Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiều điểm sáng trong xây dựng và phát triển văn hóa thực hiện Nghị quyết 33

Hệ thống thiết chế văn hóa tăng về số lượng và từng bước cải thiện về chất lượng; các di tích được chú trọng bảo tồn và phát huy; sản phẩm văn hóa phong phú, đa dạng; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc được phục dựng, hồi sinh mạnh mẽ… Đó là những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33- ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" (Nghị quyết 33) trên địa bàn TP. Biên Hòa.


Tại thành phố Biên Hòa, một trong những kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn thành phố là, hàng năm, thành phố đều xây dựng các mục tiêu, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với mục tiêu và giải pháp về phát triển văn hóa, phát triển con người hướng đến chân – thiện – mỹ. Hiện nay, toàn thành phố có 99% cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 97% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, số người tham gia tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 44,85%; gia đình thể thao đạt 39,69%; 100% trường học thực hiện nội dung giáo dục thể chất bắt buộc theo quy định có chất lượng; chiến sĩ khỏe đạt từ 98 - 99%. Bên cạnh đó, ngoài sử dụng nguồn thu từ du lịch để đầu tư cho du lịch, thành phố đã có các cơ chế, chính sách mở để khuyến khích cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp vào đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đa dạng các sản phẩm du lịch. Trong đó có các doanh nghiệp đầu tư các khu du lịch như: Sơn Tiên, Bửu Long; nâng chất cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Thanh – Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa: “thành phố Biên Hòa có khoảng 620 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó có 27 di tích xếp hạng, trong đó có 10 di tích cấp tỉnh và 17 di tích cấp quốc gia. Để phát triển có hiệu quả các lễ hội trên địa bàn của thành phố đến với tầng lớp nhân dân để cho trong thời gian vừa qua như là lễ Kỳ Yên, bà ví ông, lễ hội chùa ông thì hiện nay là thành phố hiện nay cũng đang cố gắng tổ chức nhiều cái cái, cái cái lễ hội đó để cho người dân tham gia và cũng như là trên cơ sở hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì hiện nay thì là các cái cơ sở văn hóa, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố thì đều được là thành phố Biên Hòa tổ chức có hiệu quả, làm sao mà đen đậm cái nét đặc trưng của thành phố:

Với bề dày truyền thống hơn 325 năm hình thành và phát triển, những kết quả đã đạt trong 10 năm qua vẫn chưa đáp ứng yêu cầu vì trong quá trình phát triển đã nảy sinh không ít hạn chế, bất cập về văn hóa, xã hội chưa được giải quyết triệt để.


Trong đó, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao chưa rộng khắp, việc thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển công nghiệp văn hóa còn hạn chế. Các sản phẩm văn hóa phục vụ cho du lịch, dịch vụ chưa phong phú, chưa đa dạng. Môi trường văn hóa trên mạng xã hội khó kiểm soát đã và đang tạo ra những giá trị văn hóa ảo, chi phối đời sống của người dân, nhất là giới trẻ. Nhằm khắc phục những khó khăn, phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Thanh – Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa: “Thời gian vừa qua thì phải nói là cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác xây dựng và triển khai có hiệu quả của các thiết chế văn hóa. Cái thứ nhất là về cái việc nó liên quan tới cái việc xã hội hóa công tác xã hội hóa là hiện nay là vẫn còn vướng mắc rất nhiều Liên quan tới ví dụ như là Luật đất đai, Luật Xây dựng là Luật tài sản công vân vân thì đến thời điểm này thì là để việc, cái hướng dẫn cái công tác xã hội hóa để cho người dân cùng với Nhà nước, để thực hiện các hoạt động liên quan đến văn hóa, liên quan đến các thứ văn hóa thì hiện nay gặp rất nhiều khó khăn".

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33, trong thời gian tới thành phố Biên Hòa tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ các nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Cùng với đó là nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra hàng năm; bảo tồn, phát huy và phát triển giá trị di sản văn hóa. Ưu tiên các nguồn lực để xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm, đặc biệt là công tác trùng tu, tôn tạo đối với các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu.

Đỗ Hồng_ảnh:Khang

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​