Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2023 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

KẾ HOẠCH

Triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 trên địa bàn thành phố Biên Hòa


Thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 trên địa bàn thành phố Biên Hòa (sau đây gọi tắt là Tháng hành động), với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

c) Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, lứa tuổi và địa bàn dân cư để tạo hiệu ứng truyền thông.

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU, THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

1. Thời gian: Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức Lễ phát động thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 vào lúc 7h30 ngày 15/11/2023 (thứ tư) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh.

2. Chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới".

3. Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông (đính kèm phụ lục 1 và 2).

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác truyền thông, nâng cao năng lực về thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

a) Phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động; tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như: Truyền thông trực tiếp; tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh; hệ thống thông tin cơ sở ở các xã, phường; các trang thông tin điện tử, báo điện tử, các mạng xã hội; băng rôn, pa nô, áp phích… phù hợp với chủ đề, khẩu hiệu và thông điệp của Tháng hành động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn.

b) Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội thi, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2023; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

c) Viết tin, bài, xây dựng chương trình truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em để đăng tải trên trang thông tin điện tử, trên đài truyền thanh thành phố địa phương…

 d) Tăng cường thực hiện số hóa trong truyền thông thông qua mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage...) nhằm tiếp cận tới nhiều người dân hơn, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên... để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái.

e) Tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản; triển khai thực hiện các hoạt động nhân ngày “Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em" (ngày 25/11); xây dựng hương ước và quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.

2. Công tác triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

a) Tiếp tục xây dựng hiệu quả mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh" tại cộng đồng.

b) Công tác lồng ghép giới vào các hoạt động của đơn vị, địa phương:

- Tổ chức các hoạt động nhằm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, đào tạo nghề, chương trình giảm nghèo; hướng dẫn lồng ghép giới trong các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm giảm tỷ lệ tử vong của bà mẹ liên quan đến thai sản và giảm tỷ lệ phá thai.

- Đảm bảo các sản phẩm truyền thông được xuất bản, phát hành trên địa bàn thành phố được kiểm soát chặt chẽ nhằm loại trừ nội dung định kiến giới.

- Đảm bảo các nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực gia đình được phát hiện, tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội, địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

- Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 được chi từ nguồn ngân sách của các đơn vị, địa phương dành cho sự nghiệp bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023.

V. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO

1. Chế độ kiểm tra, giám sát

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, các ấn phẩm liên quan đến giới và bình đẳng giới trên địa bàn thành phố.

b) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội

2. Chế độ báo cáo

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương (theo phụ lục 3) về UBND thành phố ( qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, địa phương tham mưu UBND thành phố thực hiện Kế hoạch phối hợp số 144/KHPH-SLĐTBXH-SVHTTDL-UBNDTPBH ngày 30/10/2023 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Biên Hòa về Tổ chức Lễ phát động thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023

b) Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động về UBND thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao

a) Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng các cơ quan báo chí, đơn vị đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, tuyên truyền giáo dục, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, ngừng cấp phép xuất bản và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ bỏ các thông tin, hình ảnh mang định kiến giới; xử lý nghiêm các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản có nội dung định kiến giới, phân biệt đối xử giới trên địa bàn thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động tập huấn về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ, chăm sóc và tư vấn các nạn nhân bị bạo lực gia đình và người gây bạo lực gia đình. Hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động nhân ngày “Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em" (ngày 25/11).

c) Viết tin, bài truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em để đăng tải trên trang các thông tin điện tử...thực hiện truyền thông lưu động và treo băng rôn tuyên truyền trong Tháng hành động.

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố

a) Thực hiện kế hoạch phối hợp số 144/KHPH-SLĐTBXH-SVHTTDL-UBNDTPBH ngày 30/10/2023 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Biên Hòa về việc Tổ chức Lễ phát động thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 với nội dung: chuẩn bị 01 xe cứu thương và lực lượng y, bác sỹ trực tại khu vực tổ chức Lễ phát động và tham gia đoàn diễu hành vào lúc 7h30 ngày 15/11/2023 (thứ tư) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh (Kế hoạch phối hợp đính kèm)

b) Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017 - 2025" trên địa bàn thành phố; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm giảm tỷ lệ tử vong của bà mẹ liên quan đến thai sản và tỷ lệ phá thai trong Tháng hành động; tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

4. Phòng Tài chính-Kế hoạch

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về kinh phí để triển khai Kế hoạch theo quy định.

5. Công an thành phố

a) Thực hiện kế hoạch phối hợp số 144/KHPH-SLĐTBXH-SVHTTDL-UBNDTPBH ngày 30/10/2023 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Biên Hòa về việc Tổ chức Lễ phát động thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 với nội dung: bố trí 06 xe mô tô và cảnh sát giao thông dẫn đường, khóa đuôi cho đoàn xe diễu hành, phân công lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trước, trong khi tổ chức Lễ phát động và tại các chốt giao thông trọng yếu có đoàn xe  diễu hành đi qua; bố trí 01 xe cứu hỏa và lực lượng chữa cháy trực tại khu vực tổ chức lễ phát động vào lúc 7h30 ngày 15/11/2023 (thứ tư) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh (Kế hoạch phối hợp đính kèm)

b) Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an các cấp triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; kiểm tra và xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới từ cơ sở. Bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Tháng hành động (từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023).

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp các đơn vị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giới và bình đẳng giới cho Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành công đoàn các trường học từ mầm non đến trung học phổ thông.

7. Phòng Tư pháp

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới trong Tháng hành động.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân thành phố, Thành đoàn và các tổ chức thành viên khác

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới cho các hội viên, đoàn viên, người lao động trong phạm vi mình quản lý.

9. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai Tháng hành động; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức truyền thông, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho hội viên, thành viên các câu lạc bộ.

10. Ủy ban nhân dân 30 phường, xã

a) Thực hiện kế hoạch phối hợp số 144/KHPH-SLĐTBXH-SVHTTDL-UBNDTPBH ngày 30/10/2023 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Biên Hòa về việc Tổ chức Lễ phát động thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 với nội dung: mỗi đơn vị cử 10 người là lãnh đạo UBND, công chức, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ…tham dự Lễ phát động vào lúc 7h30 ngày 15/11/2023 (thứ tư) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh.

b) Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí, huy động nguồn lực để tổ chức hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động phù hợp với điều kiện của địa phương về thực hiện chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức các hoạt động truyền thông tại các khu, cụm công nghiệp có nhiều lao động nữ.

c) Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; kịp thời can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương.

d) Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp, các hoạt động của Tháng hành động và các văn bản pháp luật liên quan đến an sinh xã hội, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương

e) Tổ chức thực hiện truyền thông lưu động và treo băng rôn tuyên truyền trong Tháng hành động

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2023 trên địa bàn thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh phản ánh về UBND thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, chỉ đạo.

Đính kèm văn bản:

2023-11-06 UBTP - KH Tháng hành động 2023.pdf

202A321.PDF

Minh Hồng

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Bố sung tính năng đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID
Cài đặt ứng dụng VssID cho con
Hướng dẫn thực hiện tờ khai điện tử cấp CCCD
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​