tháng 11 năm 2023.

2.      Địa điểm:

Dự kiến tổ chức tại Hội trường Tầng 5, Trung tâm hành chính thành phố.

V.      CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN:

1. Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu: Phòng Tư pháp thành phố.

2. Triển khai nội dung nêu tại Phần II: Báo cáo viên do Phòng Tư pháp thành phố mời.

3.      Giải đáp thắc mắc của các đại biểu tham dự tập huấn: Báo cáo viên.

4.      Bế mạc buổi tập huấn: Phòng Tư pháp thành phố.

Đính kèm văn bản:

KH mở lớp tập huấn hộ tịch.pdf

Minh Hồng

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Bố sung tính năng đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID
Cài đặt ứng dụng VssID cho con
Hướng dẫn thực hiện tờ khai điện tử cấp CCCD
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​