Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023

Ngày 28/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai do đồng chí Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023".


Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý phát biểu

Theo báo cáo của UBND thành phố Biên Hòa, được sự quan tâm hướng dẫn chỉ đạo của Đảng, các cơ quan của tỉnh về chuyên môn, nghiệp vụ, UBND thành phố đã nghiêm túc triển khai, sắp xếp một số đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn giảm đầu mối cấp trung gian, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó, đẩy mạnh việc phân công kiêm nhiệm công việc đối với chức danh cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp phường xã. Nhận thức rõ việc cải cách bộ máy, tinh giản biên chế vừa là cấp bách vừa mang tính chiến lược và là chủ trương nhất quán của Đảng ta, thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức thành phố chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước tạo sự thống nhất cao trong thực hiện. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thu gọn về đầu mối, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm. Việc sắp xếp, tổ chức lại, thu gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Những kết quả đó khẳng định chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân; đáp ứng yêu cầu triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tính đến ngày 30/6/2023, trên địa bàn thành phố có 122 trường học. Giai đoạn 2018-2023, giảm được 3 đơn vị do sát nhập 6 trường tiểu học thành 3 trường tiểu học. Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, Thành phố đã sát nhập nhiều cơ quan, đơn vị. Về quản lý biên chế và nâng cao nguồn nhân lực, UBND thành phố đã xây dựng phương án về tinh giản và phân bổ lại biên chế tại các đơn vị sự nghiệp. Theo đó, giai đoạn từ 2015-2021, thành phố đã thực hiện cắt giảm 06 biên chế của các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp; chỉ đạo rà soát, từng bước điều chỉnh, sắp xếp những đơn vị có số lượng cấp phó vượt quá quy định. Bên cạnh đó, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để từng bước chuẩn hóa đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch. Sắp xếp, bố trí viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn và ngành nghề đào tạo. Thường xuyên quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để phù hợp với vị trí việc làm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho rằng, dân số đông, trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao đến Biên Hòa là cơ hội cho sự phát triển. Thành phố cần xem xét đề xuất nghị quyết riêng để có cơ chế ưu tiên, mở ra hướng phát triển, đồng thời chú trọng thu hút xã hội hóa cho các lĩnh vực như: y tế, giáo dục và văn hóa.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường đề nghị trong quá trình tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập cần chú ý đến việc xã hội hóa các hoạt động mà tư nhân có thể thực hiện được. Các đơn vị sự nghiệp công lập cần tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao và các dịch vụ công ích liên quan đến vấn đề sức khỏe, môi trường để hoạt động hiệu quả hơn và đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

An Khiêm

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​