Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Biên Hòa

Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Biên Hòa;

UBND thành phố Biên Hòa công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Biên Hòa như sau:

1. Hồ sơ công bố, công khai

- Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Biên Hòa;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Biên Hòa;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Biên Hòa.

- Bản đồ Khu vực chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 thành phố Biên Hòa;

2. Địa điểm công bố, công khai

a) Đối với UBND thành phố:

- Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố thực hiện công bố, công khai tại Trụ sở UBND thành phố;

- Giao Phòng Văn hóa - Thông tin công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố (http:// www.bienhoa.dongnai.gov.vn).

b) Đối với UBND các phường, xã:

- Giao UBND các phường, xã thực hiện công bố, công khai tại trụ sở UBND các phường, xã. 

3. Thời điểm, thời hạn công bố, công khai

- Thời điểm công bố, công khai thực hiện trước ngày 14/01/2024;

- Thời gian công bố, công khai đến hết năm 2024;

- Sau khi thực hiện công bố, công khai giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các phường, xã báo cáo kết quả thực hiện công bố, công khai gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh; thời gian báo cáo về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày trước ngày 16/01/2024; Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/01/2024.

4. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024

a) Giao UBND các phường, xã:

- Thông báo đến các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư các công trình, dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Biên Hòa thuộc địa bàn quản lý nhanh chóng triển khai lập thủ tục về đất đai theo quy định. Đồng thời, thông báo trên hệ thống truyền thanh của các phường, xã nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Biên Hòa để chủ sử dụng đất biết và thực hiện.

b) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn, UBND các phường, xã thực hiện các nội dung sau:

- Bàn giao hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đến UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan để thực hiện công bố, công khai theo quy định;

- Tham mưu UBND thành phố thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kịp thời báo cáo UBND thành phố xử lý những dự án đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất nhưng chậm triển khai.

- Rà soát, phân nhóm tiến độ thực hiện các dự án theo các trường hợp cụ thể: Chưa thực hiện, đã có hiện trạng nhưng chưa hoàn thành thủ tục, đang thực hiện thủ tục, …; tham mưu UBND thành phố có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý của các dự án trong năm 2024.

c) Giao thủ trưởng các phòng ban, chủ tịch UBND 30 phường, xã được giao làm chủ đầu tư của các dự án công khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục đất đai liên quan đến dự án, định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ (hiện trạng, pháp lý) liên quan đến các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 về UBND thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

Đính kèm văn bản:​

PTNMT. CONG KHAI KE HOACH 2024-1.pdf

DuLieuCongBo-1.rar

Minh Hồng

Các tin khác

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​