Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/51904 - 01/5/2024)

Thực hiện văn bản số 75-HD/BTGTU ngày 09/4/2024 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/51904 - 01/5/2024)

Để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành uỷ. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị Trung tâm VH-TT-TT thành phố, Ban biên tập Trang thông tin điện tử thành phố, cán bộ VHTT 30 phường, xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/51904 - 01/5/2024). (đề cương tài liệu đính kèm)

I . NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1.     Nội dung:

- Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là những đóng góp quan trọng trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

- Tấm gương mẫu mực về phẩm chất, đạo đức; tình thương yêu đồng chí, đồng bào; lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng; ý chí kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của Tổng Bí thư Trần Phú.

- Ý nghĩa và giá trị của Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư; các nhiệm vụ xây dựng văn kiện cho Đại hội XIV của Đảng trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện; kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là những kết quả từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay.

- Thành tựu và kết quả sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Trần Phú.

2.     Các hình thức tuyên truyền:

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...), tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử...); các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; thông qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử,..

II. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024)!

- Đồng chí Trần Phú - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!

- Đồng chí Trần Phú - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Đề nghị Trung tâm VH-TT-TT, Ban biên tập Trang thông tin điện tử thành phố, UBND 30 phường, xã triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả công tác tuyên truyền bằng số liệu cụ thể gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa sau đợt tuyên truyền.

Đính kèm văn bản:

225_tuyentruyen120namngaysinhdong chitranphu_20240416045630248signedsigned.pdf

hdcuabtgttkyniem120namngaysinhdctranphu.pdf

decuongtruyentruyen120namtranphu.pdf

Minh Hồng

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​