Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tuyển sinh lớp 6, năm học 2024-2025


KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 6, năm học 2024-2025​


Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025 như sau:

1. Mục đích và yêu cầu:

- Việc tuyển sinh phải đáp ứng yêu cầu công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn phường, xã và kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn thành phố.

- Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 (bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ).

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và số học sinh theo kế hoạch.

- Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

2. Chủ trương chung

- Tất cả các trường trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THCS (gọi tắt là trường THCS) trong thành phố thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển. Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa khảo sát số lượng học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học, phân chia địa bàn tuyển sinh hợp lý và lập phương án tuyển sinh trên địa bàn, tạo cơ hội cho tất cả học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình lớp 5 vào học lớp 6 trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

- Đối với các học sinh đã hoàn thành chương trình song ngữ tiếng Pháp ở bậc tiểu học, Trường THCS Thống Nhất tiếp nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình song ngữ tiếng Pháp ở bậc tiểu học vào để tiếp tục chương trình lớp 6 theo mục tiêu của Đề án.

3. Nguyên tắc tuyển sinh

- Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa tham mưu UBND thành phố Biên Hòa quy định địa bàn xét tuyển phù hợp, thuận tiện cho học sinh.

- Các trường THCS tuyển sinh theo địa bàn phường, xã phấn đấu tuyển sinh hết tất cả học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình lớp 5 vào học lớp 6 trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và góp phần thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS, ưu tiên các đối tượng: học sinh khuyết tật, học sinh là dân tộc rất ít người.

- Tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo kế hoạch, không vượt quá quy định về số lớp so với khả năng đáp ứng về điều kiện phòng học và cơ sở vật chất của nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII “không tổ chức trường chuyên ở tiểu học và trung học cơ sở, trừ các trường năng khiếu về nghệ thuật và thể thao".

4. Chế độ tuyển thẳng; ưu tiên

4.1. Đối tượng được tuyển thẳng

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia về Văn hóa, thể thao, văn nghệ.

4.2. Đối tượng được cộng điểm ưu tiên

a) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng: 

- Con liệt sĩ;

-  Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

-  Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên";

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 

b) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: 

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%".

c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng: 

-  Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

-  Người dân tộc thiểu số;

Lưu ý: Nếu học sinh rơi vào 2 hoặc 3 đối tượng ưu tiên thì chỉ được chọn điểm cộng cho đối tượng ưu tiên cao nhất. 

5. Hồ sơ tuyển sinh và Hình thức nộp hồ sơ

5.1. Hồ sơ tuyển sinh:

a) Đơn dự tuyển (hoặc Đơn nhập học);

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c) Học bạ cấp Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

d) Giấy xác nhận thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). Đối với học sinh khuyết tật nộp đủ hồ sơ theo quy định.

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: Trực tuyến.

6. Hội đồng tuyển sinh: Thực hiện theo Điều 8, Quy chế 03.

7. Cách tính điểm xét tuyển:

a) Tổng kết quả kiểm tra cuối năm 02 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1, 2 cộng với kết quả kiểm tra 03 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cuối năm lớp 3 cộng với kết quả kiểm tra 05 môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý và Tiếng Anh cuối năm lớp 4, 5 (cho theo điểm chẵn từ 01 đến 10, không cho điểm thập phân).

b) Điểm cộng thêm cho các đối tượng hưởng chính sách ưu tiên;

c) Điểm xét tuyển là tổng số điểm các mục: a + b của mục này.

Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì xét theo trình tự như sau:

- Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Tiếng Anh ở lớp 5 để xét;

- Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Tiếng Anh ở lớp 4 để xét;

- Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học các môn có điểm để xét theo trình tự lớp 3, lớp 2, lớp 1.

- Nếu vẫn bằng nhau thì lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối học kỳ I các môn có điểm để xét theo trình tự lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp 1.

8. Thời gian tuyển sinh

- Các trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 01/7/2024.

- Các trường nộp kết quả xét tuyển về Phòng GD&ĐT ngày 18/7/2024. 

- Các trường công bố kết quả xét tuyển ngày 22/7/2024.

- Nhận hồ sơ trúng tuyển từ 22/7/2024 đến hết ngày 27/7/2024.

- Các trường báo kết quả tiếp nhận hồ sơ về Phòng GD&ĐT trước 9 giờ  ngày 29/7/2024.

9. Phân vùng tuyển sinh

Hiệu trưởng các trường THCS và các trường phổ thông nhiều cấp học cấp THCS căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2024 - 2025 được giao tuyển sinh đủ số học sinh theo quy định; không giải quyết trường hợp nộp đơn trái tuyến. Ngoài ra, Hiệu trưởng các trường THCS và các trường phổ thông nhiều cấp học cấp THCS phải tiếp nhận hết số học sinh khuyết tật đã hoàn thành chương trình tiểu học cư ngụ trên địa bàn phổ cập giáo dục được phân công.

Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa căn cứ đặc điểm loại hình trường lớp và tình hình phân bố dân cư trên địa bàn phân vùng tuyển sinh như sau:

9.1. Các trường THCS công lập trên địa bàn thành phố

- Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ tại trường THCS công lập dự tuyển; nếu học sinh không trúng tuyển, phụ huynh có thể liên hệ với các trường trong khu vực còn thiếu chỉ tiêu để được tiếp nhận theo học lớp 6 (ngày 30/7/2024, Phòng GD&ĐT sẽ có thông báo những trường còn thiếu chỉ tiêu).

- Hội đồng tuyển sinh các trường THCS công lập căn cứ kế hoạch phát triển để xét tuyển học sinh. Hiệu trưởng các trường THCS công lập thực hiện nghiêm văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông.

(1) Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, tiểu học Lê Văn Tám, tiểu học Quang Vinh, tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu, tiểu học Nguyễn Du, tiểu học Tân Bửu.

(2) Trường THCS Tân Phong:

Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Tân Phong 1, tiểu học Tân Phong 2 và tiểu học Phan Chu Trinh.

(3) Trường THCS Trần Hưng Đạo:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Trịnh Hoài Đức;

- Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Tân Phong 1, học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám (cư trú khu phố 4, 5 phường Trung Dũng), học sinh trường tiểu học Tân Tiến (cư trú khu phố 1,3 phường Tân Tiến) nếu có nguyện vọng.

(4) Trường THCS Tân Tiến:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tân Tiến;

- Xét tuyển học sinh của các trường tiểu học Phan Chu Trinh, tiểu học Tân Phong 1, tiểu học Tân Phong 2 và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học các địa phương khác (nếu có nguyện vọng).

(5) Trường THCS Thống Nhất:

* Tổ chức tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (lộ trình A) của trường tiểu học Nguyễn Du; những học sinh không đủ điều kiện đạt lộ trình A thì tham gia tuyển sinh như học sinh bình thường;

* Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Thống Nhất và xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Lê Văn Tám, tiểu học Quang Vinh, tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu, tiểu học Nguyễn Du (nếu có nguyện vọng).

(6) Trường THCS Hùng Vương: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Nguyễn Du, tiểu học Quang Vinh, tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu, tiểu học Lê Văn Tám.

(7) Trường THCS Quyết Thắng: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Du và một số học sinh các trường tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu, tiểu học Quang Vinh, tiểu học Lê Văn Tám (nếu có nguyện vọng).

(8) Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Hoàng Hoa Thám và tiểu học Nguyễn Đình Chiểu.

(9) Trường THCS Hoàng Diệu: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, tiểu học Hoàng Hoa Thám, tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và xét tuyển một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Tân Biên (nếu có nguyện vọng).

(10) Trường THCS Nguyễn Công Trứ: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Chu Văn An, tiểu học tư thục Thánh Tâm và xét tuyển một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Tân Biên (nếu có nguyện vọng).

(11) Trường THCS Lý Tự Trọng: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Trần Quốc Toản, tiểu học Võ Thị Sáu, tiểu học Phù Đổng và một số học sinh của trường tiểu học Nguyễn Huệ (nếu có nguyện vọng).

(12) Trường THCS Võ Trường Toản:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Hòa Bình, tiểu học Nguyễn Huệ;

- Xét tuyển một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Tân Biên (nếu có nguyện vọng).

(13) Trường THCS An Bình: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học An Bình, tiểu học An Hảo, tiểu học Lê Thị Vân.

(14) Trường THCS Bình Đa:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Bình Đa, tiểu học Trần Quốc Tuấn;

- Xét tuyển một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Long Bình (nếu có nguyện vọng).

(15) Trường THCS Tam Hiệp:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tam Hiệp A, tiểu học Tam Hiệp B;

- Xét tuyển một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc các phường Long Bình (nếu có nguyện vọng).

(16) Trường THCS Lê Lợi: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tân Mai 1, tiểu học Nguyễn An Ninh.

(17) Trường THCS Lê Quang Định: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Lý Thường Kiệt và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Tân Biên.

(18) Trường THCS Tam Hòa: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tam Hòa và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Long Bình (nếu có nguyện vọng).

(19) Trường THCS Long Bình Tân: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Long Bình Tân và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng).

(20)  Trường THCS Long Bình: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, tiểu học Phan Đình Phùng.

(21) Trường THCS Hoàng Văn Thụ:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Phan Bội Châu;

- Xét tuyển học sinh trường tiểu học Phan Đình Phùng, tiểu học Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng).

(22) Trường THCS Hòa Hưng: Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học An Hòa, tiểu học Nguyễn Thị Sáu, tiểu học Long Hưng.

(23) Trường THCS Phước Tân 1:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Phước Tân (cư trú từ tổ 14 đến tổ 25, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân);

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tân Mai 2 (theo nguyện vọng).

(24) Trường THCS Phước Tân 2:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tân Cang, phường Phước Tân;

- Tiếp nhận học sinh trường tiểu học Phước Tân 2 ở các tổ 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 13 khu phố Tân Cang và tổ 39, 40,41,42,43,44,44A,45,46,47 khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân;

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng).

(25) Trường THCS Phước Tân 3:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Phước Tân (trừ từ tổ 14 đến tổ 25, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân);

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tân Mai 2 (theo nguyện vọng).

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Phước Tân 2: cư trú từ tổ 10 đến tổ 38 khu phố Vườn Dừa, tổ 9,21,21A,21B,21C khu phố Hương Phước phường Phước Tân.

(26) Trường THCS Hòa Bình:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Tam Phước 2, tiểu học Tam Phước 4;

- Tiếp nhận học sinh trường tiểu học Tam Phước 3 hiện cư trú tại các tổ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 khu phố Long Đức 3 và các tổ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước (nếu có nguyện vọng).

(27) Trường THCS Tam Phước:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học Tam Phước 1, tư thục Âu Cơ;

- Tiếp nhận học sinh trường tiểu học Tam Phước 3 hiện cư trú tại các tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 khu phố Long Đức 3 và các tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 khu phố Thiên Bình, và học sinh thuộc khu phố Long Khánh 1, Long Khánh 2, Long Khánh 3, phường Tam Phước (nếu có nguyện vọng);

- Tiếp nhận một số học sinh trường tiểu học Tân Mai 2 hiện cư trú tại tổ 1, 2, 3, 4 khu phố Rạch Chiếc, phường Phước Tân (nếu có nguyện vọng).

(28) Trường THCS Trường Sa:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Trảng Dài phường Trảng Dài.

- Tiếp nhận học sinh trường tiểu học Hà Huy Giáp hiện cư trú tại các khu phố 4,4A,4B,4C phường Trảng Dài.

(29) Trường THCS Trảng Dài:

- Tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Thái Học phường Trảng Dài.

- Tiếp nhận học sinh trường tiểu học Hà Huy Giáp hiện cư trú tại khu phố 1,2,2A,3,3A,5,5A phường Trảng Dài.

(30) Các trường THCS Hiệp Hòa, THCS Nguyễn Văn Trỗi, THCS Ngô Gia Tự, THCS Tân An, THCS Tân Hạnh, THCS Tân Bửu tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học trong địa bàn phường mình phụ trách và căn cứ vào khả năng tiếp nhận, thực hiện tiếp nhận những học sinh các trường ở các khu vực khác.

9.2. Trường Phổ thông thực hành sư phạm: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc phường Bình Đa, An Bình, Tam Hòa, Long Bình, Tân Biên, Tam Phước, Phước Tân, Long Bình Tân và Trảng Dài.

9.3. Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, trung học cơ sở Toàn Diện và các trường phổ thông nhiều cấp học cấp THCS: căn cứ vào chỉ tiêu, đội ngũ giáo viên, Kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2024-2025 của Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa để xây dựng Kế hoạch và xét tuyển lớp 6, năm học 2024-2025 của trường theo đúng quy định.

10. Tổ chức thực hiện:

10.1. Đối với Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa

- Lập phương án tuyển sinh lớp 6, năm học 2024-2025 trình UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt.

- Chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học có tuyển sinh lớp 6 thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025 đã được UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt.

- Báo cáo phương án và công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025 về Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai và UNBD thành phố Biên Hòa.

10.2. Đối với các trường trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THCS:

- Hiệu trưởng các Trường lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2024-2025 gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2024.

- Mỗi trường thành lập Hội đồng tuyển sinh làm nhiệm vụ tuyển sinh do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo Điều 8 Quy chế 03.

- Trách nhiệm của trường, Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo khoản 2, Điều 11 của Quy chế 03.

- Biên bản xét tuyển và danh sách học sinh được tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của tất cả thành viên trong Hội đồng.

- Hiệu trưởng các Trường căn cứ kế hoạch của Phòng GD&ĐT có trách nhiệm công khai toàn bộ kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh (cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian làm việc của trường) thông báo rộng rãi đến học sinh và phụ huynh. Tổ chức phân công người tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét duyệt, công khai kết quả trên bảng thông báo của nhà trường.

- Trước 9 giờ 00 phút, ngày 29/7/2024, các trường THCS công lập báo cáo về bộ phận phổ thông Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa số học sinh đã tiếp nhận (thiếu, đủ so với chỉ tiêu) để Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

10.3. Đối với các trường Tiểu học và THCS (đính kèm danh sách) liên quan đến việc tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 trên cùng địa bàn phường/xã:

- Các trường Tiểu học họp phụ huynh học sinh khối lớp 5 triển khai kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2024-2025 của Phòng GD&ĐT, trường THCS trên cùng địa bàn.

- Các trường THCS phối hợp với các trường Tiểu học trong khu vực tuyển sinh để nhận và chuyển giao Danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, năm học 2023-2024.

- Thời gian chuyển giao và nhận Danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, năm học 2023-2024 giữa trường Tiểu học và trường THCS: Từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 25/6/2024.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố Biên Hòa; Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THCS thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; công khai toàn bộ công tác tuyển sinh của nhà trường đến học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, các trường liên hệ về  Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hoà để xử lí và chỉ đạo.

 

DANH SÁCH

Các trường Tiểu học và THCS liên quan đến việc tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 trên cùng địa bàn phường

STT​Trường Tiểu họcTrường THCS tiếp nhận
1TH Thống NhấtTHCS Thống Nhất
2TH Nguyễn Tri PhươngTHCS Hoàng Diệu
3TH Chu Văn An, TH Thánh TâmTHCS Nguyễn Công Trứ
4TH An Bình, TH An Hảo, TH Lê Thị VânTHCS An Bình
5TH Bình Đa, TH Trần Quốc TuấnTHCS Bình Đa
6TH Tam Hiệp A, TH Tam Hiệp BTHCS Tam Hiệp
7TH Lý Thường KiệtTHCS Lê Quang Định
8TH Tam HòaTHCS Tam Hòa
9TH Long Bình TânTHCS Long Bình Tân
10TH Phan Bội ChâuTHCS Hoàng Văn Thụ
11TH An Hòa, TH Long Hưng, TH Nguyễn Thị SáuTHCS Hòa Hưng
12TH Trảng Dài, TH Hà Huy Giáp (Khu phố 4, 4A, 4B, 4C)THCS Trường Sa
13TH Nguyễn Thái Học, TH Hà Huy Giáp (Khu phố 1,2,2A,3,3A,5, 5A)THCS Trảng Dài
14TH Trần Văn ƠnTHCS Ngô Gia Tự
15TH Kim ĐồngTHCS Nguyễn Văn Trỗi
16TH Tân HạnhTHCS Tân Hạnh
17TH Hóa AnTHCS Tân An
18TH Hiệp HòaTHCS Hiệp Hòa
19TH Tam Phước 1, TH Âu CơTHCS Tam Phước
20TH Tam Phước 2 và TH Tam Phước 4THCS Hòa Bình
21TH Hòa BìnhTHCS Võ Trường Toản
22TH Tân CangTHCS Phước Tân 2


Đính kèm văn bản:

[1]_43_2352024khtuyensinhlop6nh20242025 _20240524090937641signedsigned.pdf

M​inh Hồng

Các tin khác

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​