Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII về chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh xây dựng Đảng đoàn thể năm 2024

NGHỊ QUYẾT

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XII
về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2024

 

Dự báo năm 2024, tình hình kinh tế thế giới sẽ có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen, trong đó tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, rủi ro về tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực gia tăng ... Trong nước, tình hình chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, sản xuất, kinh doanh đầu tư, xuất nhập khẩu ... được kỳ vọng có nhiều chuyển biến tích cực khi tình hình thế giới được cải thiện, thuận lợi hơn; đồng thời việc triển khai áp dụng, thực hiện các chính sách được sửa đổi, bổ sung và ban hành từ đầu năm đến nay dần phát huy tác động tích cực; các dự án trọng điểm của quốc gia, tỉnh, thành phố, các dự án kết nối vùng được tập trung triển khai thực hiện, từng bước hoàn thiện hạ tầng, gắn kết giao thông liên vùng, cũng như sự ổn định về chính trị - xã hội, tạo cơ hội thúc đẩy, phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo bước phát triển mới. Tuy nhiên, nền kinh tế có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường; dân số tăng; những vấn đề về an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động, việc làm đặt ra so với mục tiêu cao hơn ...

Năm 2024, là năm thứ 4 của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đầu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra. Cùng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch phong phú. Doanh thu từ hoạt động thương mại, dịch vụ tăng so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán cấp trên giao. Công tác quản lý chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng đủ và kịp thời kinh phí hoạt động cho các cơ quan, đơn vị, đảm bảo kinh phí chi lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Công tác quản lý đất đai, xây dựng và trật tự đô thị được quan tâm chỉ đạo; lĩnh vực y tế, giáo dục và chăm lo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra sôi động, phong phú; quan tâm phát triển nhà ở xã hội; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố cũng đôi mặt với những khó khăn và thách thức, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực còn hạn chế; tiến độ lập quy hoạch chung thành phố, quy hoạch phân khu còn chậm so với kế hoạch đề ra; vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn; tình trạng ngập nước vào mùa mưa, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường chưa được khắc phục ở một số điểm; hạ tầng giao thông chưa đảm bảo kết nối; tình trạng thiếu phòng học phải tăng sĩ số học sinh vượt quá quy định; việc triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn hiệu quả chưa cao; tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn yếu tổ phức tạp, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tăng so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, tình hình giải ngân các dự án đầu tư công chậm, các dự án trọng điểm trên địa bàn vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện do đó đòi hỏi, các cấp, các ngành phải nỗ lực đổi mới, chủ động các giải pháp, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023 và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2024; thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2024. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XII) quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2024 như sau:

I-    CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1-  Về kinh tế

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 37.000 tỷ đồng.

- Thu ngân sách đạt dự toán cấp trên giao.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân từ 11,5 - 12,5%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ tăng bình quân từ 12 - 13%.

2-   Về môi trường

-  Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, 100% chất thải nguy hại, 100% rác thải sinh hoạt, 100% chất thải rắn công nghiệp không nguy hại.

- Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở các hộ gia đình và cơ quan đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

- Mật độ cây xanh đô thị 10,04 m2/người.

- Kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, tình hình quản lý nước thải, khí thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư đạt 100%. Tiếp nhận và phấn đấu xử lý 100% đơn thư khiếu nại, phản ánh về ô nhiễm môi trường.

3-  Về an sinh xã hội

- Giảm 35% hộ nghèo A trên tổng số hộ nghèo A.

- Giải quyết việc làm trong năm 24.000 lao động.

- Tỷ lệ lao động không có việc làm ở mức dưới 2,0%

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi theo cân nặng giảm còn 4,8%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi theo chiều cao giảm còn 18%.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn QC02 đạt 94%.

- Tỷ lệ trạm y tế xã, phường đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 91,2%; 100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ làm việc.

- Phấn đấu triển khai xây dựng dự án nhà ở xã hội theo kế hoạch đề ra.

- Phấn đấu tỷ lệ cai nghiện ma túy tập trung đạt 75%; tỷ lệ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đạt 11%; tỷ lệ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy đạt 6,5%

4-   Về văn hóa, giáo dục - đào tạo

- Tỷ lệ khu phố, ấp đạt danh hiệu văn hóa trên 90%; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 90%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên 98%; tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 75%; 100% thiết chế văn hóa cấp thành phố và phường, xã hoạt động hiệu quả, 90% nhà văn hóa khu phố hoạt động hiệu quả.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%.

- Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục: 30/30 phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

- Duy trì tối thiểu 24 trường học đạt chuẩn quốc gia.

5-  Quốc phòng - an ninh

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân cấp trên giao.

- Hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch.

- Không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự, khủng bố, phá hoại.

- Phấn đấu kéo giảm số vụ phạm tội về TTXH; kiềm chế, làm giảm số vụ TNGT nghiêm trọng và cháy, nổ lớn; phát hiện số vụ ma túy theo Nghị quyết cấp trên giao.

- 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

- Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 75%; trong đó án rất nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố.

- Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự cấp trên giao.

6-   Công tác Dân vận

- Tập hợp trên 70% quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức chính trị - xã hội; riêng Đoàn thanh niên đạt từ 45% trở lên.

- Tỷ lệ cơ sở Đoàn, Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%.

- Trên 80% cơ quan, đơn vị thực hiện đạt tiêu chí dân vận khéo.

- Trên 80% cơ sở thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Trên 80% cơ quan, đơn vị thực hiện tốt dân vận chính quyền.

7-    Xây dựng Đảng

- Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

- Phấn đấu trên 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Phấn đấu trên 90% tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Duy trì 100% chi bộ ấp, khu phố có chi ủy.

- Giải quyết đạt 95% đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm dưới 0,6% so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ.

II-    NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện các nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII.

2. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đánh giá sử dụng cán bộ, bố trí cán bộ đảm bảo phù hợp, hiệu quả, phát huy năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

3. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án, công trình phục vụ an sinh xã hội, ưu tiên các dự án nhà ở xã hội, dự án trường học, hệ thống cấp nước sạch, các bãi đậu xe công cộng và các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

4. Triển khai thực hiện đồng bộ các định hướng, nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2045.

5. Thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; tăng cường chỉ đạo triển khai các dự án, công trình trọng điểm quốc gia nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có tính liên kết vùng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ tái định cư, tránh dự án phải kéo dài gây lãng phí và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

6. Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy thực hiện có hiệu quả và chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; có giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn.

III- CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1-  Tăng cường thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường

Tăng cường kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trên các lĩnh vực đề kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thành phố; các chủ trương, quyết sách lớn đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, lần thứ 8 về kinh tế, chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ...

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách đạt dự toán cấp trên giao. Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu, giảm nợ đọng; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, tùng khu vực và xây dựng phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Đẩy mạnh chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra thuế, quản lý hiệu quả nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và kiểm sát chặt chẽ hoàn thuế.

Chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đảm bảo chi đúng chế độ, tiết kiệm chi thường xuyên phục vụ phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị, chú trọng quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; đảm bảo ngân sách chi cho công tác phòng, chống dịch, thiên tai, an sinh xã hội.

Chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo triển khai các dự án, công trình trọng điểm quốc gia nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có tính liên kết vùng. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ tái định cư, tránh dự án phải kéo dài gây lãng phí và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chỉ đạo rà soát các yếu tố gây cản trở đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Chú trọng chỉ đạo kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản để nâng cao chất lượng công trình, trong đó đẩy mạnh thực hiện giám sát cộng đồng.

Tập trung chỉ đạo xây dựng các văn phòng khu phố đã có địa điểm, quan tâm phát triển các công trình phúc lợi xã hội, nhà ở xã hội, xây dựng trường học, các bãi đậu xe công cộng trên địa bàn phục vụ nhu cầu của người dân; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố.

Triển khai thực hiện đồng bộ các định hướng, nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2045.

Tích cực triển khai sâu rộng cuộc vận động '''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại, kinh doanh tổng hợp. Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tránh ô nhiễm môi trường, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị. Tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự đô thị. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thành ph". Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự đô thị, nhât là công tác quản lý đất công, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, tránh xảy ra tiêu cực, gây bức xúc dư luận, mất lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng và đề ra biện pháp không để phát sinh những trường hợp xây dựng không phép, trái phép; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chấn chỉnh hệ thống nhà vệ sinh, cây xanh, nét văn minh tại tất cả các chợ truyền thống, khu vực công cộng ... trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại rác tại các hộ dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn, đồng thời tiếp tục chỉ đạo quán triệt công tác phân loại rác của đơn vị thu gom, xe chuyên dùng để đảm bảo mục tiêu thành phố đề ra. Tăng cường trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã trong công tác quản lý địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các quy định pháp luật bảo vệ môi trường. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng; trong đó tập trung nghiên cứu, huy động nhiều nguồn lực đầu tư vào du lịch để tạo bước đột phá; phát triển du lịch chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm.

Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số và Nghị quyết số 08- NQ/TU ngày 26/7/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XII) về chuyển đổi số thành phố Biên Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó đẩy mạnh công tác chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu điều hành xã hội và phục vụ tiện ích cho người dân và doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước trên nền tảng số, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu của thành phố.

2-   Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục

Tập trung nâng cao chất lượng sống cho người dân, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 12 tiêu chí về chăm lo con người[1], từng bước đưa cuộc sống người dân phát triển thịnh vượng. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân để ngày càng nâng cao tỷ trọng nguồn lực xã hội, góp phần làm tăng tổng nguồn lực cho việc xây dựng hạ tầng xã hội, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao của người dân.

Chú trọng xây dựng, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội. Xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn bảo đảm an toàn, đúng quy định. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Gắn kết chặt chẽ giữa khai thác các giá trị di sản văn hóa, di tích và danh thắng với phát triển du lịch trên địa bàn.

Tăng cường chỉ đạo phát triển các thiết chế văn hóa - thể thao, vận động, khuyến khích, phát huy mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng hóa mô hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, du lịch. Nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng phường, xã; quản lý chặt chẽ hoạt động văn hoá nghệ thuật. Kiểm tra, xử lý tiêu cực trong hoạt động văn hoá, bưu chính, viễn thông, dịch vụ internet. Huy động các nguồn lực để trùng tu, bảo tồn, tôn tạo, khai thác các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư phát triển các hoạt động văn hoá theo định hướng của thành phố.

Huy động nguồn lực xã hội đầu tư phục vụ nâng cao chất lượng sống cho người dân, trong đó bố trí quỹ đất công chăm lo phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ... nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo môi trường số an toàn, thân thiện, lành mạnh. Chú trọng dành quỹ đất có vị trí thuận lợi để đầu tư phát triển các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân. Phân bổ hợp lý nguồn lực nhà nước và kêu gọi mọi thành phần kinh tế đầu tư, phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đầu tư, chỉnh trang, sửa chữa, nâng cao chất lượng nhà ở, khu nhà trọ cho công nhân, người lao động thuê nhằm giảm dân các khu nhà trọ công nhân không an toàn, không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Tập trung chỉ đạo đề ra giải pháp nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch theo QC02, phấn đấu năm 2024 tất cả người dân trên địa bàn thành phố đều có nước máy sử dụng.

Chỉ đạo tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ tầm soát, phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Nâng cao trình độ chính trị, đạo đức, nghề nghiệp, chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ sở y tế toàn thành phố. Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân. Chỉ đạo bố trí đủ bác sĩ phục vụ ổn định tại các trạm y tế phường, xã. Tăng cường quản lý chặt chẽ cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Đẩy mạnh tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh các loại. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chống suy dinh dưỡng trẻ em. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình, ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên.

Thực hiện hiệu quả chương trình giải quyết việc làm, nâng tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo nghề. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở dạy nghề chất lượng cao. Thực hiện tốt mô hình liên kết đào tạo - tuyển dụng giữa các cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp trên địa bàn. Xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề đế hỗ trợ cho người lao động thích ứng với tình hình hiện nay. Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững 100% phường, xã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phường, xã lành mạnh, giảm tệ nạn xã hội. Quan tâm gia đình chính sách, gia đình có công, hỗ trợ các hộ nghèo vượt nghèo bền vững, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo; vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, gây quỹ “Vì người nghèo", chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật. Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, giải quyết tốt các tranh chấp lao động. Tiếp tục giải quyết vấn đề người lang thang, xin ăn. Vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh về nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở đã đạt được. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp để đưa vào sử dụng, không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định. Phấn đấu không có tình trạng học ca ba ở bậc tiểu học, tiến tới đủ trường lớp để đảm bảo số học sinh trên lớp đúng chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào giáo dục. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển hợp lý quy mô trường lớp, nhất là cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Thực hiện tốt việc huy động số trẻ ra lớp. Tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thành phố.

3-   Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2024 và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo về số lượng và chất lượng, đạt chỉ tiêu đề ra nhất là chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên theo quy định. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ các cấp, các ngành, địa bàn cơ sở; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến" và “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên việc thực thi trách nhiệm, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chức danh tư pháp, nhất là người đứng đầu đơn vị. Qua đó, kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tăng cường chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn dân cư. Kết hợp chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc thực hiện tốt công tác dân vận nhằm huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó coi trọng phòng ngừa tội phạm từ gia đình, trong gia đình và ở cơ sở nhất là truyền thông giáo dục về đạo đức, lối sống, chính sách, pháp luật nhằm chống suy thoái đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm đối với các tổ chức, cá nhân và gia đình. Củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở để lực lượng này thực sự là lực lượng nòng cốt vững mạnh trong đấu tranh phòng ngừa trấn áp các loại tội phạm và TNXH. Coi trọng công tác xây dựng và phát huy các mô hình điểm đã xây dựng, đẩy mạnh nhân rộng mô hình điểm và công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả cao.

Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố trong năm 2024. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp  về ANTT, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhất là các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp; quản lý chặt chẽ các đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng ma túy. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn và đối tượng, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vụ, việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý các địa điểm karaoke, nhà nghỉ phức tạp về an ninh trật tự. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Chỉ đạo tăng cường nắm tình hình các vụ khiếu kiện đông người, các vụ tranh chấp lao động tập thể tại các doanh nghiệp, công ty, nhất là những tháng cuối năm không để các phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động người dân gây mất trật tự trên địa bàn.

Đẩy mạnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chỉ đạo mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố và phường, xã. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số ll-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân " gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài và các vụ việc tồn đọng.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị  về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc". Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị đối với cấp ủy các cơ quan tố tụng thành phố. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp thành phố nâng cao chất lượng điều tra, truy tổ xét xử, phát hiện và xử lý kịp thời đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp liên ngành tố tụng để nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự xã toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn, đảm bảo các vụ án được giải quyết kịp thời, chặt chẽ, đúng pháp luật; hạn chế tình trạng trả hồ sơ đề điều tra bổ sung. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ tố giác, tin báo tội phạm và tất cả các vụ án hình sự ngay từ khi thụ lý theo quy định pháp luật; không đề xảy ra trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động xét xử các loại vụ án theo thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng quy định pháp luật, kiên quyết không để án quá hạn luật định. Đảm bảo tất cả các bản án Tòa án tuyên khi có hiệu lực pháp luật phải được thi hành kịp thời, đúng pháp luật.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức thích hợp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng từ thành phố đến phường, xã. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành úy về PCTN trọng tâm phổ biến, quán triệt các chủ trương, quan điểm về PCTN trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 40-QĐi/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; thực hiện nghiêm Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tự kiểm tra nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về kế khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên.

4-   Công tác xây dựng Đảng, dân vận và xây dựng chính quyền

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống dân tộc, mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Tuyên truyền các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước và địa phương trong năm 2024; tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền về những thành tựu, kết quả đạt được của thành phố trên các lĩnh vực đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng chung tay xây dựng và phát triển thành phố xứng tầm Đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Sơ kết, tổng kết kịp thời đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2024, gắn với thực hiện Quy định số 30-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định số 11-QĐi/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII)  về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới". Tăng cường công tác nắm tình hình và dư luận xã hội, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thành phố, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình" của các thế lực phản động, thù địch.

Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 447-KL/TU ngày 10/8/2023 của tập thể Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 448-KL/TU của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 1692-KL/TU ngày 22/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Hội nghị sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 05/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng đô thị văn minh, an toàn giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030"; Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng thành phố Biên Hoà- đô thị loại I trực thuộc tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030".

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên bảo đảm tiêu chuẩn, các quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử, kiên quyết không bố trí, bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín. Kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy trực thuộc, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.

Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện công tác rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên, đề ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của đảng bộ thành phố để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao. Đồng thời, thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phát triển đảng viên của các cấp ủy trực thuộc, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, gắn công tác phát triển đảng viên với việc sàng lọc đưa ra khỏi đảng những đảng viên vi phạm, không đủ tư cách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức. Thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch gắn nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt đội ngũ cán bộ, công chức.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình. Hoàn thành công tác bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030; 2021-2026 và 2026 - 2031.

Triển khai, thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, nội dung trọng tâm như kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, ... Chú trọng kiểm tra chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật đảng; chú trọng phòng, chống những biểu hiện sai trái, thiếu trách nhiệm, để phát sinh vi phạm. Giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Phấn đấu giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật đảng. Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận. Thực hiện tốt Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân. Thực hiện đầy đủ các nội dung Luật Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 728-QĐ/TU, 729-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền ở địa phương các cấp trong tỉnh với nhân dân; quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định 801-QĐ/TU ngày 14/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố.

Tiếp tục đổi mới hướng các nội dung hoạt động về cơ sở, sát địa bàn dân cư, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, hội viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, sơ, tổng kết các nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận của Đảng.

Tập trung xây dựng, phát triển tổ chức và lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt vững mạnh, thường xuyên tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động trong lao động, sản xuất, học tập, ... với nhiều hình thức thiết thực, phong phú và có sức hấp dẫn, lan tỏa thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện những nhân tố mới, tiêu biểu giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thật sự bền vững; thực hiện tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể là “cầu nối" vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái phối hợp thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ...

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ của mặt trận và các đoàn thể đảm bảo đủ số lượng, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên nắm bắt tình hình, những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên, kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết.

Nâng cao chất lượng hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND và thực thi pháp luật. Thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định.

Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm trong thực thi công vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức bộ máy hoạt động của các cơ quan hành chính theo hướng tinh, gọn, trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp hợp lý, hiệu quả, tăng dần tính tự chủ trong hoạt động theo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyển dụng, quy hoạch, bố trí cán bộ, công chức theo đúng tiêu chuẩn chức danh, đúng ngành nghề đào tạo theo hướng chuyên môn hóa, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch. Làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, công chức một cách hợp lý, phù hợp chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức kịp thời và đúng quy định.

Tăng cường nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp gắn với nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAPI), nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính với các cơ quan Nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện “một cửa" và thực hiện Chính phủ điện tử. Thường xuyên quan tâm hiện đại hóa công sở, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước một cách hiệu quả, từng bước chuyển sang làm việc dựa trên văn bản điện tử và môi trường mạng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

IV-  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết này được triển khai, quán triệt đến các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

2. Các cấp ủy đảng trực thuộc, các ban đảng Thành ủy, HĐND - UBND thành phố, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, lãnh đạo các phòng, ban thành phố cụ thể hóa Nghị quyết này bằng kế hoạch, chương trình hành động trong đó nêu rõ nội dung công việc cụ thể phải thực hiện, thời gian và tiến độ thực hiện. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết năm 2024 của Thành ủy.

3. Ban Thường vụ Thành ủy chủ động chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện trong các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, bí thư các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo HĐND - UBND thành phố, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, lãnh đạo các phòng, ban thành phố gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở đế lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

4. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy có trách nhiệm xây dựng đề cương chi tiết đề hướng dẫn việc quán triệt Nghị quyết cho đảng viên và quần chúng nhân dân; triển khai trong quý 1/2024. Giao các ban đảng và Văn phòng Thành ủy theo dõi kết quả triển khai và thực hiện Nghị quyết này, tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kịp thời.


[1] (1) Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; (2) Thúc đẩy các hoạt động rèn luyện thể chất, hoạt động thể thao góp phần nâng cao thể trạng, sức khỏe và giá trị tinh thần của người dân; (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa; (4) Nâng cao chất lượng hệ thông y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân; (5) Tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ tính mạng, mang lại cuộc sông an toàn và an bình cho người dân; (6) Từng bước cải thiệt môi trường sống của người dân; (7) Thúc đây nhanh quá trinh chuyên đôi số để phục vụ người dân hướng tới xã hội số, chính quyền số và phát triển kinh tế số; (8) Chinh trang đõ thị, thông thoáng lộng đường, via hè cho người đi bộ; (9) Thực hiện bình đẳng giới; (10) Chủ trọng nâng caọ chất lượng nguộn nhân lực, đào tạo nghề, đặc biệt là việc làm trong giới trẻ; (11) Thúc đẩy, kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, giảm dần các khu nhà trọ công nhân không đảm bảo an toàn; (12) Giảm tỳ lệ hộ nghèo/hướng tới giảm nghèo bền vững, tang thu nhập cho người lao động hướng tới cuộc sống khá giả, giàu va thịnh vượng.

Đính kèm văn bản:

NQ 14.pdf

Minh Hồng

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​